Hoppa till innehåll

Deklarering i efterhand

Om ingen exportdeklaration avgetts innan varorna lämnat Finland ska exportören omedelbart lämna in deklarationen till Tullen i efterhand.  

Om man försummat att lämna in en återexportdeklaration, ska deklarationen lämnas in i efterhand för att tullagerförfarandet eller förfarandet för aktiv förädling ska kunna avslutas. En dylik försummelse kan leda till att inga tullförmåner beviljas eller att en tullskuld uppkommer.

Deklarera så här, om varan har lämnat EU:s tullområde utan export- eller återexportdeklaration

Ange i exportdeklarationen tilläggskoden för särskild upplysning FIXEU (inlämnad i efterhand).

Ange den faktiska exportdagen i ett eget fält:

  • i webbdeklarationen i fältet ”Avvikande exportdag”
  • i meddelandedeklarationen i fältet ”Faktisk exportdag” (exportPointDate) 

Ange ”Förtullningscentralen, export” som varans förvaringsplats.

Som bilaga till deklarationen ska alla handlingar med anknytning till deklarationen och ett alternativt bevis på att varan lämnat EU:s tullområde visas upp.

Bifoga också en fritt formulerad utredning om varför deklaration inte inlämnats före exporten av varorna.

Deklarera så här om varan finns i ett annat EU-land utan exportdeklaration

Om en exportvara som lämnat Finland finns i ett annat EU-land och detta lands tullmyndighet kräver exportdeklarationen från Finland, kan du inge deklarationen till Finland i efterhand under vissa förutsättningar. 

Ange FIXEX som tilläggskod för särskild upplysning (försummelse av deklarationsskyldighet), vilket innebär att det är fråga om en begäran om godkännande av exportdeklarationen när exportvarorna befinner sig i ett annat EU-land. Ange varans faktiska förvaringsplats som varans förvaringsplats.