Hyppää sisältöön

AEO-toimijan valtuudet

AEO-toimijat eli valtuutetut talouden toimijat ovat yrityksiä, jotka saavat tullitoiminnassaan tiettyjä etuja ja helpotuksia koko EU:n alueella.

Mikä on AEO?

AEO (Authorised Economic Operator) on maailmanlaajuinen kumppanuusohjelma tulliviranomaisten ja talouden toimijoiden välillä. Sen tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen turvallisuutta.

AEO-valtuuden saanut yritys saa erilaisia etuuksia EU:n alueella sekä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa kahdenvälisten sopimusten (MRA) kautta.

AEO-suuntaviivat (The AEO Guidelines) on EU:n komission laatima lainsäädännön soveltamisohje tulliviranomaisille ja yrityksille. Ohjeessa on yksityiskohtaista tietoa muun muassa AEO-ohjelmasta, siihen liittyvistä käsitteistä sekä AEO-valtuutusten vaatimuksista.

Kuka voi hakea AEO-toimijaksi?

Kaikki EU:n alueelle sijoittautuneet ja tulliin liittyvää toimintaa harjoittavat yritykset voivat hakea Tullilta AEO-valtuuksia. AEO on tarkoitettu kaikenkokoisille, kansainvälisten toimitusketjujen eri rooleissa toimiville yrityksille. Tyypillisiä AEO-toimijoita EU:ssa ovat esimerkiksi valmistajat, viejät, huolintaliikkeet, varastonpitäjät, kuljetusliikkeet ja tuojat.

AEO-toimijaksi haluavan yrityksen on täytettävä tietyt vaatimukset. Yrityksen on esimerkiksi oltava vakavarainen, hoitanut tulliasiansa hyvin sekä sillä on oltava riittävän tarkka kirjanpito. Lue lisää AEO-toimijalle asetetuista vaatimuksista.

Erilaiset AEO-valtuudet: AEOC, AEOS ja AEOF

AEO-valtuuksia on kahdenlaisia: 1) AEOC – yksinkertaistetut menettelyt ja 2) AEOS –  vaarattomuus ja turvallisuus. Yrityksellä voi myös olla nämä molemmat yhdistävä valtuus AEOF. Katso, mitä etuja eri valtuutukset voivat tuoda yrityksellesi.

Omavalvonta

AEO-toimijan täytyy muun muassa tehdä sisäistä valvontaa. Yksi sisäisen valvonnan muoto on omavalvonta, jolla voidaan varmistaa yrityksen tullitoiminnan laadukkuus. Tulli ohjeistaa omavalvonnan kriteerit ja raportointiaikataulun. Tarkista ajantasaiset ohjeet omavalvonnasta.

Miten haet AEO-toimijaksi?

AEO-valtuutta haetaan EU:n asiointipalvelun kautta. Ennen hakemista yrityksen pitää olla yhteydessä Tulliin, joka antaa tarkempia ohjeita hakuprosessin etenemisestä. Lue lisää, miten voit hakea AEO-valtuutta.