Ennakolta ilmoittaminen

Voit antaa sähköisen vienti-ilmoituksen ennakolta 30 päivää ennen tavaroiden esittämistä Tullille.

  • Anna ilmoituksella päivä ja tarkka kellonaika, jolloin vientilähetys on valmis, ja se on Tullin tarkastettavissa. Tämän ajankohdan täytyttyä saat Tullista luovutuspäätöksen ja viennin saateasiakirjan.
  • Ilmoita vienti-ilmoituksen ilmoitustyypin koodiksi D (ennakkoon annettava täydellinen tulli-ilmoitus).
  • Voit korjata ennakolta annettua ilmoitusta ilmoitettuun aikarajaan saakka, jonka jälkeen tavara luovutetaan vientimenettelyyn. Ilmoitettua ajankohtaa voi myös muuttaa aikaisemmaksi tai myöhemmäksi.

Myös viennin yksinkertaistuksissa voit antaa ilmoituksen ennakolta. Ilmoita ilmoitustyypin koodiksi silloin F (ennakolta annettava yksinkertaistettu ilmoitus).