Hyppää sisältöön

Saapumisen ilmoitukset (ICS2) (lentoliikenne ja meriliikenne)

Tavaroista, jotka tuodaan EU:n tullialueelle lentäen tai meritse suoraan EU:n ulkopuolisista maista, on annettava

Tarkista täältä tavarat, joista ei anneta saapumisen ilmoitusta. 

Saapumisen yleisilmoituksella annetaan turvatiedot, joiden antaminen etukäteen on kaikille kuljetusmuodoille pakollista koko EU:ssa. Ilmoituksen tietoja käytetään turvallisuutta ja vaarattomuutta koskevan sähköisen riskianalyysin tekemisessä. Saapumisen yleisilmoitus toimii myös Suomessa väliaikaisen varastoinnin ilmoituksena, kun tavarat on esitetty tullille.

Varustamo tai lentoyhtiö on vastuussa saapumisen yleisilmoituksen antamisesta, vaikka se käyttäisikin edustajaa (esim. huolintaliikettä) tekemään ilmoituksen puolestaan. 

Näin ilmoitat

 • Ilmoitus on annettava kaikesta tavarasta, joka saapuu kuljetusvälineessä EU:n ulkopuolelta. 
 • Ilmoita tullinimike kuuden numeron tarkkuudella. 
 • Ilmoita tavarankuvaus tavanomaisen kauppanimityksen mukaan. Katso esimerkkejä kielletyistä ja hyväksytyistä tavarankuvauksista EU:n julkaisusta.  
 • Eri toimijat voivat antaa saapumisen yleisilmoituksia eri tasoisin tiedoin, jotka yhdistetään Turvatietojen ICS2-järjestelmässä. Toimijoiden on sovittava keskenään tästä tavasta.

Määräajat

Lentoliikenne 

Saapumisen yleisilmoituksen vähimmäistietosisältö on annettava ennen tavaroiden lastaamista lentokoneeseen, jolla ne on määrä tuoda EU:n tullialueelle. Anna muut tiedot  näissä määräajoissa:

 • kun lento kestää alle neljä tuntia, viimeistään lentokoneen tosiasiallisena lähtöhetkenä
 • muiden lentojen osalta viimeistään neljä tuntia ennen lentokoneen saapumista EU:n tullialueella sijaitsevalle ensimmäiselle lentoasemalle.

Meriliikenne 

Saapumisen yleisilmoituksen voit antaa 

 • aikaisintaan 200 päivää ennen kuljetusvälineen saapumista
 • viimeistään:
  • meritse valtamerien kautta saapuva konttiliikenne: 24 h ennen kontin lastausta alukseen lähtösatamassa
  • meritse valtamerien kautta saapuva muu kuin konttiliikenne: 4 h ennen aluksen saapumista
  • meritse ns. lähimerten satamista saapuvat tavarat: 2 h ennen aluksen saapumista.

Määräajat

Lentoliikenne

Anna saapumisilmoitus välittömästi lentokoneen saavuttua EU:n tullialueelle.

Meriliikenne

Voit antaa saapumisilmoituksen aikaisintaan sen jälkeen, kun alus on saapunut  satama-alueelle.  Anna ilmoitus kuitenkin viimeistään puoli tuntia saapumisen jälkeen.

 • Ilmoita sen varaston tunniste, johon tavarat puretaan, tai lisätietokoodeilla, mitä tavaroille tehdään seuraavaksi. 
 • Unionitavarat esitetään tullaamattoman tavaran kanssa samalla esittämisilmoituksella käyttämällä lisätietokoodia FIPOU. Jos unionitavaralle on myös Unioniaseman ilmoituspalvelusta (PoUS) saatu unioniaseman todiste, esitetään se lisäksi erillisellä esittämisilmoituksella.

Voit antaa esittämisilmoituksen, kun tavarat ovat saapuneet. Lue lisää esittämisilmoituksen antamisesta  

Lentorahdissa on hyvin tavanomaista se, että lähetys saapuu useammalla lennolla.  

Ilmoita osalähetykset näin

1. Saapumisen yleisilmoitus (ENS) osalähetyksestä

Jos saapumisen yleisilmoituksella ilmoitettu lähetys ei saavu yhdellä lennolla, anna seuraavilla lennoilla saapuvista lähetyksistä uusi saapumisen yleisilmoitus. Valitse ilmoituksessa osalähetystiedon indikaattori (”split consignment”). Uusi ilmoitus saa uuden MRN-viitenumeron. 

Anna ilmoitus käyttämällä samaa MAWB-numeroa, jota on käytetty alkuperäisessä yleisilmoituksessa ja käytä edeltävänä asiakirjana alkuperäisen yleisilmoituksen MRN-numeroa.   

2. Saapumisilmoitus (AN)

Kun lento saapuu, anna kuljetusvälineestä saapumisilmoitus. 

3. Saapumisen esittämisilmoitus (FI332) osalähetyksestä

Esitä seuraavilla lennoilla osalähetyksinä saapuvat tavarat. Esittämisilmoituksessa ilmoita MRN-viitenumero uudesta saapumisen yleisilmoituksesta, joka on annettu osalähetystiedon indikaattorilla.

 Jos et tiedä, mitkä alatason lähetykset saapuvat, voit esittää aina kaikki alatason lähetyserän kuljetusasiakirjat.

Jos lähetys on esitetty virheellisesti lennolla, jolla se ei saapunut, voit korjata esittämisilmoitusta poistamalla siitä kyseisen alatason lähetyserän. Korjaaminen ei ole välttämätöntä, koska osalähetystiedon indikaattorilla (”split consignment”) annetun saapumisen yleisilmoituksen alatason kuljetusasiakirjan voi esittää useampia kertoja.

4. Seuraava tulli-ilmoitus

Seuraavalla tulli-ilmoituksella käytä edeltävän asiakirjan viitteenä aina alkuperäisen saapumisen yleisilmoituksen MRN-numeroa, kuljetusasiakirjan numeroa ja tavaraerän numeroa. Et voi käyttää osalähetyksestä annetun saapumisen yleisilmoituksen saamaa MRN-numeroa.

Jos tulli-ilmoituksessa on edeltävänä asiakirjana saapumisen yleisilmoitus (ENS) ja lähetys saapuu osissa:

 • Jos tuontitullaus on tehty koko lähetykselle jo ensimmäisen erän yhteydessä, ei sitä tarvitse oikaista, jos lähetys luovutetaan vasta, kun koko lähetys on saapunut.
 • Jos luovutus halutaan osalähetyksen yhteydessä, tuontitullausta täytyy oikaista vastaamaan osalähetyksen tietoja. Lopuista tavaroista on tehtävä uusi tuontitullaus niiden saavuttua.

Purkaustulosilmoitus ja mitätöinti

 • Purkaustulosilmoituksen saa antaa vasta, kun lähetyksen viimeinenkin osa on saapunut.
 • Mitätöintiä ei saa pyytää kokonaan saapumattomille tavaroille ennen kuin on varmistunut, että lähetys ei ole saapumassa lainkaan Suomeen.

Lisää aiheesta

Komission ohjeita (englanniksi):