Valmisteveron alaisten tuotteiden ilmoittaminen 

Valmisteveron alaisista tuotteista maksetaan valmisteverot joko maahantuonnin yhteydessä tai myöhemmin.

Valmisteveron alaisia tuotteita voi ilmoittaa väliaikaisen verottomuuden järjestelmään, jos tuotteet asetetaan verovarastointimenettelyyn tai valmisteverottomaan varastoon. Tällaisista tuotteista maksettavaa valmisteveroa ei sisällytetä maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen. Valmisteverot täytyy maksaa vasta, kun tuotteet poistuvat väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä. 

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmän käyttäminen vaatii Verohallinnon lupaa. Tuoja tekee tavaroista tulli-ilmoituksen, jolla ilmoittaa siirtävänsä tavarat verovarastointimenettelyyn tai valmisteverottomaan varastoon.

Valmisteverollisista tavaroista ei voi antaa vähäarvoisten tavaroiden tulli-ilmoitusta, vaikka tavaroiden arvo olisi alle 150 euroa.

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn asetetut tavarat voidaan siirtää verovarastointimenettelyyn tai valmisteverottomaan varastoon. Huomioi, että tulli-ilmoituksessa on annettava silloin pyydetyksi menettelyksi tietyn käyttötarkoituksen menettelykoodi 44.

Yhdenmukaistetun valmisteverotuksen tuotteet ovat valmisteverollisia koko EU:ssa (esim. alkoholi- ja tupakkatuotteet). Lisäksi on kansallisia valmisteveroja, joiden alaisista tuotteista Suomi on itse säätänyt (esim. virvoitusjuomat ja juomapakkaukset). Lue lisää valmisteveroista Verohallinnon verkkosivulla.

Miten ilmoitat valmisteveron alaiset tuotteet tuonti-ilmoituksessa 

a) Tuotteet siirretään tullauksen yhteydessä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä 

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet, joiden siirrosta annettava EMCS-ilmoitus 

Ilmoita

 • tulliselvitettävän erän tiedoissa lisätietokoodi FIXFA ja rekisteröidyn lähettäjän valmisteveronumero (esim. FIXFA FI12345678E00)
 • tulliselvitettävän erän tiedoissa menettely 
  • Jos tavarat laitetaan valmisteverottomaan sekä arvonlisäverottomaan varastoon, ilmoita menettelykoodi 07XX ja lisämenettelykoodi ”999”.
  • Jos tavarat laitetaan valmisteverottomaan varastoon, ilmoita menettelykoodi 45XX ja lisämenettelykoodi ”F06 – yhdenmukaistetun valmisteveron alainen tuote”.
 • tavaraerälle lisätietokoodina ”FIXFC” sekä EMCS-tuoteryhmäkoodi

Annat tulli-ilmoituksen tavaran saapumisen jälkeen

Ilmoitat tulli-ilmoituksen lisäilmoitustyypiksi esimerkiksi A – vakiomuotoinen ilmoitus. Anna tulli-ilmoituksen antamisen jälkeen valmisteverottomasta siirrosta EMCS-ilmoitus Verohallinnolle. Kun Verohallinto on hyväksynyt EMCS-ilmoituksen, saat tavaroille luovutuspäätöksen Tullilta. 

Annat tulli-ilmoituksen ennakolta

Ilmoitat tulli-ilmoituksessa lisäilmoitustypiksi esimerkiksi D – Ennakolta annettu vakiomuotoinen tulli-ilmoitus. Noudata tulli-ilmoituksen antamisessa seuraavaa järjestystä:

 1. Anna ensin ennakolta annettava tulli-ilmoitus, kun sinulla on tiedossa edeltävän asiakirjan tiedot, koska tarvitset tulli-ilmoituksen MRN-numeroa myöhemmin.
 2. Kun tavarat ovat saapuneet Suomeen, edeltävä asiakirja esitetään saapuneeksi.
 3. Kun edeltävä asiakirja on hyväksyttävässä tilassa, ennakolta annettu tulli-ilmoitus hyväksytään automaattisesti saapuneeksi.
 4. Kun tulli-ilmoitus on hyväksytty saapuneeksi ja edeltävät asiakirjat ovat oikeassa tilassa, voit antaa valmisteverottomasta siirrosta e-AD-ilmoituksen Verohallinnon EMCS-palveluun ja ilmoittaa siellä tuonnin tulli-ilmoituksen MRN-numeron.

