Hoppa till innehåll

Så här ger du fullmakter

Med fullmakter visar man för Tullen vem som har rätt att sköta tullärenden på företagets vägnar (t.ex. inge tulldeklarationer i Tullklareringstjänsten). En fullmakt är giltig en viss bestämd tid eller tills den återkallas. I nästan samtliga fall görs befullmäktigandet i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Fullmakter ska ges i följande situationer

1. När företag X sköter sina tullärenden själv, men tullärendena sköts av någon annan person än företagets verkställande direktör enligt handelsregistret eller en person med firmateckningsrätt.

Den verkställande direktören eller en person med firmateckningsrätt ska i tjänsten Suomi.fi-fullmakter ge ärendefullmakter till de personer som har hand om tullärenden inom organisationen. Se anvisningar för Suomi.fi-fullmakter.

Notera att verkställande direktören är den enda i företaget som kan använda CBAM-övergångsregistret utan fullmakter

2. När företag X befullmäktigar företag Y, t.ex. en speditionsfirma eller revisionsbyrå, att agera som ombud och sköta företagets tullärenden.

Sättet som fullmakten ges på varierar beroende på tjänsten för vilken fullmakten ges. Notera att det inte är möjligt att ge ett ombud fullmakt att använda Testningstjänsten för meddelandedeklarering (IAT).

1.  Ge ett företag som agerar som ombud fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter för användning av följande e-tjänster:

 • Intrastat-deklarationstjänsten
 • Systemet för tullbeslut (CDS)
 • BTI-tjänsten
 • eAEO-tjänsten
 • INF-tjänsten för förädlingsförfaranden
 • REX-tjänsten
 • Tjänsten för leverans av bifogade filer
 • Tjänsten för registrering av EORI-nummer
 • Tjänsten Tillstånd och beslut
 • Tjänsten Egna uppgifter

Tullen rekommenderar dock att ombud inte ges fullmakt att använda tjänsten Tillstånd och beslut, Systemet för tullbeslut, eAEO-tjänsten och INF-tjänsten för förädlingsförfaranden, eftersom ombudet i dessa kan se alla uppgifterna för huvudmannen i företaget som gett fullmakten.

2. Ge ett företag som agerar som ombud fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter eller på något annat sätt, t.ex. genom ett speditionsavtal, för användning av följande e-tjänster:

 • Tullklareringstjänsten (deklarationer för införsel, import, lagring och transitering samt deklarationer gällande Åland)
 • Deklarationstjänsten för export
 • Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX)
 • ICS2-deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (STI-STP)
 • PoUS-systemet för bevis för unionsstatus

Notera:

 • Med fullmakten Tullklarering som getts till ett annat företag i Suomi.fi-tjänsten kan detta företags, dvs. ombudets, anställda se i Tullens e-tjänster bara de deklarationer som deras eget företag ingett. 
 • Med fullmakten Tullklarering som getts till ett annat företag i Suomi.fi-tjänsten kan de anställda i företaget som agerar som ombud se alla fullmaktsgivarens deklarationer i PoUS-systemet för bevis för unionsstatus i listan på sidan ”Mina bevis”. Ombudet kan dock endast se datainnehållet i de deklarationer som det egna företaget ingett och skriva ut bevis.
 • Om du ger ett ombud fullmakt att använda PoUS-systemet för bevis för unionsstatus på annat sätt än med Suomi.fi-fullmakt, ska ombudet ange sig själv som deklarant och ditt företags namn kommer inte alls att synas i anmälan.
 • Om personen har befullmäktigats i Suomi.fi-tjänsten med fullmakten ”Tullklarering”, kan hen även efter fullmaktens giltighetstid se och behandla de deklarationer som hen ingett i Tullklareringstjänsten som ombud för huvudmannen.

3. När företag Y som agerar som ombud har hand om tullärendena, men tullärendena sköts av någon annan än företagets verkställande direktör enligt handelsregistret eller en person med firmateckningsrätt.

Den verkställande direktören eller en person med firmateckningsrätt ska i tjänsten Suomi.fi-fullmakter ge representationsfullmakt till de personer som har hand om tullärenden inom organisationen. Se anvisningar för Suomi.fi-fullmakter.

Notera att verkställande direktören är den enda i företaget som kan använda CBAM-övergångsregistret utan fullmakter.

Kundstöd

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter:

Tullärenden: