Hyppää sisältöön

Saavutettavuusseloste - Ilmoitus passituksen varamenettelyyn siirtymisestä

Tulli pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkolomaketta, jolla voit ilmoittaa Tullille siirtymises-tä passituksen varamenettelyyn (toiminnan jatkuvuutta koskevaan menettelyyn).

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty käyttämään ilmoituslomaketta, voit tehdä ilmoituksen varamenettelyyn siirtymisestä joko lähettämällä lomakkeen ”Ilmoitus passituksen varamenettelyyn siirtymisestä” (tullilomake nro 289) tai vapaamuotoisen pyynnön sähköpostitse spake.passitus@tulli.fi tai soittamalla 0295 5207 (valinta 4).

Ohjeet varamenettelyyn siirtymisestä on julkaistu Tullin nettisivulla Passituksen varamenettely – Toiminnan jatkuvuutta koskeva menettely

Voit myös käydä tekemässä ilmoituksen Tullin asiakaspalvelua tarjoavalla toimipaikalla. Tullin nettisivuilta löydät toimipaikkojen aukioloajat. Tarvittaessa saat maksutta apua tullivirkailijoilta.

Halutessasi voit myös valtuuttaa asiamiehen, esimerkiksi huolintaliikkeen tai toisen henki-lön, tekemään ilmoituksen puolestasi.

Apua asiointiin saat asiakaspalvelusta, p. 0295 5201.

Katso myös Tullin ohjeet vaihtoehtoisista asiointitavoista.

Palvelun saavutettavuus

Palvelun sisällön saavutettavuus vastaa osittain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta anne-tun lain vaatimuksia.

Saavutettavuuden arvioinnissa on käytetty verkkosisällön saavutettavuusohjeita (Web Con-tent Accessibility Guidelines, WCAG).

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Palvelun käytössä on edelleen joitakin ongelmia. Ilmoituslomakkeen toimittaja korjaa on-gelmia, kun lomakkeen uusia versioita otetaan käyttöön. Alla on kuvattu palvelun tunnetut saavutettavuusongelmat. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. 

Seuraavat sisällöt eivät täytä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia:

 • Syötekenttien ja niiden nimilappujen asettelussa on käytetty taulukkorakenteita, jotka  ruudunlukija lukee tarpeettomasti. Yhteenvetosivulla on sama ongelma. (WCAG 1.3.1)
 • Osio 2. ”Päivämäärä" koostuu rakenteellisesti lomakekenttäryhmästä, vaikka kyseessä on yksittäinen lomakekenttä. (WCAG 1.3.1)
 • Päivämääräkentän kalenterivalitsimen voi avata näppäinkomennoin, mutta päivämäärää ei voi valita näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1)
 • Päivämääräkenttä hyväksyy päivämäärän ainoastaan yhdessä muodossa ja poistaa vir-heellisen muodon ilman ilmoitusta. (WCAG 3.3.1, 3.3.3)
 • Yhteenvetosivun pääotsikko on jaettu visuaalisesti kahteen eri otsikkoon. (WCAG 1.3.1)
 • Yhteenvetosivulla esitetään samat ohjeet kuin lomaketta täytettäessä, vaikka kenttiin ei voi tehdä muutoksia tällä sivulla. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Lähetä-painikkeen kohdistustyyli ei erotu Firefox-selaimella. (WCAG 2.4.7)
 • Kyselysivun otsikko on "Webropolilla luotu kysely", mikä ei anna tietoa kyselyn sisällös-tä. (WCAG 2.4.2)
 • Kaikkien lomakekenttäryhmien otsikot on merkitty H2-otsikkotasoisiksi, vaikka visuaali-sesti otsikot esitetään leipätekstityylillä. (WCAG 1.3.1)

Selosteen laatiminen

Tulli on arvioinut tämän palvelun saavutettavuuden seuraavasti:

 • Arvioinnin on tehnyt ulkoinen toimija.
 • Palvelu on arvioitu 06/2020.
 • Seloste on laadittu 12.8.2020.
 • Selostetta tarkistettiin viimeksi 12.8.2020.

Palaute

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän palvelun saavutettavuudesta. 

 • Anna saavutettavuuspalautetta Tullille sähköpostitse: asiakaspalautteet@tulli.fi
 • Passituksen varamenettelyyn siirtymisen ilmoituksen saavutettavuudesta vastaa Tullin tul-lausyksikkö, joka myös vastaa saavutettavuuspalautteisiin.
 • Tavoitteemme on vastata palautteisiin viiden arkipäivän kuluessa.
 • Jos et ole tyytyväinen Tullilta saamaasi vastaukseen, voit antaa palvelusta saavutettavuus-palautetta myös Aluehallintovirastolle: saavutettavuus@avi.fi.