Tulli-ilmoitus käsitellään ja saat luovutuspäätöksen, kun kaikki ilmoitukset on käsitelty.

Tulli-ilmoituksen antamisen jälkeen anna valmisteverottomasta siirrosta EMCS-ilmoitus Verohallinnolle. Kun Verohallinto on hyväksynyt EMCS-ilmoituksen, saat tavaroille luovutuspäätöksen Tullilta.

EMCS-ilmoituksen määräajoista on ohjeistettu Verohallinnon EMCS-järjestelmän ja –palvelun ohjeissa.

Jos Tulliselvitysjärjestelmässä on käyttökatko ja käytät varamenettelyä, ilmoita SAD-lomakkeella samat tiedot kuin Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. 

Kansallisten valmisteverojen alaiset tuotteet (esim. virvoitusjuomat ja juomapakkaukset) ja yhdenmukaistetun valmisteveron alaiset tuotteet, joiden siirrosta ei tarvitse antaa EMCS-ilmoitusta (esim. kivihiili)

Ilmoita

 • tulliselvitettävän erän tiedoissa lisätietokoodi FIXFB ja rekisteröidyn vastaanottajan tai valtuutetun varastonpitäjän valmisteveronumero (esim. FIXFB FI12345678A00).
 • tavaraerälle tullimenettely 45XX, kun tavara laitetaan valmisteverottomaan varastoon 
 • tavaraerälle lisämenettelykoodi 658 (kansallisen valmisteveron alainen tuote).

b) Tuotteita ei siirretä tullauksen yhteydessä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä 

Tullimenettely on 

 • 40XX tai 
 • jokin muu tuonnin tullimenettely. 

Muuta huomioitavaa  

Tarkista verottomuuden edellytykset aina lainsäädännöstä. Voit lukea lisää maahantuonnin arvonlisäverosta Verohallinnon verkkosivuilta ja tullittomuuden perusteista Tullin sivulta.

Valmisteverollisien tavaroiden tullinimike voi vaatia nimikekohtaisen lisäpaljouden, joka useimmiten on LPA (litroja puhdasta alkoholia) tai LTR (tavaraa litroina). Tullien määrittämistä varten voit joutua antamaan veronlaskentapaljouden lisäpaljousyksiköllä ECL.

Olet tuomassa nimikkeen 2208 30 30 00 mukaista ”single malt”-viskiä, jonka alkoholipitoisuus on 40 %. Tuoteryhmä on nimikkeeseen 2208 kuuluva etyylialkoholi, jota on yli 2,8 tilavuuprosenttia. Alkoholijuomaveron koodi on tällöin V227. Juomapakkausveroa maksetaan nimikeryhmän 22 tuotteista, jos maahantuotava tavara tulee alle 5 litran pakkauksissa. Ilmoita tällöin juomapakkausveron koodi V807.

Jos tuote ei ole juomapakkausveron alainen ilmoita koodi V998. Tällaisesta  alkoholista ei tarvitse maksaa virvoitusjuomaveroa, joten ilmoita myös negaatiokoodi V997.

Jos valmisteverollisia tuotteita ei ole siirretty väliaikaisen verottomuuden järjestelmään maahantuonnin yhteydessä, valmisteverot pitää ilmoittaa Verohallinnolle, ellet ole maksanut niitä maahantuonnin yhteydessä. Valmisteverovelvolliset on kerrottu valmisteverotuslaissa (valmisteverotuslaki § 12).

Jos maahantuoja on Tullin luottoasiakas tai käteisasiakas, joka käyttää välillistä edustajaa tai suoraa edustajaa takaajan vastuulla

Jos maahantuoja on Tullin luottoasiakas tai käteisasiakas, joka käyttää välillistä edustajaa tai suoraa edustajaa takaajan vastuulla, tulli-ilmoituksessa ei anneta valmisteverojen lisäkoodeja. Tällöin valmisteveroilmoitus pitää antaa Verohallinnon Omavero-palveluun. Valmistevero lisätään arvonlisäveroilmoituksessa arvonlisäveron perusteeseen. 

