Hoppa till innehåll

AEO-egenkontroll

Regelbunden egenkontroll är en del av AEO-aktörens interna kontroll. Som en del av egenkontrollen ska AEO-aktören årligen lämna in till Tullen en skriftlig rapport över den interna kontrollen samt de rapporter över egenkontroll som Tullen begär.

Årsrapport över den interna kontrollen

Alla AEO-aktörer ska årligen upprätta en skriftlig rapport över förändringar som upptäckts utifrån den interna kontrollen och åtgärder som vidtagits på grund av dem. I rapporten ska man t.ex. registrera förändringar i företagets verksamhet, i hanteringen av affärs- och transportuppgifter samt i AEOS-säkerhetskraven. 

Tullen begär separat att företagen skickar årsrapporterna till adressen: aeo(at)tulli.fi. Årsrapporten måste finnas till hands om Tullen begär den.

Gå till AEO-aktörens blanketter

Rapporterna över egenkontroll

AEO-aktören ska övervaka sin egen verksamhet genom att kontrollera sina tulldeklarationer i efterhand. Kontrollerna ska rapporteras till Tullen på begäran. Egenkontrollen ska vara fortgående och företaget ska arkivera rapporterna över egenkontrollen åt sig själv.

Antalet deklarationer som ska rapporteras har fastställts enligt AEO-aktörsrollen. Kontrollera antalen i tabellen nedan.

Välj blankett för rapporteringen enligt företagets aktörsroll. Om du som importör eller exportör deklarerar lagring, transitering eller säkerhetsuppgifter, ska du utföra egenkontroll också över dessa. I det fallet ska du använda blanketten för speditören.

Du kan lämna in rapporterna över egenkontrollen också med företagets egen blankett, bara den har minst samma kontrollobjekt som Tullens blankett.

Gå till AEO-aktörens blanketter

Speditörer

Företagets tulldeklarationer /
lageruppläggningar / år

Import

Antal deklarationer/lageruppläggningar som minst ska granskas / år

Export

Antal deklarationer/lageruppläggningar som minst ska granskas / år

transitering (godkänd avsändare

Antal deklarationer/lageruppläggningar som minst ska granskas / år

transitering (godkänd mottagare)

Antal deklarationer/lageruppläggningar som minst ska granskas / år

Lagring (både tillfälligt lager och tullager)

Antal deklarationer/lageruppläggningar som minst ska granskas / år

Säkerhetsuppgifter (summarisk deklaration och anmälan om uppvisande) 

Antal deklarationer/lageruppläggningar som minst ska granskas / år

1 - 50 5 3 3 3 3 3
51 - 100 8 5 5 5 5 5
101 - 250 15 8 10 10 10 8
251 - 1000 30 15 20 20 20 15
1001 - 40 25 30      

Importörer

Antal importdeklarationer som företaget har / år Antal importdeklarationer som minst ska granskas / år
1 – 50 5
51 – 100 8
101 – 250 15
251 – 1000 30
1001 - 40

Exportörer

Antal exportdeklarationer som företaget har / år Antal exportdeklarationer som minst ska granskas / år
1 – 50 3
51 – 100 5
101 – 250 8
251 – 1000 15
1001 - 25