Hoppa till innehåll

Gåvor

Mottagaren av gåvan bär ansvaret för att förtulla gåvan. För förtullningen behöver du känna till vad gåvoförsändelsen innehåller. Beakta att varor som mottas som gåvor kan vara belagda med restriktioner och förbud.

Gåvor förtullas och för gåvor betalas importskatter på ett annat sätt än för övriga försändelser. Om du får en vara skickad till dig, ska du ta reda på om det rör sig om en gåva eller en annan försändelse.

Vad är en gåva?

En försändelse förtullas som en gåva, då den uppfyller följande villkor:

 • En privatperson skickar en vara till en annan privatperson. 
 • Varan är avsedd för mottagarens personliga bruk och inte för kommersiell användning. 
 • Mottagaren av gåvan betalar inte för varan.
 • Mottagaren av gåvan tar endast sporadiskt emot varor.

Vad är inte en gåva?

En försändelse förtullas inte som en gåva utan som ett nätinköp i följande fall:

 • Du beställer varan åt dig själv och ger den senare som gåva.
 • Du beställer direkt varan åt någon annan.
 • Ett företag skickar varan gratis till en kund eller personalen.
 • Ett företag skickar varan som ett pris eller gratis tilläggsprodukt. 
 • Ett företag skickar varan till en influerare i sociala medier.

Gåvor kan vara belagda med restriktioner och förbud

Beakta att varor som mottas som gåvor till Finland kan vara belagda med restriktioner och förbud, till exempel om gåvan innehåller alkohol, tobaksprodukter, animaliska livsmedel, växter eller djur. Läs om vad du får motta som gåva till Finland. Läs mer om restriktioner och förbud för varor i Finland.

För mottagaren av gåvan

Mottagaren av gåvan bär vanligtvis ansvaret för att förtulla gåvan. Paket från EU-länder behöver vanligtvis inte förtullas. Alla gåvor från länder utanför EU ska förtullas.

 1. Till dig som väntar på att motta en gåva

  Området som gåvan kommer ifrån avgör om gåvan ska förtullas och om du ska betala importskatter för gåvan.

   

  Gåvan kommer från ett EU-land, såsom Tyskland eller Nederländerna

  Gåvan behöver vanligtvis inte förtullas och mervärdesskatt, tullavgift eller punktskatt behöver vanligtvis inte betalas för gåvan. Läs mer om importskatter för varor som kommer från ett EU-land.

  Gåvan kommer från ett land utanför EU, såsom Norge eller USA

  Gåvan ska förtullas. Om gåvans värde är högst 45 euro behöver mervärdesskatt eller tullavgift vanligtvis inte betalas för gåvan. Om gåvans värde överskrider 45 euro ska du vanligtvis betala mervärdesskatt för gåvan, men inte tullavgift. Om gåvans värde överskrider 150 euro ska du vanligtvis betala mervärdesskatt och eventuell tullavgift för gåvan. Beakta att mervärdesskatt och punktskatt alltid ska betalas för alkohol och tobaksprodukter, oberoende av deras värde.

  Gåvan kommer från ett område som ingår i EU:s tullområde men inte hör till EU:s skatteområde, såsom Åland eller Kanarieöarna 

  Till exempel Åland och Kanarieöarna hör till EU:s tullområde, men inte till EU:s skatteområde. En gåva som kommer från dylika områden ska förtullas. Om gåvans värde är högst 45 euro behöver mervärdesskatt eller tullavgift vanligtvis inte betalas för gåvan. Om gåvans värde överskrider 45 euro ska du vanligtvis betala mervärdesskatt för gåvan, men inte tullavgift. Beakta att mervärdesskatt och punktskatt alltid ska betalas för alkohol och tobaksprodukter, oberoende av deras värde.
  Kontrollera i tabellen om området hör till EU:s tullområde eller skatteområde.

 2. Förtulla din gåva

  Mottagaren av gåvan bär vanligtvis ansvaret för att förtulla gåvan. När din gåva anländer till Finland får du en ankomstavi av Posten eller en annan transportfirma. Om du inte känner till vad gåvoförsändelsen innehåller ska du ta reda på detta av avsändaren före du förtullar gåvan.

  I samband med förtullningen kan Tullen be om en skriftlig redogörelse för gåvans innehåll och värde. Redogörelsen kan vara ett kvitto eller en fritt formulerad redogörelse av gåvans avsändare.

  Du kan förtulla din gåva när du mottagit ankomstavin och känner till gåvoförsändelsens innehåll och värde. Läs anvisningarna för förtullning av en gåva.

   

   
 3. Postens behandlingsavgift eller beslut om frigörande till annan transportfirma

  För att en gåva som Posten transporterar ska komma fram, kan du bli tvungen att först betala en behandlingsavgift till Posten. För att en gåva som transporteras av någon annan transportfirma ska komma fram, kan du bli tvungen att skicka ett beslut om frigörande till transportfirman. Du kan kontrollera i Postens försändelseuppföljning eller i en annan transportfirmas försändelseuppföljningstjänst var din gåva befinner sig. 

   

  Posten transporterar gåvan

  Om du betalade importskatter i samband med förtullningen måste du även betala Postens behandlingsavgift. Din gåva skickas vidare från Postens lager först när du har betalat behandlingsavgiften till Posten. Posten hjälper dig vid frågor som gäller Postens behandlingsavgift.

  Om du förtullade gåvan i Importförtullningstjänsten för privatpersoner och inte betalade importskatterna i samband med förtullningen, behöver du inte betala Postens behandlingsavgift. Din gåva skickas iväg från Postens lager automatiskt.

  Om du förtullade din gåva på ett tullkontor eller med en blankett och du inte betalade importskatterna i samband med förtullningen, skickas din gåva vidare från Postens lager först när du har gjort en begäran om befrielse från behandlingsavgiften till Posten och bifogat förtullningsbeslutet till begäran.

  En annan transportfirma transporterar gåvan

  I vissa fall ska du lämna in ett beslut om frigörande till transportfirman före du får din gåva. Kontrollera i ankomstavin för gåvan om transportfirman kräver ett beslut om frigörande. Din gåva skickas vidare från transportfirmans lager först när du har skickat beslutet om frigörande till transportfirman. Om du förtullade gåvan i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, hittar du beslutet om frigörande i tjänsten på sidan Mina förtullningar.

För avsändaren av gåvan

Ta reda på om varan är belagd med restriktioner eller förbud i det land dit du skickar gåvan. Om du skickar en gåva till Finland, är det mottagaren som bär ansvaret för att förtulla gåvan.

Skickar du en gåva till utlandet från Finland?

Gåvor kan vara belagda med restriktioner eller förbud i det land dit du skickar gåvan. Information om restriktioner och förbud får du till exempel av landets myndigheter eller ambassad. Finska tullen kan inte ge information om restriktioner och förbud i andra länder. 

Du behöver vanligtvis inte inge en exportdeklaration till Tullen när du skickar en gåva till utlandet. Posten eller transportfirman kan dock behöva en tulldeklaration för export eller transportfirmans egna deklarationer. Kontrollera detta med Posten eller transportfirman. Du kan lämna in exportdeklarationen via Tullens Deklarationstjänst för export

Skickar du en gåva från utlandet till Finland?

Mottagaren av gåvan sköter vanligtvis förtullningen. Beakta att varor som mottas som gåvor till Finland kan vara belagda med restriktioner och förbud, om gåvan innehåller till exempel alkohol, tobaksprodukter, animaliska livsmedel, växter eller djur. Läs om vad du får motta som gåva till Finland. Läs mer om restriktioner och förbud för varor i Finland.

För förtullningen kan mottagaren av gåvan behöva en skriftlig redogörelse för gåvoförsändelsens innehåll och värde. Spara därför exempelvis kvittot eller en annan fritt formulerad redogörelse för gåvans innehåll och värde. Skicka vid behov denna till mottagaren av gåvan.

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning