Hoppa till innehåll

Uppgifters och handlingars offentlighet - Tillståndstjänster

Vilken information innehåller uppgifterna inom tillståndstjänsterna?

Uppgifterna inom tillståndstjänsterna innehåller följande information om Tullens företags- och personkunder, tillståndsansökningar och tillstånd: 

 • tillståndsansökningar
 • bilagor till tillståndsansökningar
 • uppgifter om tillståndssökande
 • tidpunkter för samt innehåll och deltagare i kundrådgivningstillfällen
 • bedömningsuppgifter gällande tillståndsansökningar
 • beslut på tillståndsansökningar
 • uppgifter i tillstånd och tillståndsbilagor
 • uppgifter om tillståndshavare
 • uppföljningsuppgifter gällande tillstånd
 • tillståndsändringar
 • typ av kundrelation hos Tullen 
 • företags meddelandekundrelationer
 • företags EORI- och REX-registreringar
 • företags AEO-tillstånd
 • uppgifter om företags garantier vid tullklareringar
 • uppgifter om ombud
 • databasuppgifter om användning av elektroniska system

Behandlingen av personuppgifter beskrivs närmare i tillståndstjänsternas dataskyddsbeskrivning.

I vilket syfte används informationen?

Uppgifterna inom tillståndstjänsterna används vid Tullens tillståndscentral för beviljande, förvaltning och uppföljning av tillstånd. Med stöd av tillstånd kan företag och privatpersoner använda sig av förenklade tullförfaranden, skjuta upp betalning av skatter och tullavgifter eller få tullfrihet för varor.

Tillståndscentralen för Tullens kundregister och förvaltar med hjälp av uppgifterna inom tillståndstjänsterna företagskundernas garantier för skulder. Uppgifterna inom tillståndstjänster används också vid kundrådgivning och vid internationella begäranden om handräckning.

Datasystem

 • E-tjänsten Tillstånd
 • tillståndsregistret
 • systemet för tillståndshantering
 • systemet för tullbeslut (EU:s e-tjänst CDS)
 • tjänsten för ansökan om AEO-tillstånd (EU:s e-tjänst eAEO)
 • REX-systemet för registrerade exportörer

Hur kan jag få information? 

En del information är offentlig och en del är sekretessbelagd. En del av uppgifterna är fritt tillgängliga och en del kan fås genom att göra en begäran om information.

Fritt tillgänglig information:

Av uppgifterna inom tillståndstjänster är följande uppgifter fritt tillgängliga:

Information som fås med begäran om information:

En del av uppgifterna inom tillståndstjänsterna är affärshemligheter eller på annat sätt sekretessbelagda. Tillståndssökande och tillståndshavare kan se sina tillståndsuppgifter inloggade i Tillståndstjänsten via Tullens webbplats.

Offentliga uppgifter kan fås med en begäran om information, om uppgifterna har specificerats tillräckligt noggrant i begäran.
    
Anvisningar för begärande av information

Skicka begäran om information till Tullens arkiv. Se anvisning.

Ange de uppgifter som behövs för att identifiera informationen, till exempel 

 • FO-nummer eller personbeteckning
 • tidpunkt
 • information om vad kontakten gäller.