Jos tavaroiden tuoja on käteisasiakas tai jos käteisasiakas käyttää edustajaa suorana edustajana

Jos tavaroiden tuoja on käteisasiakas tai jos käteisasiakas käyttää edustajaa suorana edustajana, valmisteverojen lisäkoodit pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksessa. Jos tuoja on arvonlisäverorekisteröitynyt yritys, tuoja ilmoittaa Verohallinnon kuukausi-ilmoituksessa arvolisäveron perusteeseen tullimaksut ja valmisteverot, jotka on kannettu tullauspäätöksessä. Tulli-ilmoituksessa käytettävät valmisteverojen lisäkoodit löytyvät Fintaric-palvelusta. Valmisteverojen lisäkoodit annetaan tuotavan tuotteen ominaisuuksien ja nimikkeen mukaisesti. 

Jos haluat maksaa valmisteverot tullauspäätöksellä

Jos haluat maksaa valmisteverot maahantuonnin yhteydessä, tulli-ilmoitus pitää antaa Tulliselvityspalvelussa käteisasiakkaana. Valitse Tulliselvityspalvelussa ”Ilmoittaja”-kohdassa valintaruutu ”Käteismaksu” ja ilmoita valmisteverotukseen liittyvät kansalliset lisäkoodit. Valmisteverot kannetaan tullauspäätöksellä ilmoittamasi tietojen perusteella. Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisterissä olevat toimijat ilmoittavat arvonlisäveron Verohallinnon Omavero-palvelussa.

Jos kuljetus päättyy toisessa EU-maassa

Tavaroille voi saada verottomuuden, jos kuljetus päättyy toisessa EU-maassa, tavaran maahantuojalla on todiste tavaran yhteisömyynnistä sekä maahantuoja on arvonlisäverovelvollinen elinkeinonharjoittaja (arvonlisäverolaki 94b §). Ilmoita tällöin tulli-ilmoituksessa toisessa jäsenvaltiossa olevan arvonlisäverovelvollisen ostajan alv-tunniste. Ilmoita lisäksi tuonti-ilmoituksessa rekisteröidyn lähettäjän valmisteveronumero, jonka Verohallinto on myöntänyt. Rekisteröity lähettäjä vastaa valmisteveron alaisten tavaroiden siirrosta Verohallinnolle.

Lue lisää verottomuudesta arvonlisäverolain 94b §:n perusteella Muita verottomuuksia -sivulta sekä Verohallinnon ohjeesta.

Olet tuomassa nimikkeen 2204 21 94 19 mukaista punaviiniä, jonka alkoholipitoisuus on 12 %. Tuoteryhmä on viinit ja muut käymisteitse valmistetut juomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 8, mutta enintään 15 tilavuusprosenttia. Alkoholijuomaveron koodi on tällöin V211.

Juomapakkausveroa maksetaan nimikeryhmän 22 tuotteista, jos maahantuotava tavara tulee alle 5 litran pakkauksissa. Juomapakkausveron koodi tullinimikkeen 2204 tuoreista rypäleistä valmistetulle viinille ja väkevöitetylle viinille on V804.

Jos tuote ei ole juomapakkausveron alainen, ilmoita koodi V998. Tällaisestä viinistä ei tarvitse maksaa virvoitusjuomaveroa, joten ilmoita myös negaatiokoodi V997.

Viinin tuonti kolmansista maista EU:n alueelle edellyttää, että tuojalla on VI 1 -asiakirja. Se on viinialan tuotteiden vaatimustenmukaisuustodistus, jolla todistetaan, että tuotu viini on EU-säädösten mukainen. VI 1 -asiakirja koostuu viranomaisen myöntämästä todistusosasta sekä määritysosasta, joka on laboratorion analyysi tuotteesta. Jos viinierä jaetaan EU:ssa ennen sen luovuttamista vapaaseen liikkeeseen, viinistä pitää olla VI 2 -ote.

Kuka voi antaa asiakirjan viinille?

VI 1 -asiakirjan myöntää viinin alkuperämaan toimivaltainen viranomainen, jolla on lupa myöntää asiakirjoja. Kolmansien maiden toimivaltaiset viranomaiset ja hyväksytyt laboratoriot, jotka voivat laatia VI 1 -asiakirjoja, on kerrottu asetuksen (EU) 2018/273 artiklan 51 kohdassa 1. Katso EU:n komission viinin tuontia koskevalta sivulta lista 6 (englanniksi), jossa on komission ylläpitämä luettelo kolmansien maiden toimivaltaisista viranomaisista ja hyväksytyistä laboratorioista. 

