Hoppa till innehåll

Förenklingar vid export

Du kan med Tullens tillstånd göra exportdeklareringen smidigare då du för ut varor ur EU eller t.ex. levererar provianteringsvaror till flyg och fartyg (fartygsleveranser). Sätten att göra deklareringen smidigare kallas förenklingar.

Förenkling när du för varor ut ur EU

Om exportpartiernas exakta mängder blir klara först efter att transportmedlet lastats vid utförseltullkontoret i EU, kan du göra exportdeklarationen i två olika steg. För detta behöver du ett tillstånd till användning av förenklad deklaration (SDE)

Deklarering i två faser

 1.  Gör först en förenklad exportdeklaration med uppskattade uppgifter. Utifrån den frigörs varorna för exportförfarandet. 
 2.  Gör en kompletterande tulldeklaration med slutliga uppgifter inom tio dagar från frigörande av varorna för exportförfarandet. Varorna får alltså föras ut redan innan den kompletterande exportdeklarationen inges. Du kan begära tilläggstid att inge den kompletterande deklarationen med blankett 697.

Tillstånd till användning av förenklad deklaration (SDE-tillstånd)

Sök tillstånd att använda förenklad deklaration i tjänsten Tillstånd och beslut. Tullen beviljar separat tillstånd till varje exportör. Exportörens ombud kan inge deklarationer på exportörens vägnar om ombudet känner till de villkor som fastställts i tillståndet, t.ex. vilka varor som omfattas av tillståndet. Tillståndet kan även beviljas i ombudets namn.

Vid det här förfarandet finns ingen bokföringsförpliktelse.

Ange i den förenklade deklarationen alla uppgifter som är obligatoriska i en exportdeklaration. Om någon av uppgifterna inte är tillgänglig när du upprättar deklarationen kan du ange uppgiften enligt uppskattning. Ange följande uppgifter:

 • transportsätt inrikes
 • transportmedlets identitet vid avgång
 • transportsätt vid gränsen
 • aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen
 • aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen
 • antal förpackningar (deklarationsparti och varupost)
 • deklarationspartiets bruttovikt
 • varupostens bruttovikt
 • varupostens nettovikt
 • annan kvantitet för varuposten
 • statistiskt värde.

Uppgifterna i den förenklade och i den kompletterande deklarationen kan skilja sig från varandra. I den kompletterande deklarationen får uppgifterna om kvantitet och statistiskt värde dock avvika högst 10 % från de uppskattade uppgifterna i den förenklade deklarationen.

Ange följande uppgifter i exportdeklarationen på deklarationspartinivå:

 • tilläggskoden för särskild upplysning 30100 (= förenklad export, förenklad deklaration)
 • uppgifter om det förenklade förfarandet under ”bilagda handlingar”:
  • handlingens kod = 7YML
  • handlingens nummer =  tillståndets nummer
  • datum för handlingen = datum för tillståndet.

Förenkling när du levererar varor till fartyg och flygplan (fartygsleveranser)

Företag som har en stor mängd skattefria leveranser till fartyg och flygplan kan med Tullens tillstånd förenkla exportdeklareringen av fartygsleveranser