Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande – Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX)

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX).

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX) kan du skicka deklarationen per e-post till spake.arex@tulli.fi.

Du kan också göra deklarationen på Tullens kundserviceställen. På Tullens webbplats ser du kundserviceställena på en karta och  deras öppettider. Vid behov får du hjälp av tulltjänstemännen avgiftsfritt.

Du får hjälp för alternativ skötsel av ärenden också av tullrådgivningen, tfn 0295 5201.

Ta del av anvisningarna för alternativ skötsel av ärenden.

Du kan också befullmäktiga ett ombud, till exempel ett speditionsföretag eller en annan person, att göra deklarationen för din räkning.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänstens tillgänglighet uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.
Vid bedömningen av tillgängligheten har Tullen iakttagit tillgänglighetsanvisningarna för webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG). 

Kända problem med tillgänglighet

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Dessa problem kommer att åtgärdas. Kontakta oss om du upptäcker ett problem med tjänsten som inte nämns i förteckningen.

 • Tangentbordsfokuseringen är oklar i en del väsentliga användargränssnittskomponenter. Dessutom försvinner fokus ibland helt i ett dolt element i början av blanketten. (WCAG 2.4.7)
 • Det är nästan omöjligt att rikta tangentkommandon till fältspecifika anvisningar, eftersom anvisningarna förändras med fälten. (WCAG 2.1.1)
 • En del fältgrupper är dolda enligt inställningarna, och tangentbords- och skärmläsaranvändare kan inte öppna dolda fältgrupper. (WCAG 2.1.1)
 • Landsfältens programmatiska namn är oklara: Värdet i fälten kan inte enbart anges genom att skriva namnet på landet, utan landet ska väljas på listan även om det bara finns ett alternativ. Skärmläsaranvändare får inte heller tydlig information om typen av fält. Samma problem förekommer i andra fält med motsvarande programmering. (WCAG 4.1.2)
 • Det är mycket svårt att lägga märke till och använda anvisningarna med skärmläsare. Anvisningarna läses inte automatiskt i fälten. (WCAG 1.3.1)
 • CAPTCHA-förfrågan till användare som inte har loggat in är inte tillgänglig för skärmläsaranvändare. Skärmläsaranvändare kan alltså inte använda tjänsten utan att logga in. (WCAG 1.1.1 och 4.1.2)
 • Om deklarationen inte handläggs inom en viss tid, avbryts den utan förvarning. Därför kan uppgifter försvinna och användaren bli frustrerad. (WCAG 2.2.1)
 • Alla sidor har exakt samma rubrik. Detta kan förvirra skärmläsaranvändare, eftersom många sidor laddas ner i tjänsten och för fokus till början av sidan. (WCAG 2.4.2)
 • Utan ändring av fokus får skärmläsaranvändare ingen information om att det finns fel på blanketten. Felmeddelanden som visas när man ska skicka blanketten syftar på fält i tidigare faser. (WCAG 4.1.3 och 3.3.1)
 • Skärmläsaren läser visuellt dolda återkommande knappar, vilket kan förvirra användaren. (WCAG 1.3.1)
 • Skillnaden mellan märkningen av obligatoriska fält (asterisk) och villkorligt obligatoriska fält (asterisk inom parentes) är liten och nästan omöjlig att notera om man använder skärmläsare och också visuellt. (WCAG 1.3.1 och 3.3.2)
 • Etiketterna för valrutorna har inte kopplats till blankettfälten. (WCAG 4.1.2)
 • Syftet med funktionerna Lägg till rad och Ta bort kan lätt missförstås, eftersom knappens text inte ger tillräcklig kontext och det kan finnas många sådana knappar på sidan. (WCAG 1.3.1 och 4.1.2)

Det är en orimlig belastning för tjänsteleverantören att göra följande innehåll tillgängligt, eftersom tjänsten ersätts stegvis av en ny tjänst fram till 2024.

 • Kontraster
  • Det finns brister i kontrasterna mellan texten och bakgrunden. (WCAG 1.4.3)
  • Det förekommer brister i kontrasterna mellananvändargränssnittskomponenterna och de grafiska elementen. (WCAG 1.4.11)
 • Anvisningarna
  • De fältspecifika anvisningarna kan vara svåra att upptäcka när innehållet förstoras, eftersom de finns i flytande anvisningselement. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
  • En del anvisningar är otydliga. (WCAG 3.3.2)
 • Sidan Användaranvisningar
  • Title-attribut, språk och mellanrubriker på sidan Användaranvisningar har inte definierats så att skärmläsare kan läsa dem rätt. (WCAG 1.3.1, 2.4.2, 3.1.1)
  • Fillänkarnas filtyp är inte en del av länktexten. (WCAG 2.4.4)
 • Tjänsten saknar direkta länkar till huvudinnehållet. (WCAG 2.4.1)
 • Eftersom språket i språkversionslänkarna inte har definierats, kan skärmläsaren uttala dem enligt uttalsregler för ett annat språk. (WCAG 3.1.2)
 • Länkarna till nya webbläsarflikar eller -fönster har inte märkts, vilket innebär att användaren inte får information om detta på förhand. (WCAG 2.4.4)
 • Eftersom tjänsten inte är responsiv, måste man efter zoomning skrolla sidan också i vågrät riktning. (WCAG 1.4.4 och 1.4.10)
 • Beskrivningarna av de visuella elementen är bristfälliga. (WCAG 1.1.1)
 • HTML-koden har strukturella brister. (WCAG 4.1.1)
 • Sidnavigation
  • Sidnavigationen består av länkar utan förklaringar. (WCAG 1.3.1)
  • Den vala navigationen anges endast med bakgrundsfärg som inte uppfyller kontrastkraven. (WCAG 2.4.4, 4.1.2 och 1.4.11)
 • Blankettfälten saknar automatisk komplettering. (WCAG 1.3.5)
 • Kalenderelementet är inte tillgängligt på tangentbordet. Datum kan dock anges. (WCAG 2.1.1)
 • Title-attributet för Visa/Dölj anvisning är alltid ”Dölj anvisning” även när dess text är ”Visa anvisning”. (WCAG 4.1.2)
 • Texterna Anvisning, Systemmeddelanden och telefontjänst samt mellanrubrikerna med fet stil på första sidan har inte definierats som HTML-rubriker. Det finns brister i tabellernas rubriker. (WCAG 1.3.1)
 • Tjänstens huvudmeny har inte programmerats som meny. (WCAG 1.3.1)
 • Användaren visas inte typen av meddelande efter att det sparats. (WCAG 3.3.2)
 • Skärmläsaranvändare får inte information om sökresultatens ordningsföljd. (WCAG 4.1.2)
 • Skärmläsaranvändare får inte respons på utförda funktioner utan att flytta fokus. (WCAG 4.1.3)
 • Det är svårt att lägga till och redigera tabellrader med skärmläsare. (WCAG 1.3.1, 2.4.3 och 2.4.6)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av den utomstående aktören Eficode.
 • Tjänsten utvärderades 2/2019.
 • Utlåtandet upprättades den 22 september 2020.   
 • Utlåtandet granskades senast den 22 september 2020.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av denna tjänst. 

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Tullens förtullningsenhet svarar för tillgängligheten för Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX), och enheten svarar också på tillgänglighetsrespons.  
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.