Hoppa till innehåll

Kompletterande tulldeklaration för varje förenklad deklaration

Kompletterande tulldeklaration för varje förenklad tulldeklaration innebär deklarering i två faser då

  1. man för importvarorna först inger en förenklad deklaration, i vilken vissa uppgifter kan utelämnas. Varorna frigörs för övergång till fri omsättning genom den förenklade tulldeklarationen.
  2. man i en kompletterande tulldeklaration anger de uppgifter som fattades i den förenklade tulldeklarationen. Den kompletterande tulldeklarationen ska inges inom tio dygn efter dagen då varorna frigjordes.

Med den kompletterande deklarationen kan bara vissa uppgifter i den förenklade deklarationen ändras (se punkten ” Uppgifter som kan ändras med kompletterande tulldeklaration”). 

Beakta att den kompletterande tulldeklarationen också kan inges i form av en sammanfattande deklaration för en period. Då kompletterar den flera förenklade tulldeklarationer. Läs mer om kompletterande tulldeklaration för en period.

Hur kan den förenklade och kompletterande tulldeklarationen inges?

Den förenklade och den kompletterande importdeklarationen kan inges antingen genom meddelandedeklarering eller i Tullklareringstjänsten. Se närmare anvisningar under ”Uppgifter som ska anges i en förenklad tulldeklaration” och ”Uppgifter som kan ändras med en kompletterande tulldeklaration” nedan.

Behöver jag tillstånd?

Du kan inge förenklade tulldeklarationer sporadiskt utan särskilt tillstånd. Då utgör den förenklade tulldeklarationen också tillståndsansökan.

Du ska dock ha ett skriftligt tillstånd av Tullens tillståndscentral om du inger förenklade tulldeklarationer regelbundet. Ansök om tillstånd till användning av förenklad deklaration (SDE-tillstånd) hos Tullens tillståndscentral. Nytt SDE-tillstånd och ändring i giltigt tillstånd söks i tjänsten Tillstånd och beslut