Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Tjänsten Fintaric

URL-adress: https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/fintaric/

Tullen åtar sig att göra tjänsten digitalt tillgänglig för alla sina kunder. Vi förbättrar ständigt användarupplevelsen och tillämpar de tillgänglighetsstandarder som lagen förutsätter.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda tjänsten Fintaric, kan du kontakta Tullrådgivningen, tfn 0295 5201.

Tillgängligheten av tjänsten

Den nuvarande tillgänglighetsstandarden för tjänsten:

 • WCAG 2.1, nivå AA

Den nuvarande tillgängligheten av innehållet:

 • Kraven uppfylls till största delen.

Kända problem med tillgänglighet

Vid användningen av tjänsten kan man fortfarande stöta på några problem. Nedan finns en lista över de kända problemen med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns på listan, kontakta oss.

 • Alla element kan inte användas med tangentbordet.
 • Det är i praktiken omöjligt att använda modalfönster med skärmläsaren.
 • Skärmläsaren kan inte upptäcka felmeddelanden.
 • Det är svårt att förstå och använda sidonavigationen med skärmläsaren.
 • Det finns brister i bildernas textmotsvarigheter, etiketter och rubriker.
 • Det finns brister i kontraster vad gäller texter, bakgrund, markörer och platshållare.
 • Skipplänkarna saknas.
 • Tillgänglighetsproblem i instruktionerna:..
 • Det finns brister i att ange språk och i textmotsvarigheter.
 • Tabeller och bilagor i PDF-format är inte tillgängliga.
 • Det finns brister i menyknappen, rubrikerna och sökvägen..
 • Vad gäller instruktionsvideorna finns det brister i texter och i instruktioner i textformat.
 • Vad gäller instruktionsvideorna finns det brister i texter och i instruktioner i textformat.

Kompatibilitet med webbläsare och hjälptekniker

Tjänsten är designad för att vara kompatibel med följande webbläsare:

 • Firefox och Chrome

Tjänsten är designad för att vara kompatibel med följande hjälptekniker:

 • NVDA-skärmläsare, 2019.1.1
 • WebAIM Color Contrast checker

Tekniker

Tillgängligheten av denna tjänst beror på hur följande tekniker fungerar:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Utvärderingsmetoder

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst med följande metoder:

 • Självutvärdering: företaget eller organisationen har utvärderat tjänsten internt.
 • Extern utvärdering: tjänsten har utvärderats av en extern aktör Eficode, 4/2019, som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av tjänsten.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av dessa sidor. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.

 • Vi har som mål att svara på respons inom fem vardagar.

 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.