Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande – Egna uppgifter

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Egna uppgifter.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda tjänsten Egna uppgifter, kan du kontakta Tillståndscentralen per e-post lupakeskus@tulli.fi i frågor gällande uppgifter om verksamhetsställen.

I fråga om garantiuppgifter kan du kontakta kredithanteringen via Tullens växel mån–fre 8–16.15, tfn + 358 295 5200, eller per e-post luotonhallinta@tulli.fi.

Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du också av kundservice, tfn. 0295 5201. 

Tjänstens tillgänglighet

Tjänsten motsvarar delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Vid bedömning av tillgängligheten har man använt riktlinjer för tillgång till webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).  

Kända problem med tillgänglighet

Några problem finns fortfarande gällande tjänstens användarvänlighet. Nedan beskrivs kända problem med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i följande avseenden och åtgärdas så fort som möjligt:

 • Graferna i tjänsten har inte märkts ut som grafer i koden. (WCAG 1.1.1 och 1.3.1)
 • Användaren varnas om att förbindelsen kommer att brytas på grund av överskriden tidsgräns och användaren ges möjlighet att be om tilläggstid. Av datasäkerhetsskäl blir man dock tvungen att logga ut användaren efter 12 timmar, varvid tillgänglighetskraven gällande tidsbegränsningarna inte uppfylls helt. (WCAG 2.2.1)
 • Förbindelsen bryts utan förvarning när tidsgränsen överskridits. (WCAG 2.2.1)
 • Tjänsten har byggts med single page application-teknologin, och vid byte av sida flyttar fokus därför till sidans huvudrubrik. På grund av denna teknik kan huvudrubriken på ”Egna uppgifter”-startsidan ändå bli oläst av skärmläsaren, fast man skulle fokusera på den. (WCAG 2.4.3)
 • Funktionaliteten av knappen/länken ”Stäng” i utskriftsvyn kan vara oklar när en skärmläsare används. (WCAG 2.4.4 och 4.1.2)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av Eficode, en utomstående aktör.
 • Tjänsten utvärderades 09/2020.
 • Utlåtandet upprättades 15.9.2020.   
 • Utlåtandet granskades senast 5.11.2022.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av denna tjänst. 

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Det är Tullens e-tjänster som svarar för tillgängligheten av tjänsten Egna uppgifter. Tullens e-tjänster svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.