Hyppää sisältöön

Asiakasyhteistyö

Tullilla on asiakasneuvottelukunta ja seitsemän valtakunnallista asiakasyhteistyöryhmää, jotka kokoontuvat yhdestä kolmeen kertaan vuodessa.

Asiakasyhteistyöryhmään osallistuva yritys kuuluu samalla oman alansa asiakasyhteistyöverkostoon. Asiakasyhteistyöryhmien ja -verkostojen kautta asiakkaat voivat kertoa tulliasiointiin liittyvistä tarpeistaan. Samoin asiakkaat saavat tietoa ja voivat antaa palautetta tulliasioinnin kehittämisestä sekä esimerkiksi EU:n tullilainsäädännön valmistelusta. Lisäksi asiakasyhteistyöryhmissä keskustellaan toimintaympäristön muutoksista ja arvioidaan yhdessä niiden vaikutuksia.

Tarpeen vaatiessa Tulli kutsuu yksittäisten muutosten valmisteluun koolle asiakasyhteistyöryhmiä. Tullilla on myös asiakasyhteistyöverkostot tuontia ja vientiä varten.

Jos haluat osallistua asiakasyhteistyöverkoston toimintaan, ota yhteyttä haluamasi verkoston sihteeriin.

Tullin asiakasneuvottelukunta toimii informaatio- ja yhteydenpitofoorumina Tullin ja sidosryhmien välillä. Neuvottelukunta kokoontuu 1–2 kertaa vuodessa. Puheenjohtajana toimii Tullin pääjohtaja Sami Rakshit. 

Asiakasneuvottelukunnan jäsenet:

 • Autotuojat ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Elintarviketeollisuusliitto ry
 • Energiateollisuus ry
 • Finpro ry
 • Kaupan Liitto
 • Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto ry
 • Keskuskauppakamari
 • Luontaistuotealan tukkukauppiaiden liitto ry
 • Metsäteollisuus ry
 • Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry
 • Päivittäistavarakauppa ry
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Satamaoperaattorit ry
 • Suomen huolintaliikkeiden liitto ry (SHL)
 • Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry
 • Suomen laivameklariliitto ry
 • Suomen satamaliitto
 • Suomen osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry
 • Suomen varustamot ry
 • Suomen yrittäjät ry
 • Teknisen Kaupan Liitto ry
 • Teknologiateollisuus ry
 • Tekstiili- ja muotialat TMA
 • Tupakkateollisuusliitto ry
 • Öljy- ja biopolttoaineala ry

Huolinta-alan asiakasyhteistyöryhmä käsittelee muutoksia sekä huolinta- ja pikarahtialan toimintaympäristössä että Tullin toiminta-alueella ja niiden vaikutuksia tullitoimintaan. Tavoitteena on saada asiakasnäkökulma mukaan tullipalvelujen ja -toiminnan kehittämiseen. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtajana toimii johtaja Tom Ferm Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosastolta. Ryhmän sihteeri on Aino Rauhamäki Asiakaspalveluista.

Jäsenet:

 • DHL Express (Finland) Oy
 • DHL Freight (Finland) Oy
 • Independent Express Finland Oy
 • Oy Kuehne & Nagel Ltd
 • Maersk Logistics & Services Finland Oy
 • Nurminen Logistics Services Oy
 • SA-TU Logistics Oy
 • Schenker Oy
 • Steveco Oy
 • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL)
 • TNT Suomi Oy
 • Varova Oy

Meriliikenteen asiakasyhteistyöryhmän keskeisenä tehtävänä on vaikuttaa siihen, että EU:n tullilainsäädännön ja siihen liittyvät uudistukset toteutetaan Suomessa meriliikenteen toimijoiden ja Tullin kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Yhteistyöryhmä koostuu meriliikenteen tullilogistiikan tärkeimpien sidosryhmien edustajista sekä Tullin asiantuntijoista. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Ryhmän puheenjohtaja on tulliylitarkastaja Henrik Lindström Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosastolta ja sihteerinä toimii Erja Silventoinen Asiakaspalveluista.

Jäsenet:

 • Oy CMA CGM Finland
 • C&C Port Agency
 • Containerships Oyj
 • DHL Global Forwarding (Finland) Oy
 • Finnlines Oyj
 • Finnsteve Oy Ab
 • GAC Finland
 • Oy Kuehne + Nagel Ltd
 • Maersk Finland Oy
 • Oy M. Rauanheimo Ab
 • Oy MSC Finland Ab
 • Satamaoperaattorit ry
 • Steveco Oy
 • Suomen Laivameklarit ry
 • Suomen satamaliitto
 • Suomen Varustamot ry
 • Suomen laivakauppiaitten yhdistys ry
 • Traficom
 • Unifeeder Finland filial av Unifeeder A/S

Lentoliikenteen asiakasyhteistyöryhmän jäseniä ovat muun muassa lentoyhtiöiden, GSA-yhtiöiden ja CHA-yhtiöiden edustajat. Ryhmä käsittelee pääasiassa lentoliikenteen asioiden tiedottamista sekä kehittämisideoita. Ryhmän puheenjohtajana toimii tullipäällikkö Mika Pitkäniemi Lentotullista ja sihteerinä Esa Rika Asiakaspalveluista. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Jäsenet:

 • Aeroflot-Russian Airlines
 • Agility Logistcs Oy Ab
 • Dachser Finland Oy
 • DHL Global Forwarding (Finland) Oy
 • DSV Air & Sea Oy
 • Finnair Cargo Oy
 • Geodis Wilson
 • Kales Airline Services
 • Kuehne & Nagel Oy Ltd
 • Lufthansa Cargo Ag, Suomen sivuliike
 • Oy NordicGSA Ab
 • Palvelualojen työnantajat PALTA ry
 • Puolustusvoimat
 • SAS
 • Scanpartners
 • Schenker Oy
 • Swissport Finland Oy
 • UPS SCS (Finland) Oy
 • Varova Oy

Pikarahtiyritysten asiakasyhteistyöryhmä koostuu kolmesta pikarahtiyrityksestä, joilla on oma lento Suomeen. Kokoontumisien pääpaino on pikarahtiyritysten logistiikkaketjuun liittyvien asioiden tiedottamisessa ja kehitysideoiden käsittelemisessä. Puheenjohtajana toimii tullipäällikkö Mika Pitkäniemi Lentotullista ja sihteerinä Esa Rika Asiakaspalveluista. Ryhmään kuuluu lisäksi edustaja Tullin sähköisestä palvelukeskuksesta (Spake). Ryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa.

Jäsenet:

 • DHL Express (Finland) Oy
 • FedEx Express Finland Oy
 • United Parcel Service Finland Oy

Sähköisen asioinnin asiakasyhteistyöryhmän työn pääpaino on sähköisen asioinnin kehittämisideoissa, muutoksissa, käyttöönotoissa ja palveluissa sekä näihin liittyvissä asiakastarpeissa. Asiakasyhteistyöryhmä koostuu ohjelmistotaloista, sanoma-asioinnin operaattoreista, palveluntarjoajista, sähköisen asioinnin suurista asiakkaista ja sidosryhmistä sekä Tullin sähköisen asioinnin asiantuntijoista. Puheenjohtajana toimii Arja Räikkönen Tullin tietohallinnosta ja sihteerinä Markus Rentola asiakkuus- ja veronkantoyksikön asiointipalveluista.

Ryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa.

Jäsenet:

 • Aktiv Data Oy
 • Capgemini Finland Oy
 • CGI Suomi Oy
 • Customs Support Finland / SA-TU Logistics Oy
 • DB Schenker Oy
 • DHL Express (Finland) Oy
 • Digia Oyj
 • Euroports Rauma Oy
 • Independent Express Finland Oy
 • Samex Solutions Oy
 • Steveco Oy
 • UPM-Kymmene Oyj
 • Varova Oy
 • wCargo Oy

Ahvenanmaan asiakasyhteistyöryhmä käsittelee veroraja-alueeseen liittyviä tullaus- ja erityiskysymyksiä. Tavoitteena on kehittää ja luoda uusia yhteistyömuotoja yhdessä alueen elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Ryhmän vakituisten jäsenten lisäksi kokouksiin voidaan kutsua vaihtelevasti eri osallistujia käsiteltävien aiheiden mukaan. Sihteerinä toimii Maud Wickström Maarianhaminan tullista. Yhteistyöryhmä kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa.

Jäsenet:

 • Ålands Näringsliv
 • Åland Post Ab
 • Transmar Ab
 • Mariehamns Pari Ab

Tullin asiakas voi ilmoittautua oman alansa asiakasyhteistyöverkostoon.

Lähetämme kokousmuistiot myös niille verkostojen jäsenille, jotka eivät ole mukana asiakasyhteistyöryhmissä. Jäsenet voivat kommentoida käsittelyssä olevia asioita. Toiminta on avointa siihen ilmoittautuneille, ja jäsenten ja Tullin välinen kirjeenvaihto on julkista kaikille verkostossa mukana oleville. Ilmoittaudu verkostoon sihteerin kautta.

Yhteystiedot

Asiakasyhteistyöverkostot

Huolinta-ala: sihteeri Aino Rauhamäki (aino.rauhamaki(at)tulli.fi)

Meriliikenne: sihteeri Erja Silventoinen (erja.silventoinen(at)tulli.fi)

Lentoliikenne: sihteeri Esa Rika (esa.rika(at)tulli.fi)

Pikarahti: sihteeri Esa Rika (esa.rika(at)tulli.fi)

Sähköinen asiointi: sihteeri Markus Rentola (markus.rentola(at)tulli.fi)

Tuonti: sihteeri Suvi Rumpu (suvi.rumpu(at)tulli.fi)

Vienti: sihteeri Minnaleena Lehikoinen (minnaleena.lehikoinen(at)tulli.fi)

Tavoitteena on kartoittaa henkilöasiakkaiden digiasioinnin asiakastarpeita ja saada kommentteja kehitteillä oleviin asiointipalveluihin. Ryhmään voivat osallistua kaikki asiakkaat, jotka hyväksyvät ryhmän pelisäännöt. Ryhmään voi liittyä ja siitä voi erota oman kiinnostuksen mukaan. Ryhmä toimii projektinomaisesti ja se otetaan käyttöön määräajaksi, kun Tullissa on henkilöasiakkaiden asiointipalveluja sellaisessa kehitysvaiheessa, jossa on esittelyvalmiita luonnoksia.

Jos olet kiinnostunut henkilöasiakkaiden asiointipalvelujen kehittämisestä Tullin kanssa, lähetä pyyntö liittyä ryhmään Facebookissa.