Hoppa till innehåll

Så här förtullar du

1. Ankomstavi från Posten eller någon annan transportfirma

Du får en ankomstavi från Posten eller någon annan transportfirma när ditt paket har anlänt till Finland. I ankomstavin står det vanligtvis om paketet måste förtullas. Du kan också få informationen från transportfirman på annat sätt.

Förtulla paketet senast den dag som anges i ankomstavin. Annars returnerar Posten eller en annan transportfirma ditt paket till avsändaren. Om du inte hittar datumet i ankomstavin, kan du fråga transportfirman om det. Notera att din förtullning är klar först när du har betalat eventuella importskatter och betalningen har förmedlats till Tullen.

Posten förvarar paket i 20 dagar efter deras ankomst till Finland. Andra transportfirmor förvarar ofta paket en kortare tid. Paketen förvaras i Postens eller en annan transportfirmas lager. Tullen kan inte förlänga paketens förvaringstider.

2. Hur förtullar jag ett paket?

Börja förtullningen när 

 • du har fått en ankomstavi om ett paket som ska förtullas
 • du vet vilken vara som finns i paketet
 • du vet varans värde.

Förtulla ditt paket på något av följande sätt:

Det kan hända att du beställer varor från flera olika nätbutiker. Till exempel i sådana fall vet du nödvändigtvis inte vilken vara som finns i ditt ankommande paket.

Kontrollera försändelsekoden för ditt paket i ankomstavin. I nätbutikernas beställningshistorik ser du vanligtvis vilken av varorna som du beställt som har samma försändelsekod. Notera att ditt paket kan få en ny försändelsekod under transporten.

På olika webbsidor för uppföljning av försändelser kan du ta reda på vilken vara som är på väg till dig t.ex. med hjälp av en försändelsekod, ett beställningsnummer eller en beställningskod, avsändarens referens eller ett uppföljningsnummer som givits av säljaren. Exempel på försändelseuppföljningssidor är Postens försändelseuppföljningLinkki toiselle sivustolle och paketspårningstjänsten Parcelsapp (på engelska).Linkki toiselle sivustolle

Tullen kan inte kontrollera vilken vara som finns i ditt paket. Paketen förvaras i Postens eller en annan transportfirmas lager.

Notera att Tullen kan senare begära att få en orderbekräftelse, ett kvitto eller en fritt formulerad redogörelse över varan. Ur denna ska framgå vilken vara det är fråga om samt vad dess värde är. Spara orderbekräftelsen, kvittot eller redogörelsen i sex år.

Notera att du i Importförtullningstjänsten för privatpersoner inte kan förtulla bl.a. följande varor:

Förtulla investeringsguld, momsfria sedlar och flygplansdelar med en blankett eller i Tullklareringstjänsten. Fråga vår kundservice om råd gällande förtullning i Tullklareringstjänsten.

Du kan inte logga in i Importförtullningstjänsten för privatpersoner om du inte har finska nätbankskoder, certifikatkort eller mobilcertifikat. Notera att du inte heller kan identifiera dig i Importförtullningstjänsten för privatpersoner med identifieringstjänsten för utländska medborgare Finnish Authenticator.

I dessa fall kan du förtulla ditt paket på något av följande sätt:

 • Befullmäktiga en annan person att förtulla ditt paket åt dig.
 • Förtulla ditt paket med en blankett.
 • Köp förtullningen av Posten eller av någon annan transport- eller speditionsfirma. En speditionsfirma är ett företag som kan förtulla varor för din räkning.

Om du inte har tillgång till en dator eller mobil enhet, kan du förtulla ditt paket på något av följande sätt:

 • Befullmäktiga en annan person att förtulla ditt paket åt dig.
 • Förtulla ditt paket vid närmaste tullkontor med Tullens pekplatta. Ta med dig dina nätbankskoder så att du kan logga in i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Om du inte har några nätbankskoder, kan du förtulla ditt paket med en blankett vid tullkontoret. Notera att blanketten inte handläggs på plats, utan förtullningen blir klar först senare.
 • Köp förtullningen av Posten eller av någon annan transport- eller speditionsfirma. En speditionsfirma är ett företag som kan förtulla varor för din räkning.

Om du inte kan använda elektroniska tjänster till exempel på grund av en skada, kan du förtulla ditt paket på något av följande sätt:

 • Befullmäktiga en annan person att förtulla ditt paket åt dig.
 • Förtulla ditt paket vid närmaste tullkontor med en pappersblankett eller med en pekplatta med bistånd av en tullanställd. Notera att när du gör förtullningen med en pekplatta så ska du ha med dig dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Om du gör förtullningen med en pekplatta, ska du notera att blanketten inte handläggs på plats, utan förtullningen blir klar först senare.
 • Köp förtullningen av Posten eller av någon annan transport- eller speditionsfirma. En speditionsfirma är ett företag som kan förtulla varor för din räkning.

3. Postens behandlingsavgift eller beslut om frigörande till annan transportfirma

Posten transporterar paketet

Notera att du också måste betala Postens behandlingsavgift, om ditt paket transporteras av Posten och om du betalade importskatter i samband med förtullningen. Betala Postens behandlingsavgift på Postens webbplats.

Om du inte betalade importskatter i samband med förtullningen, behöver du inte betala Postens behandlingsavgift.

En annan transportfirma transporterar paketet

Åland Post, UPS Finland, DHL Express och Fedex får vanligtvis beslutet om frigörande direkt från Tullen när förtullningen är klar. Om ditt paket transporteras av någon annan transportfirma, kan det hända att transportfirman behöver få beslutet om frigörande av dig, dvs. att du meddelar att paketet är förtullat och kan överlåtas till dig. Kontrollera hos transportfirman om det behöver få beslutet om frigörande. Om du förtullade paketet i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, hittar du beslutet om frigörande på sidan Mina förtullningar.

Notera att du i undantagssituationer kan förtulla varor med en blankett.

 1. Läs först anvisningarna om hur man fyller i blanketten.
 2. Fyll därefter noggrant i blankett 1143.
 3. Vi rekommenderar att du använder Tullens tjänst för säker e-post. Lägg till som bilagor till e-postmeddelandet
  • blanketten som du fyllt i
  • ankomstavin för ditt paket
  • en orderbekräftelse, ett kvitto eller en fritt formulerad redogörelse över din vara, ur vilken det framgår vilken vara det är fråga om samt vad dess värde är.
 4. Skicka e-postmeddelandet med bilagor till e-postadressen som finns i blanketten som du fyllt i.
 5. Betala tullräkningen, om du behöver betala någonting för förtullningen. Notera att förvaringstiden för ditt paket kan gå ut redan före förfallodagen för din tullräkning. I dylika fall ska du tidigarelägga förfallodagen för din tullräkning i nätbanken. Notera att det kan ta några dagar innan din betalning syns på Tullens konto.

Din förtullning måste vara klar innan förvaringstiden för ditt paket går ut

Posten eller en annan transportfirma returnerar ditt paket till avsändaren, om din förtullning inte är klar senast den dagen som Posten eller en annan transportfirma har angett.
Notera att din förtullning är klar först när du har svarat på en eventuell begäran om tilläggsutredning, betalat tullräkningen och betalningen har förmedlats till Tullen. Posten förvarar paket i 20 dagar efter deras ankomst till Finland. Tullen kan inte förlänga paketens förvaringstider.
Korostuslaatikko päättyy

Om du inte kan skicka blanketten per e-post, ska du agera på någotdera av följande två sätt:

 • Skicka den ifyllda blanketten, ankomstavin för ditt paket och en orderbekräftelse, ett kvitto eller en fritt formulerad redogörelse över ditt paket per post till adressen Flygtullen/Förtullning med blankett, PB 512, 00101 Helsingfors. Notera att din förtullning framskrider långsammare per post än per e-post.
 • Besök närmaste tullkontor. Vi vidareförmedlar blanketten per e-post på dina vägnar. Vid behov får du också en blankett i pappersform vid tullkontoret.

Notera att du endast i undantagssituationer kan förtulla varor vid ett tullkontor. Kontrollera kontaktuppgifterna för närmaste tullkontor.

Vissa varor (t.ex. levande djur och flyttgods)

Vid ett tullkontor kan du förtulla bl.a. följande varor:

 • flyttgods
 • levande djur
 • varor som du själv transporterar till Finland
 • likkistor och urnor med aska
 • lik
 • paket som skickats till diplomater.

Om du inte kan använda Importförtullningstjänsten för privatpersoner

Du kan även förtulla andra varor vid ett tullkontor, om du inte har tillgång till en dator eller mobil enhet och därför inte kan använda Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
Förtullningen görs då med Tullens pekplatta. Ta med dig dina nätbankskoder så att du kan logga in i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

Om du inte har några nätbankskoder, kan du förtulla ditt paket med en blankett vid tullkontoret. Notera att blanketten inte handläggs på plats, utan förtullningen blir klar först senare.

Varusökning i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

När du förtullar en vara i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, kan du ange varan som du förtullar i tjänstens varusökning. Välj sedan varan eller produktgruppen som bäst motsvarar den i listan.

Om du inte hittar varan med hjälp av varusökningen, kan du fråga om den på finska eller svenska via chatten (mån−fre kl. 8−16.15) som finns i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller genom att ringa till Tullrådgivningen. Kundrådgivaren berättar vilken produktgrupp du ska välja eller vilken varukod varan har.

Varukoder i vissa situationer

Du behöver varans varukod, om

 • du inte hittar en lämplig produktgrupp för varan som du ska förtulla med hjälp av varusökningen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner
 • du förtullar med blankett
 • du upprättar en exportdeklaration för varan
 • du gör förtullningen i Tullklareringstjänsten.

Du kan begära varukoden på finska eller svenska via chatten (mån−fre kl. 8−16.15) som finns i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller genom att ringa till Tullrådgivningen.

Om du förtullar en ovanlig vara, ska du undersöka den innan du kontaktar Tullens kundservice. Ta reda på följande saker om varan:

 • tillverkningsmaterial
 • användningsändamål
 • produktinnehåll (t.ex. i naturprodukter)

funktionsprincip, om det är fråga om en apparat.