Hoppa till innehåll

Tullkontor som betjänar kunder via tidsbokning

Vid de tullkontor som erbjuder kundservice via tidsbokning är kundbetjäningstiderna måndag till fredag kl. 8–16.15.

Beakta undantagen:

 • Mariehamns tull på Åland betjänar måndagar och fredagar kl. 12-16.15 utan tidsbokning. Övriga vardagar fås betjäning endast genom tidsbokning. Boka tiden senast dagen innan på adressen mariehamnstull@tulli.fi. Vid behov kan du också boka tiden per telefon via tullrådgivningen.
 • I Kotka betjänas kunder både via tidsbokning och utan tidsbokning

Boka betjäningstiden till tullkontoret per e-post eller telefon minst två timmar i förväg.

Om du bokar en tid till kl. 8 följande dag ska du boka tiden dagen innan, senast två timmar före servicetidens slut.

Via tidsbokning kan du sköta följande ärenden

Företag

 • bestyrkande av EUR.1- och A.TR.-certifikat i brådskande fall. I icke-brådskande fall ska certifikaten skickas per post för bestyrkande till Kotka tull.
 • bestyrkande av T2L- och T2LF-dokument
 • bestyrkande av INF-blanketter
 • bestyrkande av ATA-carneter och NATO-formulär 302
 • exportlicenser som kräver Tullens anteckningar
 • påteckning av vinintyg

Privatpersoner

 • förtullning av bilar införda som flyttgods av privatpersoner från länder utanför EU
 • påbörjande och avslutande av transiteringsförfarande vid behov (gäller även TIR-carneter)
 • förtullning av privatpersoners flyttgods
  • Obs! Du får på tullkontoret hjälp med ifyllning och sändning av blanketter. Det färdiga förtullningsbeslutet skickas till dig vanligtvis först senare per e-post eller post.
  • Ta före tidsbokningen reda på vilka dokument du behöver som bilaga till förtullningen av flyttgods.
 • identifiering av person i samband med begäran om granskning av personuppgifter
 • muntlig tulldeklaration för sådana avgiftsfria och sporadiska försändelser som skickas från en privatperson till en annan och som inte innehåller några produkter som omfattas av restriktioner (t.ex. en gåva)
 • köpa gränsförsäkring till ett fordon.