Hoppa till innehåll

Handböcker

Brukstariff (Tullens Handbok II) grundar sig på europeiska gemensamma tulltaxa Taric,
som är en databas som upprätthålls av kommissionen.

Brukstariffens kapitel och anmärkningar för kapitel och sektioner kommer att publiceras i pdf-format i varukodtjänsten Fintaric.

Brukstariffen används vid import och export av varor. För alla varor som importeras eller exporteras ska en varukod uppges, eftersom tullbeskattningen av varor och insamlingen av statistiska uppgifter baserar sig på varukoderna. Ändringar i brukstariffen meddelas i kundmeddelanden en gång i månaden.

Korrelationstabellen för Taric-nomenklaturen 

Kommissionen har publicerat korrelationstabellerna 2023 - 2024 version 2 (xls) (29.12.2023). 

Kombinerade nomenklaturen KN

KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature, CN) är Europeiska gemenskapens kombinerade nomenklatur, vars 8-siffriga varukoder används i exportdeklarationer och statistikdeklarationer för internhandeln. Nomenklaturen ändras årligen och den nomenklatur som träder i kraft i början av följande år publiceras varje år senast i slutet av oktober i gemenskapens officiella tidning.

Innehållet på denna sida finns tyvärr inte på svenska.

Läs mer

Svenska Tullverket: Vägledning klassificering

 • tolkningsregler - FAHS
 • kommentarer till HS - FAHS
 • beslut i klassificeringsfrågor - VHB II
 • förklarande anmärkningar till KN - FAKN

 

På svenska: Tullverket.se

På sidan Meddelanden om varukoder finns bl.a. meddelanden om de senaste klassificeringsförordningarna.

Läs mer

Svenska Tullverket: Vägledning klassificering

 • tolkningsregler - FAHS
 • kommentarer till HS - FAHS
 • beslut i klassificeringsfrågor - VHB II
 • förklarande anmärkningar till KN - FAKN

Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (Combined Nomenclature, CN) grundar sig på HS-nomenklaturen, men är mer detaljerad. Den används bland annat i statistikdeklarationerna vid handel inom EU och vid export.

En konsoliderad version av de förklarande anmärkningarna till den Kombinerade nomenklaturen har publicerats den 29 mars 2019 i den Europeiska unionens officiella tidning, nummer C 119

Denna konsoliderade version omfattar och ersätter, i lämpliga fall, dem som publicerats i EUT, serie C, fram till den 4 januari 2019.

En rättelse av förordet till den finska konsoliderade versionen har publicerats den 12 april 2019 i Europeiska unionens officiella tidning, nummer C 136

Förklarande anmärkningar som publicerats efter den konsoliderade versionen i den officiella tidningen, serie C:

EUT 200, 8.6.2023, s. 2 Varukod 3004: Texten på sidan 169 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen ändras så att sjätte och sjunde stycket samt tabellen efter dem tas bort och ersätts med texten i detta meddelande.

EUT 200, 8.6.2023, s. 3 Varukod 3404: På sidan 179 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen läggs till en precisering  till uttrycket ”Preparat i detaljshandelsförpackningar” i KN-numren 3404 50 10 och 3404 50 90. 

EUT 200, 8.6.2023, s. 3 Varukod 3808: På sidan 190 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen läggs till en precisering till uttrycket ”i detaljshandelsförpackningar”

EUT C 497, 30.12.2022, s. 1–1 Uteslutning av cenosfärer, dvs. ihåliga sfärer som huvudsakligen består av aluminiumsilikat, har lagts till i den förklarande anmärkningen till KN-nummer 2621 90 00.

EUT C 497, 30.12.2022, s. 1–1 En text gällande cenosfärer har lagts till i den förklarande anmärkningen till KN-nummer 6806 20 90.

EUT C 417, 31.10.2022, s. 14 (Ett stycke läggs till i de förklarande anmärkningarna till undernummer 8479 89 70 (maskiner som används för placering av komponenter).

EUT C 417, 31.10.2022, s. 14 (Den förklarande anmärkningen till undernummer 8529 90 92 (delar till televisionskameror enligt undernummer 8525 80 11 och 8525 80 19 samt till apparater enligt nummer 8527 och 8528) slopas.)

EUT C 356, 16.9.2022, s. 2 (tillägg av förklarande anmärkningar till underummer 8711 60 10 och 8711 60 90)

EUT C 350, 13.9.2022, s. 4 – 4 (I texten för KN-nummer 4202 39 00 har ett nytt stycke lagts till om att numret inte ska omfatta skyddsöverdrag för laddningsfodral för trådlösa hörlurar). 

EUT C 157, 8.5.2019, s. 12 (Förklarande anmärkningar till undernummer ”4202 91 till 4202 99 Andra” har införts (fodral för skrivmateriel)) 

EUT C 179, 24.5.2019, s. 2 (Förklarande anmärkning till undernummer ”7019 39 00 Andra” som omfattar fleraxliga glasfibertyger har införts och förklarande anmärkningarna till undernummer ”7018 20 00 Mikropärlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm” har ändrats)

EUT C 179, 24.5.2019, s. 3 (Förklarande anmärkning till undernummer ”8205 40 00 Skruvmejslar” har införts)

EUT C 179, 24.5.2019, s. 4–5 (Förklarande anmärkning till ”8544 70 00 Optiska fiberkablar” har ersatts)

EUT C 192, 7.6.2019, s. 25. Sista stycket i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen gällande KN-nummer ”0408 99 80 Andra” har ändrats (pastöriserade flytande fågelägg)

EUT C 248, 24.7.2019, s. 3. På sidan 169 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen gällande nummer ”3004 Medikamenter” har två nya verksamma ämnen med doseringssätt och dygnsdoser lagts till.

EUT C 307, 11.9.2019, s. 4. En text har lagts till på sidan 211 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen gällande KN nummer 4202 91 80, 4202 92 19, 4202 92 98 och 4202 99 00 (resegarderober för transport av kläder)

EUT C 341, 9.10.2019, s. 4. På sidan 34 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har en text gällande KN-nummer 0305 20 00 (Lever, rom och mjölke av fisk, torkade, rökta, saltade eller i saltlake) lagts till och på sidan 81 har en text  gällande KN-nummer 1604 31 00 och 1604 32 00 ( kaviar och kaviarersättning) lagts till.

EUT C 350, 16.10.2019, s. 2. På sidan 64 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har en text gällande KN-nummer 1008 90 00 lagts till (annan spannmål)

EUT C 387, 15.11.2019, s. 11. På sidan 412 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har text och bilder lagts till som andra stycke till KN-nummer 9503 00 35 och 9503 00 39 (vissa byggklossar) och text och bilder har lagts till i KN-nummer 9503 00 61 ja 9503 00 69 (pussel bestående av kubformade klossar) samt på sidan 413 har text och bilder lagts till i KN-nummer 9503 00 95 ja 9503 00 99 (andra).

EUT C 48, 12.2.2020, s. 6. På sidan 46 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har tabellen i punkt 2 i de förklarande anmärkningarna till kapitel 7, ”GRÖNSAKER SAMT VISSA ÄTBARA RÖTTER OCH STAM- ELLER ROTKNÖLAR”, ersatts.

EUT C 48, 12.2.2020, s. 8. På sidan 161 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har tredje stycket i den förklarande anmärkningen till undernummer ”2933 49 10 Halogenderivat av kinolin; derivat av kinolinkarboxylsyra” ersatts.

EUVL C 180, 29.5.2020, s. 13. I de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har ett stycke lagts till på sidan 59 gällande undernummer ”0811 90 95 Andra”, ett stycke på sidan 93 gällande undernummer ”2008 30 55 och 2008 30 75 Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner, wilkings och andra liknande citrushybrider” samt ett stycke på  sidan 93 gällande undernummer ”2008 30 90 Utan tillsats av socker”

EUT C 180, 29.5.2020, s. 14. På sidan 102 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har ett stycke lagts till gällande nummer ”2208 Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor”

EUT C 211, 26.5.2020 s. 11. Den förklarande anmärkningen till KN-nummer ”2403 99 90 Andra” har ändrats

EUVL C 221, 6.7.2020, s. 4. På sidan 414 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har ”9505 Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar, inbegripet trolleri- och skämtartiklar” ändrats genom tillägg av text (transparenta ballonger tillverkade av plast som kombinerats/dekorerats med batteridrivna LED-girlander).

EUT C 303, 14.9.2020, s. 2. På sidan 196 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har en text lagts till i allmänna anvisningar samt på sidan 202 en förklarande anmärkning till KN-nummer ”3926 90 97 Andra slag”-

EUT C 303, 14.9.2020, s. 3. På sidan 316 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har en ny text och fotografier lagts till (förvaringsburkar/förvaringslådor av stålplåt i olika storlekar)

EUT C 305, 15.9.2020, s. 2. På sidan 304 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har ett stycke lagts till i de förklarande anmärkningarna till nummer 7210 och 7212 (whiteboardtavla) och på sidan 419 har en förklarande anmärkning lagts till till nummer ”9 610 Skrivtavlor, även försedda med ram” (uteslutning av whiteboardtavlor utan ram enligt nummer 7210 och 7212)

EUT C 383, 13.11.2020, s. 9. På sidan 210 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har en text och fotografier lagts till i de förklarande anmärkningarna till nummer 4202 (små väskor av plast som är utformade för användning under längre tid)

EUT C 58, 18.2.2021, s. 5. På sidan 386 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen har en text och fotografier lagts till (Kompletterande anmärkning 2, exempel på produkter som omfattas av nummer 9021 och av avdelning XI) och på sidan 389 har texten i den förklarande anmärkningen till undernummer 9021 10 10 ersatts.

