Hoppa till innehåll

Testanvisningar

Innan företaget inleder meddelandedeklareringen ska man testa med Tullen att företagets programvara fungerar och att den genererar meddelanden enligt Tullens specifikationer. Samtidigt testar man att dataförbindelserna fungerar. När företagets ansökan har behandlats, kontaktar Tullen företaget för att arrangera företagsrådgivning och komma överens om en tidpunkt för testningen. Kunden bygger upp sitt deklarationssystem självständigt utifrån Tullens meddelandebeskrivningar.

Medan testningen pågår skickar företaget deklarationsmeddelanden med olika innehåll (t.ex. fullständiga, korrigerade, utredning), på vilka Tullen svarar med meddelanden (godkännande, fel, begäran om tilläggsutredning o.s.v.). Företaget reagerar på svarsmeddelandena på det sätt som krävs, till exempel genom att korrigera fel eller skicka en tilläggsutredning.

Företaget ska reservera tre till fem veckor oavbruten arbetstid för kundtestningen. Testningstiden varierar beroende på systemet som testas, hur många meddelanden som testas och vilket innehåll deklarationerna har.

Efter godkänd testning får företaget ett beslut om registrering för meddelandedeklarering och kan inleda meddelandetrafiken i produktionsmiljön vid den tidpunkt som anges i beslutet. Om tiden som reserverats för testningen överskrids, avbryts testningen och företaget måste reservera en ny tid för testningen. Detta kan leda till att den slutliga testningen skjuts fram mycket.

Genomförande av testning

Teknisk testning av förbindelsen

Ett företag som ansöker om tillstånd till meddelandedeklarering ska före den egentliga systemtestningen testa att förbindelsen fungerar via ett offentligt meddelandegränssnitt från företagets system till Tullens gränssnitt för meddelandedeklarering. Om företaget eller företagets tjänsteleverantör har gjort den tekniska testningen av förbindelsen redan tidigare, behöver den inte göras på nytt.

Den tekniska testningen av förbindelsen för meddelandedeklarering består av tre testfall (fyra om kunden tar i bruk meddelandenotifikationstjänsten). Förbindelsen fungerar om web service-tjänsten för meddelandedeklarering kvitterar kundens meddelande som mottaget. Därtill ska kunden kunna hämta svarsmeddelandet från Tullens meddelandelager. Svarsmeddelandets innehåll (godkännande, avslag o.s.v.) spelar ingen roll för testningen av dataförbindelsen.

Kundtestning i testningstjänsten för meddelandedeklarering

Syftet med kundtestningen är att säkerställa att kundens system kan skapa de deklarationsmeddelanden som skickas till Tullen och behandla svarsmeddelandena från Tullen på rätt sätt.

I testningstjänsten för meddelandedeklarering kan företagen självständigt testa deklarationer som skickas genom meddelandedeklarering med testfall som fastställts av Tullen. Tullens kundtestare fastställer i testningstjänsten en testningstid och de testfall som företaget ska genomföra för att testningen ska godkännas. Testningstjänsten utför alla åtgärder som testningen kräver och handleder kunden under testningen.

Gå till testningstjänsten för meddelandedeklarering

Inloggningen i testningstjänsten för meddelandedeklarering sker med Suomi.fi-identifikation. Användningen av testningstjänsten förutsätter att personen som loggar in i tjänsten har Suomi.fi-fullmakten ”Meddelandedeklarering med Tullen” som beviljats av företaget och att företagets uppgifter har registrerats i testningstjänsten.

Anvisning för testningstjänsten för meddelandedeklarering

Presentationsvideo om testningstjänsten för meddelandedeklarering på Tullens YouTube-kanaL

Manuell kundtestning

Vid kundtestningen utförs vissa testfall tillsammans med Tullens kundtestare på ett sådant sätt att kundtestaren verifierar meddelandenas riktighet manuellt. Utgångspunkten är att testningen utförs med testfall som tillställs av Tullen, men i vissa specialfall kan man vid manuell systemtestning använda företagets eget deklarationsmaterial. Tullens testare berättar i vilka situationer det är möjligt att använda eget testmaterial.

Testanvisningar

Tullagring

Uppdaterad 17.12.2020

Tillfällig lagring

Uppdaterad 4.12.2023

Import

Uppdaterad 17.3.2023

Transitering

Uppdaterad 26.5.2023

AREX-systemet

Uppdaterad 10.12.2019

Exportsystemet ELEX

Uppdaterad 17.10.2019

Anmälan om ankomst till utförselstället

Uppdaterad 22.2.2010