Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande – Tullräknaren

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Tullräknaren.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda tjänsten Tullräknaren, kan du också sköta ditt ärende med oss på andra sätt. Du kan använda Tullens webbplats, ringa Tullrådgivningen, mån–fre kl. 8–16.15, tfn 0295 5201 eller besöka ett tullkontor med kundservice.

Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten: tjänstens innehåll uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs kända problem med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss. 

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i följande avseenden och åtgärdas så fort som möjligt:

  • Tullräknaren har en trädvy ”Sök fram varan genom att bläddra”, vars underobjekt inte kan öppnas med tangentbordets Enter- eller mellanslagstangent eller med Androids Talkback-skärmläsare. Trädvyns knappar saknar också rätt roll i koden, och knappens status kommer inte fram med hjälp av skärmläsaren. (WCAG 2.1.1 och 4.1.2)
  • Skärmläsaren tolkar infoknapparnas texter felaktigt som klickbara element. Alla länkar inne i texten är inte beskrivande. (WCAG 1.3.1 och 2.4.4) 

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

  • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
  • Tjänsten utvärderades 11/2020, 5/2021 och 3/2023.
  • Utlåtandet upprättades 18.11.2020.
  • Utlåtandet granskades senast 3.4.2023.

Respons

Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten av denna tjänst.

  • Du kan ge respons på tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
  • Tullens kundservice och kommunikation svarar för tillgängligheten av tjänsten Tullräknaren och svarar också på tillgänglighetsresponsen.
  • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.

Om du inte är nöjd med det svar du fått av Tullen eller om du inte får något svar alls kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats berättas detaljerat hur man kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter

Regionalförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn