Hoppa till innehåll

Reservförfarande vid transitering

Deklarationerna vid transitering inges elektroniskt antingen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. Reservförfarande används när antingen kundens eller Tullens system, eller förbindelsen mellan dem, inte fungerar.

  • Som reservförfarande för Tullklareringstjänsten används en deklaration i dokumentform.
  • Som reservförfarande för meddelandedeklarering används antingen en deklaration som ingetts i Tullklareringstjänsten eller en deklaration i dokumentform.

När en tulldeklaration i dokumentform används som reservförfarande, krävs tillstånd från Tullen för att använda reservförfarandet. 

Godkända aktörer

  • Godkända avsändare vid T-transitering och godkända mottagare vid T- eller TIR-transitering ska begära tillstånd att använda reservförfarandet med webblanketten Reservförfarande vid transitering; (Webropol-blankett)
  • Om företaget inte kan använda webblanketten, kan det ansöka om tillståndet med blanketten Anmälan om att övergå till reservförfarande vid transitering (tullblankett nr 289) eller genom att skicka en fritt formulerad begäran som innehåller motsvarande uppgifter till spake.passitus(at)tulli.fi
  • Begäran fungerar samtidigt som tillstånd att använda reservförfarandet.

Övriga aktörer

  • När ett transiteringsförfarande påbörjas vid avgångstullkontoret som en normal T-transitering eller TIR-transitering, ska den som är ansvarig för förfarandet/lämnar in deklarationen muntligt be avgångstullkontoret om tillstånd att använda reservförfarandet. Tullen beviljar tillståndet genom att godkänna T-transiteringsdeklarationen eller TIR-carneten för handläggning utan elektronisk deklarering.

Planerade driftavbrott

Tullens meddelande om ett planerat driftavbrott fungerar samtidigt som tillstånd att använda reservförfarandet under driftavbrottet. Prenumerera på Tullens meddelanden om driftavbrott och störningar så informeras du om dessa per e-post. Tullen informerar om planerade driftavbrott med ett förhandsmeddelande minst två dagar i förväg. När Tullen meddelar att driftavbrottet är över, är det inte längre tillåtet att använda reservförfarandet.

Övriga driftavbrott

Tullens per e-post skickade meddelande om störningar fungerar samtidigt som tillstånd att använda reservförfarandet. Tullen meddelar när störningen är över. Då är det inte längre tillåtet att använda reservförfarandet.

Upphörande av reservförfarandet

Då användningen av reservförfarandet upphör ska detta anmälas till Tullen. Anmälan anses ha lämnats när en elektronisk transiteringsdeklaration följande gång presenteras för godkännande.