Saavun Suomeen

Kun saavut Suomeen, tutustu ensin ohjeisiimme. Löydät tietoa matkustajatuomisista ja tuontirajoituksista näiltä sivuilta. 

Jos et löydä vastausta tai olet epävarma, kysy neuvoa Tullilta.

Huomioi nämä

 • Tullin toimintavaltuudet on määritelty eri laeissa.
 • Tullin toiminnalle löytyy aina peruste lainsäädännöstä.
 • Tullilla on oikeus tarkastaa matkustaja, matkatavarat ja kulkuneuvo. Tulli voi puhuttaa matkustajaa myös EU:n sisäliikenteessä.
 • Tulli voi käyttää tarkastuksessa apuna tullikoiraa, läpivalaisua tai muita teknisiä apuvälineitä.
 • Tarkastukseen otetun matkustajan on itse purettava matkatavaransa tarkastusta varten ja pakattava ne tarkastuksen päätyttyä.
 • Matkustajan on ilmoitettava Tullille henkilötietonsa.

Tulli valvoo maahantuotavia kasviperäisiä elintarvikkeita, mutta yksityishenkilön mausteiden tuonti omaan käyttöön tai lahjaksi ei kuulu valvonnan piiriin. Mausteisiin liittyy kuitenkin riskejä, sillä ne voivat sisältää esimerkiksi hometoksiineja tai salmonellaa. Tietyt mausteet ovat olleet EU-tasoisessa tehovalvonnassa juuri siksi, että niissä on todettu olevan terveyshaittaa aiheuttavia ongelmia. Huono laatu selviää vain laboratoriotutkimuksilla.

Lue lisää: Elintarvikkeet


Sinun on ensin tarkistettava simpukoihin liittyvät CITES-rajoitukset, joista on lisätietoa Ympäristökeskuksen sivuilla

Omaan käyttöösi saat tuoda ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta kuolleita, syötäväksi tarkoitettuja simpukoita enintään 20 kg. Saat tuoda myös kiviä, mutta koralleja sen sijaan koskevat CITES-rajoitukset.

Huomaa, että sinun täytyy itse selvittää matkasi kohdemaan rajoitukset ja määräykset.  Suomen tulli ei voi antaa neuvoja muiden maiden rajoituksista.


Lääkemääräysten on oltava suomen tai ruotsin kielellä, koska ne ovat Suomen viralliset virkakielet. Joissakin tilanteissa myös englannin kieli hyväksytään, jos virkailija ymmärtää sitä. Asiakkaalla on velvollisuus selvittää reseptin sisältö.

Lue lisää: Lääkkeet


Hotellihuoneeseen, lentokentille jne. unohtuneet tavarat on tulliselvitettävä normaalisti.

Kun voit luotettavasti osoittaa, että olet vienyt tavarat EU:n ulkopuolelle ja että tavarat ovat henkilökohtaisesti sinun, voit tullata ne palautustavarasäännösten mukaisesti.


Edellytykset, joilla EU:n tullialueelle sijoittautunut henkilö tai EU:n tullialueella vakituisesti asuva luonnollinen henkilö voi ilmoittaa EU:n ulkopuolelle rekisteröidyn kuljetusvälineen tuontitullittomaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn

Tässä ohjeessa kaupallinen käyttö tarkoittaa kuljetusvälineen käyttöä henkilöiden kuljetukseen vastiketta vastaan tai tavaroiden teolliseen tai kaupalliseen kuljetukseen vastiketta vastaan tai vastikkeetta. Yksityiskäytöllä tarkoitetaan muuta kuin kaupallista käyttöä.

Edellytykset, joilla EU:n tullialueelle sijoittautunut henkilö voi tuoda EU:n ulkopuolelle rekisteröidyn kuljetusvälineen väliaikaisesti tuontitullitta

EU:n tullialueelle sijoittautuneet henkilöt saavat täydellisen tuontitullittomuuden, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 • Kun rautateiden kuljetusvälineet annetaan EU:n tullialueelle sijoittautuneiden henkilöiden käyttöön sellaisen sopimuksen perusteella, jonka mukaan kukin henkilö saa käyttää toisen liikkuvaa kalustoa mainitun sopimuksen mukaisesti.
 • Kun EU:n tullialueella rekisteröityyn maantieliikenteen kuljetusvälineeseen on kytketty perävaunu.
 • Kun kuljetusvälinettä käytetään hätätilanteissa.
 • Kun kuljetusvälinettä käyttää ammattimaista vuokraustoimintaa harjoittava yritys kuljetusvälineen jälleenviemiseksi.

Edellytykset, joilla EU:n tullialueella vakituisesti asuva luonnollinen henkilö voi tuoda EU:n ulkopuolelle rekisteröidyn kuljetusvälineen väliaikaisesti tuontitullitta

 • Kun luonnollinen henkilö käyttää kuljetusvälinettä rekisteröinninhaltijan pyynnöstä, ja kuljetusväline on hänen satunnaisessa yksityiskäytössä. Rekisteröinninhaltijan on oltava käyttöhetkenä EU:n tullialueella.

