Saavun Suomeen

Voit tuoda Suomeen tuliaisia ja matkustajatuomisia, kun palaat matkaltasi Suomeen tai tulet käymään Suomessa. Matkustajatuomisiin vaikuttaa muun muassa se, miltä alueelta saavut Suomeen.

Saavun EU:n ulkopuolelta Saavun EU:n alueelta

Jos olet matkaillut EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolella ja palaat Suomeen maitse esimerkiksi autolla, junalla tai linja-autolla, tai vesitse tai lentäen omalla huvikäytössä olevalla vesi- tai ilma-aluksellasi, saat tuoda ostoksia henkilökohtaisissa matkatavaroissasi veroitta ja tullitta enintään 300 euron arvosta. Jos palaat kotiin lentäen tai laivalla, verottomuuden ja tullittomuuden arvoraja matkustajatuomisillesi on 430 euroa.

Tuomisten arvo on tavarasta maksettu hinta. Matkustajan on pystyttävä todistamaan tavaran hinta luotettavalla tavalla, esimerkiksi ostokuiteilla. Säilytä siis kuitit ostoksistasi.

Tavaroita saa tuoda matkustajatuomisina sillä ehdolla, että tuonti ei ole kaupallista eli tavaroita ei tuoda myyntitarkoituksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. tuonti on satunnaista
 2. tuontiin sisältyy yksinomaan matkustajan henkilökohtaiseen tai perheen käyttöön tai lahjaksi tarkoitettuja tavaroita
 3. tavaroiden luonne ja määrä ovat sellaisia, ettei niitä voida pitää kaupallisiin tarkoituksiin tuotavina tavaroina.

Kaikki muu tuonti katsotaan kaupalliseksi tuonniksi. Kaupalliseen tarkoitukseen tuoduista tavaroista on maksettava maahantuontiverot ja tullit.

Henkilökohtaisina matkatavaroina pidetään sellaisia matkatavaroita, jotka matkustaja pystyy esittämään tullille Suomeen saapuessaan. Henkilökohtaisia matkatavaroita ovat myös sellaiset tavarat, jotka matkustaja esittää tullille myöhemmin sillä ehdolla, että matkustaja pystyy esittämään selvityksen siitä, että tavaroiden kuljetuksesta vastaava yritys on matkustajan lähtöhetkellä rekisteröinyt nämä tavarat mukana seuraaviksi matkatavaroiksi.

Muista alkoholi- ja tupakkatuotteiden erityiset tuontirajoitukset

Matkustajatuomisten verottomuuden ja tullittomuuden arvorajat eivät kuitenkaan koske alkoholia, alkoholijuomia, savukkeita, pikkusikareita, sikareita, piippu- ja savuketupakkaa ja moottorikulkuneuvojen polttoainetta. Näiden tuotteiden verotonta tuontia EU:n ulkopuolelta on rajoitettu niin, että niiden tuonnille on määrätty aikarajoja ja määrällisiä rajoituksia.

Esimerkki 1. Jos saavut Venäjältä Suomeen autolla, saat tuoda mukanasi 290 euron arvoisen kameran tullitta ja veroitta. Tämän lisäksi voit tuoda tullitta ja veroitta sallitun määrän alkoholi- ja tupakkatuotteita, esimerkiksi 4 litraa viiniä ja 200 savuketta, jos matkasi Venäjälle on kestänyt yli 24 tuntia ja olet ikäsi puolesta oikeutettu tuontiin.  

Esimerkki 2. Jos saavut Thaimaasta Suomeen lentäen, saat tuoda mukanasi 420 euron arvoisen puvun tullitta ja veroitta. Tämän lisäksi voit tuoda tullitta ja veroitta rajoituksissa sallitun määrän alkoholia, esimerkiksi litran konjakkia ja 50 sikaria.

Esimerkki 3. Tuot matkalta mukanasi 500 euron arvoisen kameran. Yksittäisen tavaran arvoa ei voi jakaa verottomaan ja verolliseen osuuteen, joten arvonlisävero ja tulli kannetaan tavaran koko arvosta, ei vain 300/430 euron arvorajan ylittävästä määrästä.

Esimerkki 4. Aviopuolisot tuovat yhdessä 500 euron kameran. Tuontioikeus on henkilökohtainen, joten tavaran arvoa ei voi jakaa useammalle henkilölle. Aviopuolisot eivät siis voi tuoda yhdessä kameraa arvonlisäverotta ja tullitta, vaan kamera on tullattava, ja siitä on maksettava tulli ja maahantuontiverot.

Tärkeitä muistettavia asioita

Matkustajatuonnin arvoihin ei sisällytetä seuraavien tavaroiden arvoa:

 1. matkustajan henkilökohtaiset matkatavarat, jotka hän tuo maahan tai vie pois maasta väliaikaisesti
 2. matkustajan itselleen tarvitsemat lääkkeet.         
 • Jos tuot matkatavaroissasi toiselle matkustajalle kuuluvia matkatavaroita tai tuomisia, kulje tullin läpi yhdessä tavaroiden omistajan kanssa.
 • Jos olet vienyt Suomesta tai muualta EU:sta ostamasi tavaran EU:n ulkopuolelle, mutta tuot sen takaisin Suomeen joko palauttaaksesi sen myyjälle tai korjausta tai vaihtoa varten, tavara ei ole tulliton ja veroton matkustajatuominen.
 • Ilma- ja vesialuksen katsotaan olevan huvikäytössä, kun sen omistaja tai haltija käyttää sitä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisilla tarkoituksilla tarkoitetaan tavaroiden tai henkilöiden kuljetusta tai palvelujen suorittamista vastikkeellisesti tai viranomaistarkoituksiin.

