Hyppää sisältöön

Saapumisen yleisilmoitus (IE315) (maantie- ja rautatieliikenne)

Tavaroista, jotka tuodaan rautatie- tai maantiekuljetuksina EU:n tullialueelle suoraan EU:n ulkopuolisista maista, on tehtävä saapumisen yleisilmoitus sanomilla AREX-järjestelmään tai verkossa Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalveluun (AREX)

Saapumisen yleisilmoituksella annetaan ns. turvatiedot, joiden antaminen etukäteen on kaikille kuljetusmuodoille pakollista koko EU:ssa. Ilmoituksen tietoja käytetään turvallisuutta ja vaarattomuutta koskevan sähköisen riskianalyysin tekemisessä.

Saapumisen yleisilmoitus toimii samalla myös yleisilmoituksena väliaikaista varastointia varten, kun tavarat on esitetty tullille. 

Maantieliikenteessä ei erillistä saapumisen yleisilmoitusta ei tarvita, jos maantieliikenteessä saapuvasta tavarasta on annettu etukäteen sähköinen passitusilmoitus, jossa on ilmoitettu myös turvatiedot.

Kuljetusliike vastaa yleisilmoituksen antamisesta, vaikka se käyttäisi edustajaa tekemään ilmoituksen puolestaan. 

Ilmoitus pitää tehdä kaikista kuljetusvälineessä olevista tavaroista.   

Tavarankuvaus on ilmoitettava tavanomaisen kauppanimityksen mukaan. Tavarankuvauksen sijaan voit ilmoittaa tullinimikkeen neljän numeron tarkkuudella. Tarkista komission julkaisusta esimerkkejä kielletyistä ja hyväksytyistä tavarankuvauksista (pdf). 

Määräajat

Saapumisen yleisilmoitus on annettava määräajassa ennen tavaroiden saapumista EU:n tullialueelle.

  • aikaisintaan 200 päivää ennen kuljetusvälineen saapumista
  • viimeistään:
    • maanteitse saapuva: 1 h ennen saapumista EU:n rajalle
    • rautateitse saapuva: 2 h ennen saapumista EU:n rajalle.