Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande – arkisto.tulli.fi  

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och e-tjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen arkisto.tulli.fi

Alternativ för att sköta ärenden

Om du inte kan använda webbplatsen Tulli.fi, kontakta oss per telefon, tfn 0295 5201 eller Tullens kommunikationsenhet per e-post viestinta@tulli.fi. Du kan begära statistik per e-post tilastot@tulli.fi

Om du behöver tekniska beskrivningar som är avsedda för programvaruutvecklare i ett tillgängligt format, kan du kontakta oss per e-post yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänstens befintliga tillgänglighet: Motsvarar delvis kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Identifierade problem med tillgängligheten

Det förekommer fortfarande en del problem med tjänsten. Här följer en beskrivning av identifierade tillgänglighetsproblem. Om du upptäcker ett problem som inte finns i förteckningen, kontakta oss.

Tullens webbplats Tulli.fi byggs om år 2023. I samband med det kommer även tillgängligheten att beaktas i stor utsträckning, och problemen med tillgängligheten kommer att åtgärdas.

 • Knappar
  • En del knappars funktion är otydlig för den som använder skärmläsare på grund av brister i namnlappar (WCAG 4.1.2)
 • Tabeller
  • Alla rubriker på kolumner i tabellen har inte markerats som rubriker i programkoden. Det här gör det svårt att tolka tabellens uppgifter med skärmläsare. En del tabeller har en komplicerad och svårtolkad struktur (WCAG 1.3.1).
 • Flikar
  • Alla flikmenyer har inte i programkoden markerats som flikmenyer, varvid skärmläsaren kan tolka flikarna som normala länkar (WCAG 4.1.2)
 • Indatafält
  • Indatafälten i sökfunktionerna har brister som gör det svårare att använda dem med skärmläsare (WCAG 4.1.2).
 • Textmotsvarigheter
  • Bildernas textmotsvarigheter följer ingen enhetlig logik. En del textmotsvarigheter är onödiga, och en del grafiskt innehåll saknar textmotsvarighet (WCAG 1.1.1).
 • Förteckningsstrukturer
  • Förteckningsstrukturer har på en del ställen använts på ett sådant sätt att det är svårt att tolka dem med skärmläsare (WCAG 1.3.1).
 • Rubriker
  • Alla rubriker har inte i programkoden markerats på rätt sätt (WCAG 1.3.1).
 • Valgrupper
  • Rubrikerna för alla valgrupper har inte i programkoden anslutits till grupper.  Det här kan göra det svårare att göra val då en skärmläsare används (WCAG 1.3.1).
 • Text som bild
  • Text anges som bild, fastän det inte är nödvändigt (WCAG 1.4.5).
 • Användning av tangentbord
  • Alla knappar fungerar inte med tangentbordskommando (WCAG 2.1.1).
 • Mobilmeny
  • Webbplatsens mobilmeny fungerar dåligt med Android-systemets skärmläsare samt i knappanvändning även i andra system (WCAG 1.1.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.4.3, 2.4.4).
 • Meddelanden
  • Meddelandena på beställningsblanketten och i sökfunktionerna är inte tydliga eller det finns inga meddelanden (WCAG 3.3.1, 4.1.3).
 • Kontrast mellan text och grafik
  • En del brister förekommer i kontrasten mellan färger. (WCAG 1.4.3, 1.4.11).
 • Att förstora text
  • Då texten förstoras förstörs vyn på en del sidor (WCAG 1.4.4).
 • Meddelandet om kakor
  • Meddelandet om kakor saknar programnamn och aria-modal-attribut. Därtill är den programmässiga strukturen aningen oklar. (WCAG 1.4.2, 1.4.3)
 • Sidan Pdf-filer har länkar till nästan 4 000 pdf-filer. Filerna håller på att utvecklas för att bli tillgängliga. De nyaste filerna ska ändras så att de blir tillgängliga, om möjligt. Det finns problem i filerna som hindrar att de används med skärmläsare, till exempel:
  • Bristfälliga rubrikspecifierare (även rubriker i tabellerna) 
  • Komplicerade strukturer (särskilt tabeller) 
  • Textmotsvarigheter saknas (särskilt grafer och filer som överförts från PowerPoint-visningar) 
  • En stor del av de pdf-dokument som innehåller blankettfält är inte tillgängliga med skärmläsare.

Andra myndigheter ansvarar för en del filer. En del filer öppnas via Tullens nätadress (t.ex. EU:s pdf-blanketter) och en del via en annan myndighets nätadress. 

En stor del av bilagorna har publicerats före 23.9.2018 och är inte viktiga för ärendehanteringen.
Statistiskt material innehåller mycket numerisk information som traditionellt framställs med mångdimensionella grafer och tabeller.  Problemen ovan gäller även det statistiska materialet. De nyaste filerna publiceras tillgängliga i möjligaste mån. Produktionstidtabellen är väldigt snäv, så bara en del tillgänglighetskrav kan uppfyllas. De infotexter för skärmläsare som saknas ska läggas till snarast möjligt.

Tjänsten (med undantag för statistikdelen) kan innehålla en del gamla Word- och Excel-filer. Dessa filer utvecklas så småningom för att bli tillgängliga. 

 • Statistikdelen innehåller omfattande och komplexa Excel-filer. Dessa filer kan inte göras helt tillgängliga. I anslutning till Excel-filerna läggs till alternativa sätt att ta kontakt.

Till webbplatsen Tulli.fi länkas enskilda sidor och funktioner för vilka uppgjorts separata tillgänglighetsutlåtanden:

Upprättande av utlåtandet

Tullen har bedömt tillgängligheten i denna tjänst på följande sätt. 

 • Utvärderingen har utförts av en extern aktör.
 • Tjänsten har utvärderats i sin helhet 7/2020. Senare har kontroller också gjorts i olika delar av tjänsten.
 • Utlåtandet upprättades 17.8.2020.
 • Utlåtandet granskades 19.4.2024.

Respons

Vi tar gärna emot respons på denna tjänsts tillgänglighet. 

 • Ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Ansvaret för innehållet och bilagornas tillgänglighet på webbplatsen tulli.fi har fördelats mellan flera avdelningar och grupper inom Tullen. Respons vidaresänds till de innehållsansvariga. Tullens kommunikationsenhet har ansvaret för användargränssnittets tillgänglighet.
 • Vår ambition är att svara på respons inom fem vardagar.

Om du inte är nöjd med det svar du fått av Tullen eller om du inte får något svar alls kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats berättas detaljerat hur man kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter

Regionalförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn