Hoppa till innehåll

Incoterms 2020 -leveransklausurer

Incoterms, dvs. leveransklausuler, har fastställts av Internationella handelskammaren (ICC) och bestämmer köparens och säljarens ansvar för leverensen, varan och kostnaderna. I tulldeklarationen ska man ange den förkortning av leveransvillkoret som finns angiven på fakturan.

Incoterms uppdateras med cirka tio års mellanrum. Senast har det uppdaterats år 2020.

Alla transportsätt

EXW: Ex Works; Från fabrik

FCA: Free Carrier; Fritt fraktföraren

CPT: Carriage Paid To; Fraktfritt

CIP: Carriage and Insurance paid to; Fraktfritt inklusive försäkring

DAP:  Delivered at Place; Levererat angiven plats

DDP: Delivered Duty Paid; Levererat förtullat

DPU: Delivered at Place Unloaded; levererat lossningsplats

Endast sjötransport

FAS: Free Alongside Ship; Fritt vid fartygets sida

FOB:  Free On Board; Fritt ombord

CFR: Cost and Freight; Kostnader och frakt

CIF: Cost, Insurance and Freight; Kostnader, försäkring och frakt

Frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader som läggs till priset:

EXW: Köparen betalar frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader från angiven plats framåt. Dessa kostnader läggs till priset fram till EU-gränsen.

FCA: Köparen betalar frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader från angiven plats framåt. Dessa kostnader läggs till priset fram till EU-gränsen.

CPT: Säljaren betalar frakt- och andra därmed sammanhängande kostnader fram till den i leveransvillkoren angivna destinationen. Dessa kostnader ingår redan i priset och läggs därmed inte till priset. Köparen betalar försäkringskostnaderna och de läggs till priset.

CIP: Säljaren betalar frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader fram till den i leveransvillkoren angivna destinationen. Dessa kostnader ingår redan i priset och läggs därmed inte till priset.

DAP: Säljaren betalar frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader fram till den i leveransvillkoren angivna destinationen. Dessa kostnader ingår redan i priset och läggs därmed inte till priset.

DDP: Säljaren betalar frakt-, försäkrings- och tullformalitetskostnader fram till den i leveransvillkoren angivna destinationen. Frakt- och- försäkringskostnaderna ingår redan i priset och läggs därmed inte till priset. Importskatter som uppburits i unionen kan dras av från priset.

DPU: Säljaren betalar frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader fram till den i leveransvillkoren angivna lossningsplatsen. Dessa kostnader ingår redan i priset och läggs därmed inte till priset.

FAS: Köparen betalar frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader från angiven destination (vid fartygets sida) framåt. Dessa kostnader läggs till priset fram till EU-gränsen.

FOB: Köparen betalar frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader från angiven destination framåt. Dessa kostnader läggs till priset fram till EU-gränsen.

CFR: Säljaren betalar frakt- och andra därmed sammanhängande kostnader fram till den i leveransvillkoren angivna destinationshamnen. Dessa kostnader ingår redan i priset och läggs inte till skattegrunden. Köparen betalar försäkringskostnaderna och de läggs till priset.

CIF: Säljaren betalar frakt-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader fram till den i leveransvillkoren angivna destinationshamnen. Dessa kostnader ingår redan i priset och läggs därmed inte till priset.