Hoppa till innehåll

Fullmakter för tullärenden

På denna sida beskrivs Suomi.fi-fullmakterna som används för tullärenden.

Fullmakt: Intrastat-statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom och ge Intrastat-statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer samt sända och ta emot meddelanden som hänför sig till deklarationerna.

Du kan använda denna fullmakt i Intrastat-tjänsten. 

Fullmakt: Tullklarering

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar

 • inge deklarationer och uppgifter gällande tullklarering
 • granska deklarationer som hen ingett och beslut som hänför sig till dem
 • sända och ta emot meddelanden som hänför sig till tullklarering
 • begära bestyrkande av unionsstatus.

Du kan använda denna fullmakt i följande tjänster:

 • Tullklareringstjänsten (deklarationer för import, tullagring, transitering och införsel, Ålands skattegränsdeklarationer samt Ålands skattegränskunders sammandragsdeklarationer)
 • Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX)
 • Deklarationstjänsten för export
 • Deklarationstjänsten för transitering
 • Tjänsten för leverans av bifogade filer
 • Tjänsten för registrering av EORI-nummer
 • Importförtullningstjänsten för privatpersoner
 • ICS2-deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (STI-STP)
 • PoUS-systemet för bevis för unionsstatus

Fullmakt: Granskning av tillstånd för tullverksamhet

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom giltiga tillstånd som anknyter till tullverksamheten. Du kan använda denna fullmakt i följande tjänster:

 • Tjänsten Tillstånd och beslut
 • BTI-tjänsten
 • Systemet för tullbeslut (CDS)
 • REX-tjänsten.

Fullmakt: Beredning av tillstånd för tullverksamhet

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom giltiga tillstånd som anknyter till tullverksamheten, bereda tillståndsansökningar och redigera utkast på ansökningar samt sända och ta emot meddelanden som gäller ansökningar. Du kan använda denna fullmakt i följande tjänster:

 • Tjänsten Tillstånd och beslut
 • Systemet för tullbeslut (CDS).

Fullmakt: Ansökan om tillstånd för tullverksamhet

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar gå igenom giltiga tillstånd som anknyter till tullverksamheten, skapa, komplettera och sända tillståndsansökningar samt sända och ta emot meddelanden som gäller ansökningar och tillstånd.

Du kan använda denna fullmakt i följande tjänster:

 • Tjänsten Tillstånd och beslut
 • BTI-tjänsten
 • Systemet för tullbeslut (CDS)
 • eAEO-tjänsten
 • INF-tjänsten för förädlingsförfaranden
 • REX-tjänsten.

Fullmakt: Meddelandedeklarering med Tullen

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar sända deklarationsmeddelanden som hänför sig till tullverksamheten samt ta emot svarsmeddelanden.

Du kan använda denna fullmakt i testningstjänsten för meddelandedeklarering.

Fullmakt: Hantering av meddelandetrafikens inställningar i tullärenden

Den befullmäktigade kan på fullmaktsgivarens vägnar hantera inställningar och uppgifter som anknyter till meddelandetrafiken i tullärenden och till programgränssnitt.

Du kan använda denna fullmakt för hantering av ICS2-meddelandetrafikens attribut i EU-kommissionens e-tjänst.

Fullmakt: Läsa kunduppgifter gällande tullverksamhet

Den befullmäktigade kan läsa fullmaktsgivarens kunduppgifter gällande fullmaktsgivarens tullverksamhet.

Du kan använda denna fullmakt i tjänsten Egna uppgifter.

Fullmakt: Deklarering inom mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar rapportera och deklarera uppgifter som krävs av mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM).
Du kan använda denna fullmakt i rapporteringstjänsten för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM).

Kundstöd

 

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter:

Tullärenden: