Hoppa till innehåll

Faktureringsuppgifter för Tullens inköpsfakturor

Tullen tar emot, handlägger och arkiverar sin inköpsfakturor endast som nätfakturor.  Från och med 1.4.2021 tar staten endast emot fakturor enligt Europanormen.

Vänligen skicka era fakturor som nätfakturor via statsförvaltningens nätfakturaoperatör OpusCapita Solutions Oy (f.d. OpusCapita Group Oy).

Vår nätfakturaadress är:
Nätfakturaadress/OVT-kod: 003702454428
Förmedlare är OpusCapitaSolutions Oy
Förmedlarkod: E204503
FO-nummer: 0245442-8
Momsnummer: FI02454428

Tullen kontrollerar att nätfakturan motsvarar den skriftliga beställningen eller det skriftliga kontraktet. Av fakturan ska förutom obligatoriska uppgifter även framgå namnet på den person vid Tullen som har beställt produkten eller tjänsten samt en hänvisning till beställningen eller kontraktet.

Läs mer

Närmare information om nätfakturans innehåll och alternativa sätt att generera nätfakturor finns på Statskontorets webbsida Skicka en faktura till staten.