Hyppää sisältöön

Alustoimituksen yksinkertaistus

Jos sinulla on säännöllisiä tavarantoimituksia aluksille (laivaan tai lentokoneeseen), voit hakea Tullista alustoimituksen yksinkertaistuslupaa (EIA). Luvalla tavara asetetaan vientimenettelyyn kirjanpitomerkinnällä, ja menettely viedään loppuun myöhemmin annettavalla täydentävällä ilmoituksella (kuukausitilitys).  

Voit käyttää lupaa vain Suomessa olevan laivan tai lentokoneen tavaratoimituksiin. 

Et voi käyttää alustoimituslupaa vientiluvan alaisiin tavaroihin. Näistä pitää antaa sähköinen alustoimitusilmoitus.

Hae alustoimituslupaa (EIA) näin

Hae alustoimituslupaa (EIA) Luvat ja päätökset -palvelussa. Voit tehdä palvelussa myös muutoksen lupaan. Tarkista yleiset luvanhakuohjeet sivulta Luvat ja rekisteröinnit

Lue myös: Ohje ilmoittajan kirjanpitoon tehtävän merkinnän luvanhaltijalle (alustoimitus)

Tavaroiden toimitus alukselle kirjanpitomerkinnällä

Luvanhaltijan kirjanpitomerkintä katsotaan tavaran luovuttamiseksi vientimenettelyyn. Tavarat toimitetaan alukselle rahtikirjalla, jossa on viittaus Tullin antamaan alustoimituslupaan. Liitä aluksen edustajan vahvistama rahtikirja tavaroiden toimittamisesta kirjanpitoon. Tavaroiden katsotaan poistuneen EU:n tullialueelta, kun ne on lastattu alukseen, jossa ne on kuitattu vastaanotetuiksi.

Täydentävä ilmoitus (kuukausitilitys)

Sinun on vietävä tavaroiden tullimenettelyyn asettaminen loppuun myöhemmin antamalla täydentävä ilmoitus (kuukausitilitys) seuraavan kuukauden 16. päivään mennessä. Tee täydentävä ilmoitus lomakkeella 797s. Lähetä lomake sähköpostiosoitteeseen alustoimitukset@tulli.fi. 

Tietyissä tilanteissa on annettava ennakkoilmoitus 

Sinun pitää ilmoittaa Tullille etukäteen aluksille toimitettavista tupakka- ja alkoholituotteista sekä ei-unionialkuperää olevista lihoista (nk. direktiivilihoista), jos tavarat toimitetaan muuhun kuin hyväksytyn säännöllisen reittiliikenteen alukseen tai tilausliikenteen lentokoneeseen.

Ennakkoilmoitus on annettava pääsääntöisesti viimeistään 24 tuntia ennen aiottua alustoimitusta.

Toimita ennakkoilmoitus tullille

  • virka-aikana klo 8–16 sähköpostiosoitteeseen alustoimitukset@tulli.fi 
  • virka-ajan ulkopuolella sähköpostiosoitteeseen johtokeskus@tulli.fi.

Tulli voi rajoittaa aluksille toimitettavien tupakka- ja alkoholituotteiden sekä muiden tavaroiden määrää.

Ennakkoilmoitusta ei tarvita, kun valmisteverottomat tavarat toimitetaan hyväksytyn säännöllisen reittiliikenteen matkustaja-aluksiin tai kansainvälisen reittiliikenteen lentokoneisiin. Hyväksytyn säännöllisen reittiliikenteen aluksiin rinnastetaan matkustaja-alukset sekä ropax- ja risteilijäalukset, joihin saa toimittaa tavaroita ilman ennakkoilmoitusta.