Hyppää sisältöön

Tulliasioinnin valtuudet

Tällä sivulla on kuvattu Suomi.fi-valtuudet, joita käytetään tulliasioinnissa. 

Valtuus: EU:n jäsenmaiden välisen kaupan Intrastat-tilastoilmoitukset

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella ja antaa EU:n jäsenmaiden välisen kaupan Intrastat-tilastoilmoituksia sekä lähettää ja vastaanottaa ilmoituksiin liittyviä viestejä.

Voit käyttää valtuutta Intrastat-palvelussa.  

Valtuus: Tulliselvittäminen

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta 

 • antaa tulliselvityksen ilmoituksia ja tietoja
 • katsella antamiaan ilmoituksia ja ilmoituksiin liittyviä päätöksiä
 • lähettää ja vastaanottaa tulliselvittämiseen liittyviä viestejä
 • pyytää unioniaseman vahvistusta.

Voit käyttää valtuutta näissä palveluissa:

 • Tulliselvityspalvelu (tuonnin, tullivarastoinnin, passituksen ja saapumisen ilmoitukset, Ahvenanmaan verorajailmoitukset sekä Ahvenanmaan verorajanumeroasiakkaan yhteenvetoilmoitukset)
 • Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelu (AREX)
 • Vienti-ilmoituspalvelu
 • Passitusilmoituspalvelu
 • Liitetiedoston lähetyspalvelu
 • EORI-numeron rekisteröintipalvelu
 • Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelu
 • Turvatietojen ICS2-ilmoituspalvelu (STI-STP) 
 • Unioniaseman ilmoituspalvelu (PoUS)

Valtuus: Tullitoiminnan lupien katselu 

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassa olevia tullitoiminnan lupia. Voit käyttää valtuutta näissä palveluissa:

 • Luvat ja päätökset -palvelu
 • BTI-palvelu
 • Tullipäätökset-palvelu (CDS)
 • REX-palvelu.    

Valtuus: Tullitoiminnan lupien valmistelu

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassaolevia tullitoiminnan lupia, valmistella lupahakemuksia ja muokata hakemusluonnoksia sekä lähettää ja vastaanottaa hakemuksiin liittyviä viestejä. Voit käyttää valtuutta näissä palveluissa:

 • Luvat ja päätökset -palvelu
 • Tullipäätökset-palvelu (CDS).   

Valtuus: Tullitoiminnan lupien hakeminen

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassaolevia tullitoiminnan lupia, luoda, täydentää ja lähettää lupahakemuksia sekä lähettää ja vastaanottaa hakemuksiin ja lupiin liittyviä viestejä.

Voit käyttää valtuutta näissä palveluissa:

 • Luvat ja päätökset -palvelu
 • BTI-palvelu
 • Tullipäätökset-palvelu (CDS)  
 • eAEO-palvelu
 • Jalostusten INF -palvelu
 • REX-palvelu.
   

Valtuus: Tullitoiminnan sanomailmoittaminen

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta lähettää tullitoimintaan liittyviä ilmoitussanomia ja vastaanottaa vastaussanomia.

Voit käyttää valtuutta sanomailmoittamisen testauspalvelussa.

Valtuus: Tulliasioinnin sanomaliikenteen asetusten hallinnointi

Valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hallinnoida asetuksia ja tietoja, jotka liittyvät tulliasioinnin sanomaliikenteeseen ja ohjelmistorajapintoihin.

Voit käyttää valtuutta ICS2-sanomaliikenteen attribuuttien hallinnointiin EU-komission asiointipalvelussa.

Valtuus: Tullitoiminnan asiakastietojen katselu

Valtuutettu voi katsella voimassaolevia tullitoiminnan asiakastietoja.

Voit käyttää valtuutta Omat tiedot -palvelussa.

Valtuus: Hiilirajamekanismiin liittyvien tietojen ilmoittaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta raportoida ja ilmoittaa hiilirajamekanismin (CBAM) edellyttämiä tietoja.

Voit käyttää valtuutta Hiilirajamekanismin (CBAM) raportointi -palvelussa.

Asiakastuki

Suomi.fi-tunnistus ja -valtuutus:

Tulliasiointi: