Hyppää sisältöön

Kuvaus raportin laadintatavasta

Valtiokonttorin vastuullisuusraportointiohjeen mukaisesti tässä raportissa on kuvattu Tullin toiminnan positiivisia vaikutuksia niistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, joihin Tullin toiminnan on arvioitu merkittävimmin vaikuttavan. Vuoden 2023 vastuullisuusraportissa on samat YK:n kestävän kehityksen päätason tavoitteet kuin aiemmissa vuosien 2021 ja 2022 raporteissa. Raportin laatimista on valmistellut Tullin eri yksiköiden edustajista koostuva vastuullisuustyöryhmä. Vastuullisuusraportin keskeisten sisältöjen painotuksiin saimme ohjausta Tullin osastojen johtoryhmistä ja Tullin asiantuntijoilta. Raportin tekstejä ovat tuottaneet eri osa-alueiden asiantuntijat.  Tullin ylin johto on vahvistanut edellä mainittujen tavoitteiden valinnan sekä katselmoinut ja hyväksynyt vastuullisuusraportin.

Raportissa olemme hyödyntäneet erilaisia sisäisiä tietolähteitä, muun muassa Tullin tilinpäätöstä 2023, Tullin vuosijulkaisua 2023, Tullin valvonnan vuosijulkaisua 2023, Tullin henkilöstökertomusta 2023, laadittuja mediatiedotteita ja blogeja sekä VM-Baro-henkilöstötutkimuksen 2023 tuloksia. 

Lisäksi olemme käyttäneet ulkoisia lähteitä: