Kolme miestä kuorma-auton lavalla. Yksi heistä on tullimies, joka katsoo autoon lastattujen tavarapakkausten tietoja.

Kuva: Tullin tavaravalvonta jatkui tullausuudistuksesta huolimatta. 1970-luvulla tehtiin pistokokeita ja jälkitarkastuksia. Sittemmin siirryttiin laaja-alaisen riskianalyysin käyttöön.

Kuva: 1970-luvun alussa tullaus uudistettiin ilmoitusmenettelyksi. Tulli ei enää tutkinut kaikkia maahan tuotavia tavaroita tullauksen yhteydessä, vaan otti vastaan tulli-ilmoitukset. 1970-luvulla tulivat ensimmäiset sähköisen tullauksen järjestelmät, joissa Tulli syötti paperilomakkeiden tiedot omaan tietojärjestelmäänsä.