Hoppa till innehåll

Ansvarsfullhet vid Tullen

Tullens centrala uppgifter är anknutna till vårt samhälleliga ansvar och starkt kopplade till FN:s mål för hållbar utveckling. Tullen främjar smidigheten i utrikeshandeln med varor och säkerställer att den sker lagligt. Tullen tillhandahåller tjänster med kunden i fokus, stöder jämlika konkurrensförutsättningar för företagen och skyddar samhället, miljön och medborgarna. Tullen uppbär också effektivt skatter och avgifter vid import.

Ansvarsfullhet är en viktig del av Tullens strategi. Vi vill öka vår samhällspåverkan, iaktta principerna för hållbar utveckling och minska vår miljöpåverkan. I vår verksamhet förverkligar vi jämställdhet, jämlikhet, likvärdighet och mångfald i arbetslivet samt satsar på att upprätthålla kompetensen hos vår personal och idka utbildningssamarbete med läroanstalter. Vår målsättning är att våra tjänster ska vara tillgängliga. Vi använder miljöledningssystemet Ekokompassen för att hantera vår miljöpåverkan och vidareutveckla vår verksamhet.

Du kan läsa mer om Tullens ansvarsfullhetsarbete i vår hållbarhetsrapport.