Hoppa till innehåll

Korrigering och ogiltigförklaring av deklaration

Du kan korrigera en transiteringsdeklaration då du påbörjar transiteringen vid tullkontoret. En godkänd avsändares deklaration kan du korrigera ända tills du fått ett meddelande från Tullen om att de deklarerade varorna har frigjorts för förfarandet. Därefter kan du inte längre korrigera deklarationen, utan du måste begära ogiltigförklaring av transiteringen och göra en ny deklaration.

Du kan endast ogiltigförklara transiteringsdeklarationer som ingetts i Finland. Du kan begära ogiltigförklaring t.ex. dåvarorna har hänförts till ett annat tullförfarande
unionsvaror felaktigt har hänförts till T1-transiteringsförfarandet
försändelsen redan har hänförts till transiteringsförfarandet (s.k. dubbeltransitering).

 • varorna har hänförts till ett annat tullförfarande
 • unionsvaror felaktigt har hänförts till T1-transiteringsförfarandet
 • försändelsen redan har hänförts till transiteringsförfarandet (s.k. dubbeltransitering).

Korrigering av transiteringsdeklaration

I Tullklareringstjänsten kan du korrigera tranisteringsdeklarationen via knappen ”Korrigera”. En deklaration som ingetts som ett meddelande kan korrigeras genom att inge meddelandet för begäran om korrigering, FI013.

Följande uppgifter kan inte korrigeras med en begäran om korrigering:

 • Uppgifter om aktör
  • person som är ansvarig för transiteringsförfarandet
  • ombud
 • LRN-referensnummer (vid meddelandedeklarering)
 • Koden Säkerhet/säkerhetsindikator
 • Typ av deklaration (i Tullklareringstjänsten)
  • En T-deklaration kan inte ändras till en TIR-deklaration och vice versa
 • Ytterligare typ av deklaration
  • En A-deklaration kan inte ändras till en D-deklaration och vice versa
 • Tillståndsuppgift (i Tullklareringstjänsten)

En anmälan om mottagande eller anmälan om lossningsresultat kan inte korrigeras. Om felaktiga uppgifter har ingetts med anmälan om mottagande eller anmälan om lossningsresultat, kontakta spake.passitus(at)tulli.fi. 

Ogiltigförklaring av transiteringsdeklaration

I Tullklareringstjänsten kan du begära ogiltigförklaring av en transiteringsdeklaration via knappen ”Kontakta Tullen” eller knappen ”Begäran om ogiltigförklaring”. Ogiltigförklaring av en deklaration som ingetts som ett meddelande kan begäras med meddelandet FI014.

Begäran om ogiltigförklaring kan skickas när deklarationen har 

 • registrerats och godtagits före frigörande för förfarandet
 • frigjorts för förfarandet men transporten ännu inte har passerat den finska gränsen eller anlänt till destionationstullkontoret i Finland.
  • Om någon av dessa händelser redan ägt rum ska transiteringen avslutas vid destinationstullkontoret eller med en godkänd mottagares meddelanden.

Man kan begära ogiltigförklaring för hela deklarationen eller för en varupost. Om transiteringsdeklarationen har registrerats men ännu inte godtagits, gäller ogiltigförklaringen alltid hela deklarationen. 

Blanketten för begäran om ogiltigförklaring (tullblankett 285r) används endast då det inte är möjligt att avsluta transiteringen normalt vid ett tullkontor eller hos en godkänd mottagare.

Transiteringen ska ogiltigförklaras innan tidsfristen för transiteringen löper ut. Om begäran om ogiltigförklaring inkommer efter tidsfristen, kan Tullen påföra en felavgift.