Esimerkki:

Turisti A on tullut EU:n ulkopuolisesta maasta omalla autollaan Suomeen lomalle. Hän päättää lähteä käymään Tukholmassa ja pyytää suomalaisen Ystävä Y:n viemään hänet lentokentälle ja hakemaan hänet sieltä kahden päivän päästä. Väliaikaisen maahantuonnin säännösten mukaisesti tämä on sallittua.

Ystävä Y voi viedä Turisti A:n lentokentälle Turisti A:n autolla ja hakea hänet, koska a) re-kisteröinnin haltija on sitä pyytänyt, b) auto on satunnaisessa yksityiskäytössä ja c) rekisteröinnin haltija on edelleen EU:n tullialueella.

 • Kun luonnollinen henkilö on vuokrannut kuljetusvälineen kirjallisella sopimuksella ja se on hänen yksityiskäytössä a) EU:n tullialueella sijaitsevaan asuinpaikkaan palaamista varten tai b) EU:n tullialueelta poistumista varten.
 • Kuljetusväline on kolmen viikon kuluessa vuokraus- tai jälleenvuokraussopimuksen tekemisestä palautettava EU:n tullialueelle sijoittautuneelle vuokraustoimintaa harjoittavalle yritykselle, jos luonnollinen henkilö käyttää sitä kyseisellä alueella palatakseen EU:n tullialueella sijaitsevaan asuinpaikkaansa.
 • Kuljetusväline on kolmen viikon kuluessa jälleenvietävä, jos luonnollinen henkilö käyttää kuljetusvälinettä poistuakseen EU:n tullialueelta.
 • Kun luonnollinen henkilö on vuokrannut maantieliikenteen kuljetusvälineen ammattimaisen autonvuokrauspalvelun kanssa tehdyllä kirjallisella sopimuksella ja kuljetusväline hänen on yksityiskäytössä.
 • Kuljetusväline on jälleenvietävä 8 päivän kuluessa siitä, kun se on asetettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn.

Esimerkki:

Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen henkilö vuokraa EU:n ulkopuolisen maan au-tovuokraamosta auton. Kyseinen henkilö tulee autolla lomalle Suomeen (eli auto on yksityiskäytössä). Auto on palautettava EU:n ulkopuolelle 8 päivän kuluessa.

 • Kun kuljetusväline on luonnollisen henkilön kaupallisessa tai yksityisessä käytössä, ja ky-seisen henkilön työnantaja on kuljetusvälineen omistaja, vuokraaja tai leasing-vuokraaja, joka on sijoittautunut EU:n tullialueen ulkopuolelle.
 • Kuljetusvälineen yksityiskäyttö on sallittua vain työntekijän työskentely- ja asuinpaikan välisillä matkoilla tai työntekijän työsopimuksen mukaisten työtehtävien suorittamiseksi.
 • Kuljetusvälinettä käyttävän henkilön on tulliviranomaisten pyynnöstä esitettävä jäljennös työsopimuksesta.

Kuljetusvälineelle myönnettävä tuontitullittomuus muissa tapauksissa

 • Kuljetusväline on tarkoitus merkitä väliaikaiseen rekisteriin EU:n tullialueella jälleenvientiä varten sellaisen luonnollisen henkilön nimissä, joka valmistelee tavanomaisen kotipaikkansa muuttoa EU:n tullialueen ulkopuolelle.
 • Täydellinen tuontitullittomuus voidaan myöntää poikkeustapauksissa, jos kuljetusvälineet ovat EU:n tullialueelle sijoittautuneiden henkilöiden kaupallisessa käytössä rajoitetun ajan.

Muuta huomioitavaa

Menettelynhaltijan tai muun kuljetusvälinettä käyttävän henkilön on pyydettäessä pystyttävä osoittamaan tulliviranomaisille, että edellä kuvatut väliaikaisen maahantuonnin menettelyn edellytykset täyttyvät. Tämän toteamiseksi tarvitaan tilanteesta riippuen esimerkiksi:

 • selvitys kuljetusvälineen rekisteröinnistä EU:n tullialueen ulkopuolelle, EU:n tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön nimiin
 • rekisteröinnin puuttuessa selvitys kuljetusvälineen omistajan sijoittautumisesta EU:n tullialueen ulkopuolelle
 • tiedot henkilöstä, joka on asettanut kuljetusvälineen väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
 • selvitys ajankohdasta, jolloin kuljetusväline on asetettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn
 • selvitys EU:n tullialueelle sijoittautuneen kuljetusvälineen käyttäjän oikeudesta käyttää kuljetusvälinettä väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä (tapauksesta riippuen joko jäljennös työsopimuksesta tai luvanhaltijan valtuutus)
 • selvitys rekisterinhaltijan olinpaikasta, jos kuljetusvälineen käyttäjän vakituinen asuinpaikka on EU:n tullialueella, eikä kuljetusvälineen käyttö perustu palvelussuhteeseen.

Sovellettava lainsäädäntö: 

Unionin tullikoodeksi (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 952/2013)

Delegoitu asetus (Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446) 207 ja 214-216 artiklat


Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta