Hoppa till innehåll

För mottagare av gåva

Vilka gåvor ska förtullas? Vad kostar förtullningen?

Om du får en gåva från utlandet kan det hända att du måste förtulla den. På detta inverkar från vilket land gåvan skickas till dig. Kontrollera till vilket område gåvans avsändningsland hör till.

Du kan också bli tvungen att betala importskatter i samband med förtullningen. De vanligaste importskatterna är mervärdesskatt och tullavgift.

Notera att avsändaren av gåvan varken förtullar gåvan eller betalar importskatter för den, utan det är mottagaren av gåvan som gör detta.

Notera också att man inte får ta emot alla slags varor som gåvor till Finland. Kontrollera vilka varor du får motta som gåva till Finland eller om du får ta emot alkohol eller tobak som gåva.

Gåvan kommer från ett land utanför EU, såsom Storbritannien eller USA

 • Gåvan ska förtullas.
 • Mervärdesskatt ska betalas, om gåvans värde överskrider 45 euro.
 • En tullavgift ska betalas, om gåvans värde utan transportkostnader överstiger 150 euro.
 • Punktskatt ska betalas till exempel för alkohol och vissa tobaksprodukter.

Gåvan kommer från ett EU-land, såsom Tyskland eller Nederländerna

 • Gåvan behöver inte förtullas.
 • Mervärdesskatt behöver inte betalas.
 • Tullavgift behöver inte betalas.
 • Punktskatt ska betalas till exempel för alkohol och vissa tobaksprodukter.

Gåvan kommer från ett område som ingår i EU-området men inte hör till EU:s skatteområde, såsom Åland eller Kanarieöarna

 • Gåvan ska förtullas.
 • Mervärdesskatt ska betalas, om gåvans värde överskrider 45 euro.
 • Tullavgift behöver inte betalas.
 • Punktskatt ska betalas till exempel för alkohol och vissa tobaksprodukter.

Notera att mervärdesskatt måste betalas för följande produkter, fastän gåvans värde skulle vara 45 euro eller mindre:

 • alkohol
 • tobaksprodukter
 • över 500 gram kaffe
 • över 200 gram extrakt eller essens av kaffe
 • över 100 gram te
 • över 40 gram extrakt eller essens av te
 • över 50 gram parfym
 • över 0,25 liter eau de toilette-produkter.

Notera att en gåvoförsändelse ibland kan innehålla flera varor. Då behöver du inte nödvändigtvis betala mervärdesskatt för samtliga varor, fastän gåvoförsändelsens värde skulle överstiga 45 euro. Läs mer om gåvoförsändelser som innehåller flera varor.

Notera att du kan bli tvungen att betala en tullavgift för följande produkter, fastän gåvans värde skulle vara 150 euro eller mindre:

 • vissa alkoholdrycker, såsom vita viner
 • tobak och tobaksprodukter.

Notera att du inte behöver betala en tullavgift t.ex. för böcker och datorer, fastän gåvans värde skulle överstiga 150 euro.

Läs mer om punktbeskattning på Skatteförvaltningens webbplatsLinkki toiselle sivustolle.

Läs mer om punktbeskattning på Skatteförvaltningens webbplatsLinkki toiselle sivustolle.

Exempelvis Åland och Kanarieöarna hör till EU men inte till EU:s skatteområde. Kontrollera om varans avsändningsland hör till ett sådant här område.

Notera att mervärdesskatt måste betalas för följande produkter, fastän gåvans värde skulle vara 45 euro eller mindre:

 • alkohol
 • tobaksprodukter
 • över 500 gram kaffe
 • över 200 gram extrakt eller essens av kaffe
 • över 100 gram te
 • över 40 gram extrakt eller essens av te
 • över 50 gram parfym
 • över 0,25 liter eau de toilette-produkter.

Notera att en gåvoförsändelse ibland kan innehålla flera varor. Då behöver du inte nödvändigtvis betala mervärdesskatt för samtliga varor, fastän gåvoförsändelsens värde skulle överstiga 45 euro. Läs mer om gåvoförsändelser som innehåller flera varor.

Läs mer om punktbeskattning på Skatteförvaltningens webbplatsLinkki toiselle sivustolle.

Ibland kan en gåvoförsändelse innehålla flera varor. Då behöver du inte nödvändigtvis betala mervärdesskatt för samtliga varor, fastän gåvoförsändelsens sammanlagda värde skulle överstiga 45 euro och gåvan kommer från ett land utanför EU eller från ett område som hör till EU men inte till EU:s skatteområde. På detta inverkar bl.a. värdet på en enskild gåva samt om alla varorna i gåvoförsändelsen är avsedda för en person eller för flera personer som hör till samma familj.

Gåvoförsändelse som innehåller flera varor för en person

Du får en gåvoförsändelse som innehåller flera varor och de är alla avsedda för dig. Om varornas sammanlagda värde överstiger 45 euro, behöver du betala mervärdesskatt endast för de varor vars värde överskrider beloppet på 45 euro.

Exempel

Gåvoförsändelsen innehåller två böcker, värda 30 euro och 50 euro.

Du behöver inte betala mervärdesskatt för boken som är värd 30 euro, eftersom dess värde understiger 45 euro.

Däremot måste du betala mervärdesskatt för boken som är värd 50 euro, eftersom dess värde överstiger 45 euro.

Notera att du inte kan förtulla en sådan här gåvoförsändelse i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Läs mer om hur du förtullar en gåva.

Gåvoförsändelse som innehåller flera varor för olika familjemedlemmar

Din familj får en gåvoförsändelse som innehåller varor för olika familjemedlemmar. Om det sammanlagda värdet för varorna som är avsedda för en viss familjemedlem överstiger 45 euro, ska mervärdesskatt betalas för de varor vars värde överskrider beloppet på 45 euro.

Följande är familjemedlemmar sinsemellan:

 • en förälder och hens minderåriga barn
 • sambor och deras minderåriga barn
 • makar och deras minderåriga barn
 • registrerade partner och deras minderåriga barn
 • minderåriga syskon.

Exempel

Gåvoförsändelsen innehåller två böcker till pappa och två leksaker till hans barn. Värdet på böckerna till pappa är 30 euro och 50 euro. Barnets leksaker är värda 35 euro och 55 euro.

Mervärdesskatt behöver inte betalas för den boken till pappa som är värd 30 euro, eftersom dess värde understiger 45 euro. För boken som är värd 50 euro måste dock mervärdesskatt betalas, eftersom dess värde överstiger 45 euro.

Mervärdesskatt behöver inte betalas för barnets leksak som är värd 35 euro, eftersom dess värde understiger 45 euro. För leksaken som är värd 55 euro måste dock mervärdesskatt betalas, eftersom dess värde överstiger 45 euro.

Notera att du inte kan förtulla en sådan här gåvoförsändelse i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Läs mer om hur du förtullar en gåva.

Notera att du också kan bli tvungen att betala en tullavgift eller punktskatt.

Fördjupad information