Hyppää sisältöön

Suomeen saapuvan tavaran unioniaseman selvitys

Kun unionitavarat saapuvat Suomeen, ja niillä on Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS) saatu unioniaseman todiste, pitää tavarat esittää Tullille. 

Esitä Suomeen saapuva unionitavara antamalla esittämisilmoitus Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla (FI332). Tavaralla pitää olla Unioniaseman ilmoituspalvelusta saatu MRN-viitenumero.  Esittämisilmoituksessa esittämistullitoimipaikka on aina FI002000 Sähköinen palvelukeskus.

Kuljetusliikkeen vastuulla on esittää kaikki Suomeen saapuvat tavarat Tullille, myös unionitavarat. Kuljetusliike voi käyttää edustajaa tavaran esittämiseen. 

Jos kuljetusliike on ilmoittanut tavaran olevan tullaamatonta, myös muu toimija voi esittää tavaran unioniaseman todisteen Tullille. 

Voit tarkistaa onko Suomeen saapuva unionitavara esitetty Tullille

Esittämisen jälkeen Unioniaseman ilmoituspalvelusta (PoUS) tulostetussa todisteessa (Status Registration Document, SRD) on merkintä "proof used" ja esittämispäivä.

Varamenettelyssä esitetyssä todisteessa on Tullin päiväleima, allekirjoitus ja nimenselvennys.

Kun unionitavarat esitetään Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla, Tulli lähettää tiedon unionitavaran esittämisen hyväksymisestä tai hylkäämisestä esittämisilmoituksen antajalle. 

Myös varastonpitäjä saa Tuonti sallittu -sanoman (FI329), jos varastotunniste on ilmoitettu esittämisilmoituksella ja varastonpitäjä on Tullin sanoma-asiakas. 

Esittämisilmoituksen antaja vastaa ilmoittamansa tiedon oikeellisuudesta.

Jos tavaroilla on Unioniaseman ilmoituspalvelussa annettu unioniaseman todiste ja tavara on ilmoitettu muulla saapumisen ilmoituksella unionitavaraksi

Jos tavaroilla on Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS) annettu unioniaseman todiste, ja sen lisäksi tavarat on ilmoitettu myös muulla saapumisen ilmoituksella unionitavaroiksi, tehdään molemmille oma esittämisilmoitus.

Jos tavaroilla ei ole Unioniaseman ilmoituspalvelussa annettua unioniaseman todistetta

Jos tavaroilla ei ole Unioniaseman ilmoituspalvelussa annettua unioniaseman todistetta, tavarat voi esittää seuraavasti: 

 • Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa (FI337) käytetään lisätietokoodia FIVAA, ja tavaroiden tullistatukseksi ilmoitetaan C.
 • Saapumisen yleisilmoituksessa (IE315) käytetään jokaisella tavaraerällä liiteasiakirjana asiakirjakoodia 2YMM ja sen selitteenä Tullin myöntämän valtuutetun antajan luvan numeroa. Tavaroiden tullistatukseksi ilmoitetaan C.
 • Saapumisen yleisilmoituksen (ICS2) jälkeisessä saapumisen esittämisilmoituksessa käytetään lisätietokoodia FIPOU.

 • Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa (FI337) käytetään lisätietokoodia FITAA, ja tavaroiden tullistatukseksi ilmoitetaan C.
 • Saapumisen yleisilmoituksessa (IE315) käytetään jokaisella tavaraerällä liiteasiakirjana asiakirjakoodia 2YMM ja sen selitteenä ”TA art.199”. Tavaroiden tullistatukseksi ilmoitetaan C.
 • Saapumisen yleisilmoituksen (ICS2) jälkeisessä saapumisen esittämisilmoituksessa käytetään lisätietokoodia FIPOU.

 • Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa (FI337) käytetään lisätietokoodia FITAA, ja tavaroiden tullistatukseksi ilmoitetaan C.
 • Saapumisen yleisilmoituksessa (IE315) käytetään jokaisella tavaraerällä liiteasiakirjana asiakirjakoodia 2YMM ja sen selitteenä ”TA art.199”. Tavaroiden tullistatukseksi ilmoitetaan C.
 • Saapumisen yleisilmoituksen (ICS2) jälkeisessä saapumisen esittämisilmoituksessa käytetään lisätietokoodia FIPOU.

Kun tavara on ilmoitettu virheellisesti tullaamattomana tavarana 

Kun tavara on ilmoitettu saapumisen ilmoituksilla virheellisesti tullaamattomana tavarana, se on väliaikaisesti varastoitua. Jos tällainen tavara kuitenkin on unionitavaraa, se voidaan todistaa seuraavasti:

 • Todiste esitetään väliaikaisen varastonpitäjälle, jos tavarat on esitetty purettavaksi väliaikaiseen varastoon. Varastonpitäjä toimittaa tositteen Tullille.
 • Todiste lähetetään suoraan Tullille sähköpostilla osoitteeseen unioniasema@tulli.fi, jos tavaroita ei ole esitetty väliaikaiseen varastoon. Todiste on toimitettava Tullille tavaroiden tulliselvitysaikana, joka on kolme vuorokautta.

Valtuutetun antajan varustamon tavaraluettelo tai muu unioniaseman todistava asiakirja pitää toimittaa tavaran vastaanottaneelle väliaikaisen varastonpitäjälle. Varastonpitäjä voi luovuttaa tavaran tätä asiakirjaa vastaan ja poistaa sen väliaikaisen varaston kirjanpidosta. Varastonpitäjän täytyy liittää asiakirja kirjanpitoonsa todisteeksi tavaran unioniasemasta.

Väliaikaiselle varastolle toimitettavaan asiakirjaan täytyy lisätä tavaroista annetun saapumisen yleisilmoituksen viitenumero (MRN) tai väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen viitenumero (MRN), alatason kuljetusasiakirjan viite sekä ilmoituksen tavaraeränumerot.

Varastonpitäjän on lähetettävä unioniaseman osoittavat asiakirjat Tullille sen jälkeen, kun tavaroista on annettu saapumisen esittämisilmoitus. Asiakirjat pitää lähettää skannattuina sähköpostiin unioniasema@tulli.fi. Asiakirjoja voi lähettää kootusti esimerkiksi kalenteriviikon ajalta, enintään kuitenkin yhdeltä kalenterikuukaudelta kerrallaan