EUT C 58, 18.2.2021, s. 7. På sidan 413 i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen en förklarande anmärkning (spelkort) lagts till i undernummer 9405 40 00

EUT C 333i, 19.8.2021, s. 1, tillägg av en förklarande anmärkning gällande permanentmagneter enligt KN-nummer 8505 11 00–8505 19 90.

EUT C 333i, 19.8.2021, s. 6, tillägg av en förklarande anmärkning i anmärkningarna till  nummer 9403 gällande olika hyllor som kan fästas på en vägg.

EUT C 333i, 19.8.2021, s. 10, ersättning av tredje stycket i den förklarande anmärkningen till 9503 00 70 (satser).

EUT C 333i, 19.8.2021, s. 13, ersättning av den förklarande anmärkningen till nummer  9506 (numret omfattar inte träningsband, fitnessband eller liknande produkter).

EUT C 466 I, 18.11.2021, s. 1–1 (preciseringar till förklarande anmärkningarna gällande KN-nummer 8714 94 20, bromsar, har lagts till)

EUT C 466 I, 18.11.2021, s. 2–2 (preciseringar och exempelbilder angående de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 6307 90 10, 6307 90 91, 6307 90 98 och 9404 gällande bäddar för djur har lagts till)

EUT C 29, 20.1.2022, s. 4 (definitionen av stoppade leksaker föreställande andra än mänskliga varelser har preciserats)

EUT C 151, 6.4.2022, s. 5 (den förklarande anmärkningen till ”8701 91 10 – 8701 95 90 gällande s.k. terränghjulingar har ersatts)

EUT C 151, 6.4.2022, s. 6 (nya stycken har lagts till i anmärkningarna till 0712 och 0714 (sista punkterna))

EUT C 151, 6.4.2022, s. 7 (sista stycket i den förklarande anmärkningen till undernummer 0302 33 10 och 0302 33 90 Bonit har ersatts, ett nytt sista stycke införs i den förklarande anmärkningen till undernummer 0302 43 90 Skarpsill, den förklarande anmärkningen till undernummer 0302 89 90 ersätts med en ny text och den förklarande anmärkningen till undernummer 0305 63 00 Ansjovis ersätts med en ny text)

EUT C 151, 6.4.2022, s. 8 (den förklarande anmärkningen till undernummer 2403 99 10 Tuggtobak och snus har ersatts med en ny text)

EUT C 154, 8.4.2022, s. 4 Nya texter och bilder har lagts till i den förklarande anmärkningen till nr 9403: informationsskärmar (reklam- och informationsställningar motsvarande A-ställningar)

Innehållet på denna sida finns tyvärr inte på svenska.

UNECEs webbplats: bl.a. TIR-handbokens officiella versioner på engelska, franska och ryska.

Harmoniserade systemet (HS-nomenklaturen) är Världstullorganisationens (WCO) system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering av handelsvaror. Europeiska unionens KN-nomenklatur (KN) och Taric-nomenklatur bygger på HS-nomenklaturen. HS-nomenklaturen uppdateras med 5–6 års mellanrum.

På WCO:s webbplats finns information om HS-nomenklaturen och ändringarna i den (på engelska). På webbplatsen finns också en databas där HS-nomenklaturen ingår (WCO Trade Tools).

Ändringar i HS-nomenklaturen 2022

Det har publicerats en sammanfattning med fyra delar om ändringarna i HS-nomenklaturen. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2022.

 • I den första delen, dvs. inledningen, berättas om hur nomenklaturen upprätthålls och vad som ligger bakom förändringarna.
 • Andra delen innehåller de ändringar som görs i nomenklaturen. 
 • I den tredje delen finns länkar till korrelationstabellerna 2022‒2017 och 2017‒2022 samt läsanvisningarna för tabellerna.
 • Den fjärde delen innehåller förteckningar över utgående undernummer (bilaga A), nya undernummer (bilaga B) samt över undernummer for vilka nummerkoden inte ändrats fastän varuomfattningen har ändrats (bilaga C)