Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Söktjänsten för EORI-nummer

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten EORI-nummer.

Alternativa sätt att sköta ärendet

Om du inte kan använda tjänsten EORI-nummer, kan du också sköta ärendet med Tillståndscentralen genom att skicka en EORI-blankett i pdf-format per e-post till TH.EORI(at)tulli.fi.

Du kan också ge respons på ett tullkontor som erbjuder kundservice. På Tullens webbplats hittar du tullkontorens öppettider.

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av kundservice, tfn 0295 5201.

Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Tillgängligheten av tjänsten

Tjänstens tillgänglighet uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med tillgänglighet. Nedan finns en beskrivning av de kända problemen med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss. 
Listan kommer att uppdateras allteftersom korrigeringar görs och problem med tillgängligheten löses.

 • Att infoga eller radera rader i blankettfält
  • I blankettfält infogas eller raderas rader dynamiskt med knappar. Denna funktionalitet har brister i hanteringen av fokus både när tangentbord och skärmläsare används. (WCAG 2.4.3, 4.1.3)
 • Ankarlänkar
  • Ankarlänkarna presenteras som vanliga länkar vilkas syfte inte framgår av kontexten. (WCAG 2.4.4)
 • Verktygsfält
  • En del av knapparna är placerade i verktygsfält, vilket inte förmedlar rätt uppfattning av funktionaliteterna. (WCAG 4.1.2)
 • Rubriker
  • Rubrikerna på tjänstens olika sidor är inte alltid tillräckligt beskrivande. (WCAG 2.4.6)
 • Title-attribut
  • Title-attributen på tjänstens olika sidor är inte alltid tillräckligt beskrivande, och skärmläsaranvändare får således inte tillräcklig information om byte av vyn. (WCAG 2.4.2, 4.1.3)
 • Hantering av fokus
  • Tjänsten har några funktionaliteter efter vilka tangentbords- eller skärmläsaranvändarens fokus inte styrs till ett logiskt ställe.  (WCAG 2.4.3, 4.1.3)
 • Förbindelsen bryts på grund av överskriden tidsgräns
  • Användaren varnas om att förbindelsen kommer att brytas på grund av överskriden tidsgräns och användaren ges möjlighet att be om tilläggstid. Av datasäkerhetsskäl måste användaren dock loggas ut efter 12 timmar, vilket gör att tillgänglighetskraven gällande tidsbegränsningarna inte uppfylls fullt ut. (WCAG 2.2.1)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har bedömt tillgängligheten i denna tjänst på följande sätt. 

 • Utvärderingen har utförts av en extern aktör.
 • Tjänsten har utvärderats i sin helhet 9/2019. 
 • Utlåtandet upprättades 30.9.2019.
 • Utlåtandet granskades 11.10.2023.

Respons

Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten av denna tjänst. 

 • Ge respons om tillgängligheten till Tullen asiakaspalautteet(at)tulli.fi. 
 • Det är Tillståndscentralen som svarar för tillgängligheten av Söktjänsten för EORI-nummer. Tillståndscentralen svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.

Om du inte är nöjd med det svar du fått av Tullen eller om du inte får något svar alls, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats berättas detaljerat hur man kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter

Regionalförvaltningsverket i Södra Finland, enheten för tillgänglighetstillsyn