Jag anländer från EU

Du kan medföra alkoholdrycker skattefritt från EU, när du för dem för eget bruk eller som gåva. Alkoholdryckerna ska transporteras i samma färdmedel med vilket du själv anländer till Finland. 

För mängden alkoholdrycker som kan föras in finns inga allmängiltiga gränser fastslagna. Referensnivåerna är följande:

 • 110 liter öl (över 0,5 %)
 • totalt 90 liter vin, cider och long drink som tillverkats genom jäsning 
  • rödvin, vitvin, rosévin 
  • mousserande vin, högst 60 liter
  • cider och long drink-drycker tillverkade genom jäsning
 • 20 liter mellanprodukter (högst 22 %)
  • t.ex. likör, vermouth, bitter, sherry
 • 10 liter andra alkoholdrycker (över 1,2 % och högst 80 %)
  • vodka, gin, rom och andra starka drycker
  • long drink som tillverkats av etylalkohol. 

Du kan samtidigt föra in produkter ur olika grupper. Produkter ur olika grupper kan dock inte ersättas med produkter ur andra grupper. Du kan alltså inte föra in mera vin om du för in mindre öl.

Om du för in alkoholdrycker utöver referensnivåerna, ska du på ett tillförlitligt sätt kunna påvisa att produkterna är avsedda för ditt eget bruk.

Vad räknas som eget bruk och hur ska det motiveras? Läs mer nertill på sidan.

Long drink-drycker tillverkas både genom jäsning och genom att blanda drycken med etylalkohol. Kontrollera alltid på dryckesförpackningen, flaskan eller burken hur drycken har tillverkats.

Long drink som tillverkats genom jäsning räknas som vin och har referensnivån på 90 liter. Long drink som tillverkats genom att blanda drycken med etylalkohol räknas som annan alkoholdryck och har referensnivån på 10 liter.

Varje referensnivå iakttas separat. Du kan således föra in long drink -drycker ur båda grupperna.

Om du för in long drink-drycker utöver referensnivåerna, ska du på ett tillförlitligt sätt kunna påvisa att dryckerna är avsedda för ditt eget bruk.

Sverigebåtarna, Åland och Kanarieöarna

Kanarieöarna, Åland och Sverigebåtarna som går via Åland utgör undantag.  Från dessa får du föra in alkoholdrycker skattefritt bara i samma mängd som från områden utanför EU.

Du kan skattefritt föra in

 • 16 liter öl och
 • 4 liter icke-mousserande viner och
 • 1 liter starka alkoholdrycker (över 22 %) eller 2 liter andra alkoholdrycker (under 22 %).

Dessa begränsningar gäller också andra områden som hör till EU men inte till EU:s skatteområde. Kontrollera vilka områden inte hör till EU:s skatteområde.

Samma mängdbegränsningar gäller när du reser till Åland och för med dig skattebelagda alkoholdrycker som du köpt i övriga Finland (t.ex. på Alko) eller i ett annat EU-land.

Obs. Om du bara reser med båt från övriga Finland till Åland eller från Åland till övriga Finland, får man på båten inte sälja mer än två liter öl skattefritt till dig.

Jag anländer från ett land utanför EU

Du kan medföra alkoholdrycker skattefritt från ett land utanför EU, när du för dem för ditt eget bruk. 

Du kan skattefritt föra in högst följande mängder från ett land utanför EU:

 • 16 liter öl (över 0,5 %) OCH
 • 4 liter icke-mousserande viner (röd-, vit- och rosévin). 

Därtill kan du föra in

 • 1 liter starka alkoholdrycker (över 22 % och högst 80 %) ELLER
 • 2 liter andra alkoholdrycker (högst 22 %)
  • mousserande vin, long drink, cider, likör
  • vermut, bitter, sherry.

Mängderna påverkas inte av med vilket färdmedel du anländer till Finland

Du kan kombinera starka alkoholdrycker och andra under 22-procentiga alkoholdrycker, förutsatt att den tillåtna totalmängden inte överskrids. Du får till exempel skattefritt föra in 0,5 liter starka alkoholdrycker (hälften av den tillåtna importmängden) och 1 liter mousserande vin (hälften av den tillåtna importmängden).

Kombineringen gäller dock inte för öl och icke-mousserande viner.

Eget bruk är

 • personligt bruk
 • den egna familjens bruk
 • gåva.

Om du får pengar eller något som helst annat vederlag för alkoholdryckerna, är det inte fråga om eget bruk.

Vad räknas som eget bruk och hur ska det motiveras? Läs mer nertill på sidan.

Om du är bosatt i Finland och om du på något annat sätt än med flyg anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES= EU-länderna + Norge, Island och Liechtenstein), får du föra in alkoholdrycker i landet endast om resan har varat längre än 24 timmar. Från en resa som varar under 24 timmar får alkoholdrycker inte medföras ens genom att betala skatterna för dem.

Om du är bosatt utanför EES och om du anländer till Finland på något annat sätt än med flyg, får du föra in alkoholdrycker i landet endast om du ska stanna i Finland längre än 72 timmar. Om du endast reser via Finland (transitresa) gäller den här begränsningen inte.

Tidsbegränsningarna gäller inte för resande som anländer från ett EU-land eller Åland.

När du anländer till Finland från ett land utanför EU kan du skatte- och tullfritt medföra varor

 • till ett värde av 430 euro, när du anländer flyg- eller sjövägen
 • till ett värde av 300 euro, när du anländer på annat sätt.

Notera att alkoholprodukter inte räknas in i denna värdegräns.

Läs mera om den skattefria värdegränsen för varor som resande för in.

Från Ryssland får man tills vidare inte föra in

 • starka alkoholdrycker (över 22 %), såsom whisky, rom, gin eller vodka     likör
 • svaga alkoholdrycker till vilka alkohol har tillsatts i samband med tillverkningen, såsom vissa long drink- och 
 • hard seltzer -drycker.

Förbudet gäller också alkoholdrycker som köpts i tax free-butiker.

Du får dock föra in andra svaga alkoholdrycker, såsom öl samt vin och cider som framställts genom jäsning. Sådana här drycker får du föra in i en begränsad mängd endast för eget bruk eller som gåva.

Läs mer om sanktionerna mot Ryssland.