Hyppää sisältöön

Mitä AEO-toimijalta vaaditaan?

Kun yritys hakee AEO-toimijaksi, Tulli arvioi, täyttääkö yrityksen toiminta tietyt vaatimukset. Yritykseltä vaaditaan muun muassa seuraavia asioita:

 1. Yritys noudattaa toiminnassaan tullivaatimuksia.
  • Yritys ei ole vakavasti tai toistuvasti rikkonut tullilainsäädäntöä tai verotussääntöjä kolmen viime vuoden aikana. Vaatimus koskee myös yrityksen johtoa ja tulliasioista vastaavaa henkilöä. 
 2. Yritys on taloudellisesti vakavarainen.
  • Yrityksen taloudellinen tilanne on moitteeton ja täyttää velvoitteet.
  • Yrityksellä on riittävä omavaraisuusaste eikä maksuhäiriöitä kolmen edeltävän vuoden ajalta.
 3. Yrityksellä on käytössään sellainen kirjanpito- ja logistiikkajärjestelmä, joka mahdollistaa tullitarkastukset.
  • Hakijan kirjanpidon pitää noudattaa jäsenvaltiossa yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita. 

Lisävaatimukset AEOC-valtuutusta hakevalle yritykselle

AEOC-hakijoilla on oltava käytännön pätevyys tai ammattipätevyys tullitoiminnasta. Pätevyysvaatimuksen täyttää joko käytännön kokemus (vähintään kolmen vuoden osoitettu käytännön kokemus tulliasioista) tai koulutus (hakija tai hakijan tulliasioista vastaava henkilö on läpäissyt tullilainsäädäntöä koskevan koulutuksen).

Lisävaatimukset AEOS-valtuutusta hakevalle yritykselle

AEOS-hakijoiden on täytettävä tietyt vaatimukset vaarattomuuden ja turvallisuuden suhteen. Yrityksen pitää osoittaa, että se on tehnyt riittäviä toimenpiteitä varmistaakseen kansainvälisen toimitusketjun vaarattomuuden ja turvallisuuden. Toimenpiteet koskevat yrityksen fyysistä koskemattomuutta ja kulunvalvontaa, logistisia prosesseja ja tietyntyyppisten tavaroiden käsittelyä sekä henkilöstön luotettavuutta ja liikekumppaneiden tunnistamista. 

Lisäksi yrityksen on nimettävä turvallisuusvastaava. 

Tutustu tarkempiin Vaarattomuus ja turvallisuus -ohjeisiin.

AEO-toimija on vastuussa vain itselleen kuuluvan toimitusketjun osan tavaroista, tiedoista ja toimitiloista. Toimija on kuitenkin riippuvainen myös siitä, mitä sen kauppakumppanit ja palveluntarjoajat tekevät toimitusketjun turvallisuuden varmistamiseksi.

AEO-toimijalla on oltava selkeä ja todennettavissa oleva sopimuskumppanien tunnistus- ja valintaprosessi. Toimijan pitää myös pystyä esittämään lista käyttämistään sopimuskumppaneista. 

Lue lisää asiakasohjeesta AEO-toimijan kauppakumppaneita ja palveluntarjoajia koskevat vaatimukset (pdf).

Riskienhallintajärjestelmänsä avulla yritys pystyy arvioimaan toimintaansa liittyviä riskejä sekä valvomaan ja raportoimaan, mitä toimenpiteitä se on tehnyt riskien hallitsemiseksi ja miten vaikuttavia ne ovat olleet. Yrityksen riskienhallintapolitiikassa kuvataan riskienhallinnan tarkoitus, tavoitteet ja prosessit sekä määritellään keskeiset käsitteet ja vastuut.

AEO-toimijan on esitettävä toimintapolitiikassaan tai -strategiassaan, kuinka se aikoo varmistaa, että se noudattaa tullisääntöjä sekä turvaa sille kuuluvan toimitusketjun osan.

Lue lisää asiakasohjeesta AEO-toimijan riskienhallintajärjestelmä.

Lue lisää