Alkuperäinen VI 1 -asiakirja on oltava viinin mukana. Jos lähetys jaetaan EU:n alueella osiin ennen sen luovuttamista vapaaseen liikkeeseen EU:ssa, jaetulla viinierällä pitää olla VI 2 -ote, jotta se voidaan tulliselvittää vapaaseen liikkeeseen. VI 2 -otteen myöntää ja leimaa sen maan tulli, jonka valvonnassa jaettava erä on. Alkuperäinen VI 1 -asiakirja jää tulliin, joka myöntää VI 2 -otteen. 

Milloin VI 1 -asiakirjaa ei tarvitse olla?

Useimpien viinien tuonti vaatii VI 1 -asiakirjan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kaikki poikkeukset on lueteltu asetuksen (EU) 2018/273 artiklassa 21.

VI 1 -asiakirjaa ei tarvitse esimerkiksi silloin, kun viinituotteet tuodaan

 • henkilökohtaiseen käyttöön tietyin edellytyksin
 • messuja varten edellyttäen, että tuotteet on pakattu enintään kahden litran säiliöihin, joissa on kertakäyttöinen suljin
 • tieteellisiä ja teknisiä kokeita varten enintään 100 litraan asti
 • diplomaattiseen käyttöön
 • kansainvälisessä liikenteessä toimivien laivojen ja lentokoneiden varastoissa
 • nimellistilavuudeltaan enintään 10 litran säiliöissä, jotka on varustettu kertakäyttöisellä sulkulaitteella ja joiden kuljetettu kokonaismäärä on enintään 100 litraa riippumatta siitä, muodostuuko se erillisistä lähetyksistä.

VI 1 -asiakirjaa ei tarvitse olla silloin, kun EU:sta peräisin olevia ja EU:ssa pullotettuja viinejä viedään kolmanteen maahan ja ne palautetaan EU:n tullialueelle ja luovutetaan vapaaseen liikkeeseen.

Kauttakuljetustilanteissa hyväksyttävä VI 1 -asiakirja

Kauttakuljetus tarkoittaa tässä yhteydessä tilannetta, jossa viini viedään EU:n ulkopuolisesta maasta, jossa se on tuotettu (alkuperämaa), toiseen EU:n ulkopuoliseen maahan (viejämaa) ennen vientiä EU:hun.

Kauttakuljetustilanteissa viejämaan viranomainen laatii viinille VI 1 -asiakirjan alkuperämaan viranomaisen laatiman VI 1 -asiakirjan perusteella. Viejämaan viranomaisen ei tarvitse tehdä viinille lisämäärityksiä, sillä edellytyksellä, että viini on

 • alkuperämaassa pullotettu ja etiketöity ja edelleen samassa muodossa tai
 • viety alkuperämaasta pakkaamattomana irtotavarana ja viejämaassa pullotetaan ja etiketöidään ilman jatkokäsittelyä.

Viejämaan VI 1 -asiakirjassa on oltava viejämaan toimivaltaisen viranomaisen todistus siitä, että nämä ja muut edellytykset täyttyvät. Viejämaan VI 1 -asiakirjaan on liitettävä alkuperämaan VI 1 -asiakirjan tai vastaavan asiakirjan alkuperäiskappale tai oikeaksi todistettu jäljennös.

Esimerkki: Viinin alkuperämaa on Argentiina ja viejämaa Norja 

Viini kuljetetaan Argentiinasta Norjaan ja pullotetaan Norjassa, mutta viinille ei tehdä muuta jalostusta. Tällöin viinin alkuperämaa ei muutu, vaan on edelleen Argentiina. Argentiinan ja Norjan välinen kauppa ei edellytä VI 1 -asiakirjaa, koska asetuksen mukaan asiakirja vaaditaan tuotaessa viiniä EU-maihin. Norjalaisen toimijan on kuitenkin huomioitava, että tämä tarvitsee VI 1 -asiakirjan omassa tuontitoiminnassaan, jos tarkoitus on viedä viinit EU-maihin.

Tuonti EU:hun vaatii, että tuojalla on vientimaan (Norjan) toimivaltaisen viranomaisen myöntämä alkuperäinen VI 1 -asiakirja sekä alkuperämaan (Argentiinan) VI 1 -asiakirja alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Mitä tietoja VI 1 -asiakirjassa on oltava?

Katso komission asetuksen (EU) 2018/273 liitteestä VII, mitä tietoja VI 1 -asiakirjassa on oltava.