Voit tuoda matkustajatuomisia ilman arvorajoja.
Huomaa kuitenkin esimerkiksi alkoholiin, tupakkatuotteisiin ja polttoaineisiin liittyvät rajoitukset.

Tutustu alkoholin ja tupakkatuotteiden matkustajatuontiohjeisiin.

Kaupalliseen tarkoitukseen tuoduista alkoholituotteista tai matkalta lähetetyistä alkoholeista pitää tehdä veroilmoitus Verohallinnolle, ja niistä on maksettava valmistevero.

Manner-Suomesta tai toisesta EU-jäsenvaltiosta Ahvenanmaalle, Ahvenanmaalta Manner-Suomeen, Ahvenanmaan kautta saapuva tai esimerkiksi Kanariansaarilta Suomeen saapuva matkustaja saa maahantuoda veroitta saman määrän ja saman arvon edestä tuomisia kuin EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta saapuva. Lue ohjeet kohdasta ”Saavun EU:n ulkopuolelta”.

Ahvenanmaa ja Kanariansaaret kuuluvat EU:n tullialueeseen mutta eivät veroalueeseen.

Huomioi nämä

Jos teet ulkomailla ostoksia, jotka toimitetaan sinulle myöhemmin (esimerkiksi matto tai silmälasit), tavarat tullataan normaalisti ja niistä kannetaan maahantuontiverot kuten mistä tahansa verkkokauppaostoksesta.

Matkustajatuomiset voivat olla tullittomia ja verottomia vain, jos matkustaja tuo ne henkilökohtaisesti mukanaan.


 • Alle 18-vuotiaat eivät saa tuoda maahan alkoholijuomia, ja alle 20-vuotiaat saavat tuoda maahan vain mietoja alkoholijuomia.
 • Alle 18-vuotiaat eivät saa tuoda maahan tupakkatuotteita tai nikotiininestettä.


Sinun täytyy tullata EU:n ulkopuolelta Suomeen saapuvat tavarat. Tavarat täytyy tullata, vaikka ne olisivat omia käytettyjä tavaroitasi, jotka olet vienyt alun perin Suomesta mukanasi. Tavaraa, joka on viety Suomesta ulkomaille ja palautetaan takaisin Suomeen, kutsutaan palautustavaraksi.

Huomioi, että palautustavaroita eivät ole matkalta hankitut tavarat tai lahjat. Palautustavaroina ei voi myöskään tullata muuttotavaroita. Lue, kuinka muuttotavarat tullataan.

Esimerkki

Lomailit EU:n ulkopuolella, ja hotelli postittaa sinulle unohtuneet matkatavarasi.

Palautustavarasta ei tarvitse maksaa tullimaksua tai arvonlisäveroa. Palautustavaroina ei voi kuitenkaan tullata valmisteverotettavia tuotteita, kuten alkoholia ja tupakkaa.

Sinun on tarvittaessa pystyttävä todistamaan, että tavarat on aiemmin viety EU:n ulkopuolelle. Tulli pyytää lomamatkan todisteeksi esimerkiksi matkaliput tai kuitin hotellivarauksesta. Tulli voi myös pyytää selvitystä siitä, milloin tavara on hankittu ja minkä arvoinen se on.

Miten tullaan palautustavaran Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa?

 • Valitse aloitussivulla, että haluat tullata matkalle unohtuneet tavarani. 
 • Kerro sivulla ”Lähetyksen tiedot”, miksi tavarat palautetaan takaisin. Kirjoita perusteluksi esimerkiksi: ”Unohdin aurinkolasit hotelliin. Hotelli palauttaa ne minulle.”  
 • Etsi sivulla ”Tavaran tiedot” tavara hakusanalla tavarahausta. Jos et löydä tavaraa hausta, ilmoita sen tullinimike ”Tullinimike”-välilehdellä.
 • Täytä muut pyydetyt tiedot ja lähetä ilmoitus.
 • Kun olet lähettänyt ilmoituksen, lataa sivulla ”Valmis” liitteet tullauksellesi ennen kuin siirryt eteenpäin. Tulli tarvitsee liitteeksi esimerkiksi matkaliput tai kuitin hotellivarauksesta. Nopeuta tullauksesi käsittelyä ja lataa liitteet heti ilmoituksen lähettämisen jälkeen. Jos et lataa niitä heti ja suljet sivun, voit ladata liitteitä vasta kun Tulli on lähettänyt sinulle lisäselvityspyynnön.

Lue lisää palautustavaroiden tuonnista.


Matkustajatuomisiin sovellettavaa lainsäädäntöä:

 • tullittomuusasetus, 41 artikla
 • arvonlisäverolaki (1501/1993) 95 c, 95–95 e § 
 • laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön (1266/1996) 18 §
 • neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009  16.11.2009 (Euroopan unionin virallinen lehti L324 10.12.2009) 41 artikla Matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tavarat
 • valmisteverotuslaki (495/2014) 72 §
 • valmisteverotuslaki (182/2010) 84-86 §, 87 § 2
 • valmisteverotuslaki (311/2016) 87 § 1
 • alkoholilaki 8.12.1994/1143
 • tupakkalaki 549/2016

Lisää aiheesta

Kysyttävää?

Kysy tullineuvonnasta ma–pe 8–16.15

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Postipakettien saapumiseen, sisältöön ja käsittelymaksuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Postiin.

Tullineuvonta