Hoppa till innehåll

Kundstatus och samarbete

Tullen erbjuder sina kunder flera olika samarbetsformer och tjänster. Syftet med dessa är att effektivera och smidiggöra skötseln av tullärenden.

Har ditt företag mycket import och export – skulle du ha nytta av förenklade tullförfaranden? Skulle du vilja analysera och utveckla din verksamhet i tätt samarbete med Tullen? Välj den kundrelation som bäst lämpar sig för ditt företag:

Tullens baskunder

Tullens baskunder är företag som sporadiskt importerar eller exporterar i stort sett samma varor. Dessa företag har inte några förenklingar eller tillstånd som beviljas av Tullen. Kontantkunder med regelbundna tullärenden samt privatpersoner är också baskunder. Våra baskunder kan använda Tullens e-tjänster för att inge deklarationer och de erbjuds också avgiftsfri telefonrådgivning.

Tullens nyckelkunder

Tullens nyckelkunder är företag med regelbundna tullärenden. Bland våra nyckelkunder finns till exempel speditionsfirmor, import- och exportföretag samt Intrastat-, skattegräns- och sjöfartsavgiftskunder. Nyckelkunder har vanligtvis Tullens tillstånd till samlad garanti. Vi erbjuder våra nyckelkunder direkt meddelandedeklarering, tillståndstjänster med förenklingar och företagsrådgivning i ändringssituationer.

AEO-aktörer

AEO-aktörer är företag som har status som godkänd ekonomisk aktör (AEO). Aktörer som har beviljats AEO-tillstånd är berättigade till vissa fördelar och lättnader i sin tullverksamhet inom EU-området. Läs mer om AEO-tillstånd.

Tulli+ -kunder

Tull+-kunder är företag som har beviljats AEO-tillstånd till förenklade förfaranden (AEOC) och som kontinuerligt utvecklar sin verksamhet bland annat genom egenkontroll. Vi har ett eget serviceteam för våra Tull+-kunder och de får förtur till pilotprojekt när nya funktioner och informationssystem införs. Läs mer om Tull+-status.

Rådgivning, utbildning och anvisningar till våra kunder

Vi erbjuder våra kunder flera olika typer av tjänster som förenklar skötandet av tullärenden. Största delen av tjänsterna är avgiftsfria. Avgiftsfri allmän rådgivning ges bland annat av Tullrådgivningen.

Läs mer om Tullens kundrådgivning.

Tullen erbjuder både avgiftsfria och avgiftsbelagda utbildningar till företag.

Läs mer om Tullens kundutbildningar.

På Tullens webbplats finns aktuell information och anvisningar om tullförfaranden, tulldeklarering och kommande ändringar. Via vår webbplats kan du också prenumerera på elektroniska nyhetsbrev om olika ämnen.

Tätt kundsamarbete

Tullens kunddelegation fungerar som informations- och kontaktforum mellan Tullen och dess intressentgrupper. Våra kundföretag har också möjlighet att få information samt ge respons och utvecklingsförslag om tullärenden genom våra olika kundsamarbetsgrupper och -nätverk.

Läs mer om Tullens kundsamarbete.

Vi följer upp kundnöjdheten

Vi följer upp våra kunders nöjdhet och samlar ständigt kundrespons via olika kanaler för att du ska kunna sköta dina tullärenden så smidigt som möjligt.

Läs hur du kan ge respons till Tullen.