Hoppa till innehåll

EES- och Schengen-länderna

Land EU-land EES-land Schengen-land
Nederländerna Ja Ja Ja
Belgien Ja Ja Ja
Bulgarien Ja Ja Delvis (gäller bara sjö- och flygtrafik)
Spanien Ja Ja Ja
Irland Ja Ja Nej
Island Nej Ja Ja
Italien Ja Ja Ja
Österrike Ja Ja Ja
Grekland Ja Ja Ja
Kroatien Ja Ja Ja
Cypern Ja Ja Nej
Lettland Ja Ja Ja
Liechtenstein Nej Ja Ja
Liettuen Ja Ja Ja
Luxemburg Ja Ja Ja
Malta Ja Ja Ja
Norge Nej Ja Ja
Portugal Ja Ja Ja
Polen Ja Ja Ja
Frankrike Ja Ja Ja
Rumänien Ja Ja Delvis (gäller bara sjö- och flygtrafik)
Sverige Ja Ja Ja
Tyskland Ja Ja Ja
Slovakien Ja Ja Ja
Slovenien Ja Ja Ja
Finland Ja Ja Ja
Schweiz Nej Nej Ja
Danmark Ja Ja Ja
Tjeckien Ja Ja Ja
Ungern Ja Ja Ja
Estland Ja Ja Ja

Därtill hör Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz till Efta, dvs. Europeiska frihandelssammanslutningen. Efta och Europeiska unionen bildar tillsammans Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).