Hyppää sisältöön

Opiskelijan tavarat muutossa

Saavun Suomeen opiskelemaan

Jos saavut opiskelemaan Suomeen, voit tuoda mukanasi omia tavaroitasi tullitta ja arvonlisäverotta. Opiskelijalla tarkoitetaan myös oppilasta, ja opiskelulla myös koulunkäyntiä.

Tavarat voi tuoda tullitta ja arvonlisäverotta, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Sinut on hyväksytty opiskelijaksi Suomessa sijaitsevaan oppilaitokseen kokopäiväistä opiskelua varten.
  • Tavarat kuuluvat sinulle ja tulevat sinun käyttöösi opintojen aikana.
  • Tavarat ovat käytettyjä tavaroita, kuten tarvitsemiasi opiskelutarvikkeita, esimerkiksi tietokone.
  • Tavarat ovat tavanomaisia henkilökohtaisia tavaroitasi, huonekaluja tai muuta irtainta tavaraa.

Myös vaatetavarat ovat tullittomia ja arvonlisäverottomia. Vaatetavaroita ovat vaatteet ja liinavaatteet. Vaikka muiden tavaroiden pitää olla käytettyjä, vaatetavarat voivat olla uusia.

Voit vastaanottaa yllä mainittuja tavaroita muutaman kerran lukuvuoden aikana.

Jos tuot tavaroita muuhun kuin omaan käyttöösi, niistä on maksettava verot. Tarvittaessa tulli arvioi tuotavien tavaroiden määrän ja lajin perusteella sen, tuodaanko tavarat omaan käyttöön.

Esitä tullille oleskelulupa tullittomuuden vahvistamiseksi

Jos tuot tavaroita EU:n alueelta, niitä ei yleensä tarvitse tullata.

Jos tuot tavaroita opiskelujasi varten EU:n ulkopuolelta tai sinulle lähetetään tavaroita EU:n ulkopuolelta, ne pitää tullata.

Voit tullata seuraavilla tavoilla:

  • Voit valtuuttaa kuljetusyrityksen tai huolitsijan hoitamaan tullauksen puolestasi.

Tarvitset ilmoituksessa opiskelijan tavaroiden tullinimikkeen, joka on 9919 00 00 30.

Tulliselvityksen yhteydessä sinun pitää esittää tullille oleskelulupa, johon on merkitty oleskelun peruste. Oleskelulupa voi olla erillinen todistus tai merkintä passissa.

Jos sinulla ei ole oleskelulupaa, voit todistaa opiskelijastatuksen oppilaitoksen antamalla todistuksella opiskelijaksi hyväksymisestä.

Verkkokauppaostokset verotetaan normaalisti

Jos teet ostoksia verkkokaupasta, niihin sovelletaan samoja sääntöjä kuin muidenkin yksityishenkilöiden verkkokauppaostoksiin.

Verkkokauppaostokset on tulliselvitettävä ja niistä on maksettava mahdolliset maahantuontiverot. Maahantuontiverot on maksettava, vaikka oleskelusi Suomessa olisi väliaikaista.

Opiskelin ulkomailla ja palaan takaisin Suomeen

Sinun täytyy tullata EU:n ulkopuolelta Suomeen saapuvat tavarat. Tavarat täytyy tullata, vaikka ne olisivat omia käytettyjä tavaroitasi, jotka olet vienyt alun perin Suomesta mukanasi. Tavaraa, joka on viety Suomesta ulkomaille ja palautetaan takaisin Suomeen, kutsutaan palautustavaraksi.

Sinun on tarvittaessa pystyttävä todistamaan, että tavarat on aiemmin viety EU:n ulkopuolelle. Tulli voi myös pyytää selvitystä siitä, milloin tavara on hankittu ja minkä arvoinen se on.

Palautustavarasta ei tarvitse maksaa tullimaksua tai arvonlisäveroa. Tavarat voi tuoda palautustavaroina kolmen vuoden sisällä päivästä, jolloin ne on viety Suomesta. Palautustavaroina ei voi kuitenkaan tullata valmisteverotettavia tuotteita, kuten alkoholia ja tupakkaa. 

Tullaustavat

Jos olet ollut vaihto-oppilaana ulkomailla, voit

Ilmoita lomakkeella kohdassa 2 ”Haluan tullata”, että olet ollut opiskelijana ulkomailla ja että tullaat palautustavaraa. 

Ilmoita tavarat omina tullinimikkeinään, esimerkiksi vaatteet kohdassa ”Tavara 1” ja kirjat kohdassa ”Tavara 2”. Jätä tyhjäksi kohta ”Arvonlisäverokanta”. Jos tavarasi on lähetetty Suomesta ja olet tehnyt niistä vienti-ilmoituksen, ilmoita vienti-ilmoituksesi numero kohdassa 5 ”Lisätietoja”. Liitä tullaukseen matkalippu tai todistus ulkomailla opiskelusta sekä itse laatimasi pakkalista, jossa tullattavat tavarat on eritelty yksityiskohtaisesti.

Huomioi, että palautustavaroita eivät ole tavarat, jotka olet ostanut tai saanut ulkomailla. Ne on tullattava normaalisti ja niistä on maksettava maahantuontiverot, jos muuttotavarana tuotavan tavaran edellytykset eivät täyty.

Jos tullattavassa paketissa on sekä palautustavaroita että ulkomailta hankittuja tavaroita, kerro se lomakkeella tai edustajalle, joka tullaa pakettisi. 

Muuta huomioitavaa

Lahjalähetykset voivat olla verollisia, ja ne pitää usein tulliselvittää. Lue lisää lahjalähetyksistä ja lahjojen tulliselvityksestä.

Jos tuot mukanasi kuljetusvälineen opiskelusi ajaksi, tutustu verohallinnon ohjeisiin vero.fi.

EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta saapuvan opiskelijan tavaroiden tullittomuuden edellytykset ovat samat kuin EU:n ulkopuolelta saapuva opiskelijan. Kun edellytykset täyttyvät, ei opiskelijan tavaroista kanneta arvonlisäveroa.

Opiskelijoiden tavaroiden tuonnit Ahvenanmaalle Manner-Suomesta sekä Ahvenanmaalta Manner-Suomeen ovat verottomia, kuten EU:n ulkopuolelta saapuvan opiskelijan tavaroiden tuonnit, jos vaadittavat edellytykset täyttyvät.

Lisätietoja opiskelijan tuomien tavaroiden arvonlisäverotuksesta tuonnissa Ahvenanmaalle ja Ahvenanmaalta Manner-Suomeen:

  • Mariehamns tull, PB 40, 22101 Mariehamn
  • tfn 0295 5200 (växel), 0295 52 333
  • e-post: atp.skattegrans@tulli.fi.