Hyppää sisältöön

Sitova tariffitieto 

Sitova tariffitieto (STT) on Tullilta haettava kirjallinen päätös siitä, että tavaran nimike pysyy samana tietyn ajanjakson. Koska nimike määrää tavarasta kannettavat verot ja maksut, sitovan tariffitiedon avulla voit ennakoida paremmin vienti- tai tuontitapahtumiesi kulut.

Sitovaa tariffitietoa voi hakea vain suunniteltuun tavaran tuontiin EU:n ulkopuolelta tai vientiin EU:n ulkopuolelle. Tuonti ja vienti tarkoittavat tässä myös erityismenettelyjä, joita ovat sisäinen ja ulkoinen jalostus, tietty käyttötarkoitus ja väliaikainen maahantuonti.

Sitovaa tariffitietoa ei voi hakea tuontiin ja vientiin, joka on jo tapahtunut tai jonka tullimuodollisuuksien täyttämistä ei ole vielä saatettu päätökseen.

Voimassa kolme vuotta koko EU:ssa 

Sitova tariffitieto on voimassa kolme vuotta. Sen voimassaolo voi kuitenkin päättyä aikaisemmin, jos esimerkiksi lainsäädäntö muuttuu. 

Päätös on maksuton ja voimassa koko EU:n alueella. Päätös sitoo sekä tulliviranomaisia että sen sitovan tariffitiedon haltijaa. Haltijan on ilmoitettava päätöksen viitenumero, päätöksen kohdassa 6 annettu nimike sekä asiakirjakoodi C626 tulli-ilmoituksessa, jolla päätöksessä mainittua tavaraa asetetaan tullimenettelyyn.

Hae sitovaa tariffitietoa BTI-palvelussa

Hae sitovaa tariffitietoa sähköisesti EU:n BTI-palvelussa. Palvelussa asioimista varten yritykselläsi täytyy olla EORI-numero. Tulli toimittaa päätöksen sitovasta tariffitiedosta BTI-palveluun.

Lue lisää

Voit selata eri EU-maiden myöntämiä sitovia tariffitietoja EBTI-hakupalvelussa