Huomiota todistuksesta:

 • VI 1 -asiakirjan tai VI 2 -otteen pitää olla osoitettu Suomeen sijoittautuneelle vastaanottajalle, jos viini luovutetaan vapaaseen liikkeeseen Suomessa.
 • Kullakin asiakirjalla ja otteella on oltava viranomaisen antava sarjanumero:
  • VI 1 -asiakirjalle sarjanumeron antaa toimivaltainen viranomainen.
  • VI 2 -otteille sarjanumeron antaa tullitoimipaikka, joka leimaa ne.
 • Asiakirjan korjaaminen
  • VI 1 -asiakirjassa tai VI 2 -otteessa ei saa olla raaputtamalla tai päällekirjoittamalla tehtyjä korjauksia. Muutokset on tehtävä viivaamalla yli virheelliset tiedot ja tarvittaessa lisäämällä korjatut tiedot. Muutosten on oltava tekijänsä hyväksymiä ja toimivaltaisen viranomaisen, nimetyn laboratorion tai tulliviranomaisten hyväksymismerkinnällä varustettuja.
 • VI 1 -asiakirjan kohtien 9 ja 10 pitää olla vahvistettuja
  • Asiakirjan kohdan 9 vahvistaa toimivaltainen viranomainen. Jos viini tuodaan suoraan alkuperämaasta EU:n alueelle, todistuksen vahvistaa alkuperämaan toimivaltainen viranomainen. Vahvistamiseen vaaditaan viranomaisen nimi, leima ja allekirjoitus.
  • Analyysitodistuksen kohdan 10 vahvistaa hyväksytty laboratorio. Vahvistamiseen vaaditaan hyväksytyn laboratorion nimi, leima ja allekirjoitus.

Asiakirja pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksessa sekä esittää Tullille

Ilmoita asiakirjat tulli-ilmoituksessa näin:

 • Ilmoita VI 1 -asiakirja tulli-ilmoituksen tavaraerällä asiakirjakoodilla ”C014 – VI 1 -asiakirja”. Anna sen tarkentimena asiakirjan numero.
 • Ilmoita VI 2 -ote tulli-ilmoituksen tavaraerällä asiakirjakoodilla ”C015 – VI 2 -ote”. Anna sen tarkentimena asiakirjan numero.

VI 1 -asiakirja tai VI 2 -ote on esitettävä Tullille alkuperäisenä ennen vapaaseen liikkeeseen luovutusta. Tulli tekee merkinnät alkuperäisen VI 1 -todistuksen kääntöpuolelle tai VI 2 -otteeseen, minkä jälkeen tavarat voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

Yhdysvalloissa tuotetun viinin tuonti

Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat solmineet kahdenvälisen viinikauppasopimuksen, jota noudatetaan kahden välisessä kaupassa. Kun alkuperältään yhdysvaltalaista viiniä tuodaan EU:n alueelle, viinin mukana on oltava neuvoston päätöksen 2006/232/EY liitteen III mukainen todistusasiakirja. Yhdysvalloissa tuotetulla viinillä ei tarvitse olla VI 1 -asiakirjaa.

Voit tarkistaa Yhdysvaltojen toimivaltaiset viranomaiset EU:n komission viinin tuontia koskevan sivun listasta 6 (englanniksi).

Jos tuot Yhdysvalloissa tuotettua viiniä, ilmoita viinin saateasiakirja tulli-ilmoituksessa seuraavasti:

 • tavaraerän tiedoissa asiakirjakoodilla ”C652 – Saateasiakirja viinialan tuotteiden kuljetusta varten” ja sen tarkentimena asiakirjan numero.

Sveitsissä tuotetun viinin tuonti

Euroopan unioni ja Sveitsi ovat solmineet kahdenvälisen viinialan tuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen, jota noudatetaan kahden välisessä kaupassa. Kun alkuperältään sveitsiläistä viiniä tuodaan EU:n alueelle, viinin mukana on oltava päätöksen 2012/295/EU mukainen saateasiakirja. Sveitsissä tuotetulla viinillä ei tarvitse olla VI 1 -asiakirjaa.

Voit tarkistaa Sveitsin toimivaltaiset viranomaiset EU:n komission viinin tuontia koskevan sivun listasta 6 (englanniksi). Tarkista sopimuksen ulkopuolelle jäävät kuljetukset asetuksen 2012/295/EU artiklasta 25 ja kohdasta ”Lisäys 5”. 

Jos tuot Sveitsissä tuotettua viiniä, ilmoita viinin saateasiakirja tulli-ilmoituksessa seuraavasti:

 • tavaraerän tiedoissa asiakirjakoodilla ”C652 – Saateasiakirja viinialan tuotteiden kuljetusta varten” ja sen tarkentimena asiakirjan numero.

Britanniassa tuotetun viinin tuonti

Euroopan unioni ja Iso-Britannia ovat solmineet kahdenvälisen viinialan tuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen, jota sovelletaan Britanniassa tai EU:n alueella tuotettuihin viineihin. Kun alkuperältään britannialaista viiniä tuodaan EU:n alueelle, viinin mukana on oltava EU:n ja Britannian välisen vapaakauppasopimuksen mukainen saateasiakirja. Britanniassa tuotetulla viinillä ei tarvitse olla VI 1 -asiakirjaa.

Viejä vahvistaa itse viinille annettavan todistuksen. Viinin itse annetun todistuksen malli sekä viinin tuontia koskevat ehdot löytyvät vapaakauppasopimuksen liitteestä 15. 

Jos tuot Britanniassa tuotettua viiniä, ilmoita viinin saateasiakirja tulli-ilmoituksessa seuraavasti:

 • tavaraerän tiedoissa asiakirjakoodilla ”C083 – Yhdistyneessä kuningaskunnassa tuotetun ja sieltä Euroopan unioniin tuodun viinin itse annettu todistus (kauppa- ja yhteistyösopimus – lisäys 15-C)” ja sen tarkentimena asiakirjan numero. 

Olet tuomassa nimikkeen 2203 00 01 00 mukaista olutta, jonka alkoholipitoisuus on 4,5 %. Tuoteryhmä on olut, jonka alkoholipitoisuus on yli 2,8 tilavuusprosenttia. Alkoholijuomaveron koodi on tällöin V204. Juomapakkausveroa maksetaan nimikeryhmän 22 tuotteista, jos maahantuotava tavara tulee alle 5 litran pakkauksissa. Juomapakkausveron koodi tullinimikkeen 2203 mallasjuomille on V803. 

Jos tuote ei ole juomapakkausveron alainen, ilmoita koodi V998. Tällaisesta oluesta ei tarvitse maksaa virvoitusjuomaveroa, joten ilmoita myös negaatiokoodin V997.

Olet tuomassa nimikkeen 2202 99 19 11 mukaista hiilihapotettua appelsiinijuomaa, joka sisältää sokeria, mutta juoma ei kuitenkaan ole nimikkeen 2009 mukaista hedelmämehua. Tuote luetaan elintarvikkeeksi, joten sillä on poikkeava arvonlisäverokanta 14 %, jonka koodi on Q227. Juomapakkausveroa maksetaan nimike ryhmän 22 tuotteista, jos maahantuotava tavara tulee alle 5 litran pakkauksissa. Juomapakkausveron koodi tullinimikkeen 2202 ryhmän tuotteille on V802. 

Jos tuote ei ole juomapakkausveron alainen, ilmoita koodi V998. Tuotteesta pitää maksaa virvoitusjuomaveroa. Virvoitusjuomaveron koodi tullinimikeryhmän 2202 tuotteille, jotka sisältävät sokeria ja alkoholia enintään 0,5 tilavuusprosenttia, on V345.

Jos tuomasi tuote ei ole valmisteverojen alainen tai olet rekisteröitynyt valmisteverovelvolliseksi Verohallinnolle, anna valmisteveron negaatiokoodi V999. 

Maahantuonnin arvonlisäveron perusteena on tullausarvo, ellei arvonlisäverolaissa toisin säädetä. Tullausarvo määritellään ensisijaisesti kauppa-arvon eli tavarasta tosiasiallisesti maksetun hinnan perusteella.

Lue lisää 

Arvonlisäveron perusteeseen sisällytetään tavaran tuontitullauksen yhteydessä tavarasta kannettavia tulleja, tuontiveroja ja -maksuja, joita ovat esimerkiksi polkumyynti- ja tasoitustulli, sekä valmisteverot. Veron perusteeseen sisällytetään myös Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut. Lue lisää arvonlisäveron perusteesta Verohallinnon syventävästä ohjeesta. 

Lisätietoa