Hoppa till innehåll

Tillståndsanvisningar för tillståndshavare

Tillståndsanvisningarna är i första hand avsedda för tillståndshavare, dvs. företag som beviljats tillstånd av Tullens tillståndscentral. I tillståndsanvisningarna beskrivs hur tillståndet i fråga tillämpas och vilka skyldigheter det medför.

Företag som överväger att ansöka om tillstånd kan också ha nytta av tillståndsanvisningarna.

Tillståndshavaren ska vara uppmärksam och notera eventuella ändringar som kan komma att göras i tillståndsanvisningarna.

Tillståndsanvisningar