Hoppa till innehåll

Så här transiterar du

Lämna in transiteringsdeklarationen i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande, om du är meddelandekund.

Varor kan transiteras av vilket företag eller av vilken privatperson som helst. Du kan också anlita en speditionsfirma eller ett annat ombud att lämna in transiteringsdeklarationen på dina vägnar.

Så här transiterar du

 • Företaget har ett EORI-nummer.
 • Privatpersonen ska kunna identifiera sig med Suomi.fi-identifikation.
 • Du har ansökt om de fullmakter som behövs för att göra transiteringsdeklarationen.
 • Du har skaffat de dokument som eventuellt behövs på grund av att varan omfattas av restriktioner. Läs mer om
 • Du är förberedd att ställa en transiteringsgaranti för varan.
 • Transportmedlet, med vilket transiteringsvarorna transporteras, förseglas. Kontrollera transportmedlets förseglingsduglighet, dvs. att man inte kan komma in i lastutrymmet utan att bryta förseglingen.

Inge transiteringsdeklarationen i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande, om du är meddelandekund.

Exempelsituation: Varan har anlänt till ett tillfälligt lager från ett område utanför EU. Därifrån befordrar (transiterar) du den oförtullade varan t.ex. till ett annat lager eller till ett annat transiteringsland (ett EU-land eller ett land som omfattas av gemensam transitering).

För transiteringsdeklarationen behöver du bland annat

 • Uppgift om det föregående förfarandet för transiteringen (tidigare dokument).
 • MRN-nummer, varupostnummer och eventuella transportdokumentsuppgifter.
 • Lagrets identifieringsnummer, om varorna har upptagits i bokföringen hos ett av Tullen godkänt lager. Identifieringsnumret har ofta angetts i ankomstanmälan.
 • Noggrann handelsbeskrivning av varan som transiteras. Värdet på transiteringsvaran och behövliga garantier fastställs på basis av handelsbeskrivningen.

Du kan också ange varans varukod, vilket snabbar upp handläggningen av deklarationen.

Koderna som används i deklarationen finns i kodförteckningen.

 • Du får av Tullen ett följedokument mot vilket du får varorna från avgångsplatsen. Vanligtvis är detta ett av Tullen godkänt lager. Transporten får inte inledas förrän Tullen har påbörjat transiteringen, dvs. överlåtit varorna till transiteringsförfarandet.
 • Lagerhavare kan på eget ansvar befordra eller låta befordra varor till avgångstullkontoret för hänförande av varorna till transiteringsförfarandet eller förutsätta att transportfirman som hämtar varorna använder en godkänd avsändares tjänster. Avgångstullkontoret bedömer och beslutar om varorna kan överlåtas till transiteringsförfarandet utan försegling.

 • När transporten når sin destination ska du anmäla varornas ankomst och deras MRN-referensnummer till tullkontoret eller den godkända mottagaren. Läs mer om avslutande av transitering.
 • Begär lossningstillstånd för varorna från Tullen i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande.
 • Anmäl lossningsresultatet till Tullen i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande (använd samma deklarationssätt som vid begäran om lossningstillstånd).

Om varorna inte kommer fram eller om transiteringen inte avslutas så får du en begäran om tilläggsutredning från Tullen eller eventuellt en tullräkning för betalning av skatter och avgifter.

 • Om varutransporten av någon orsak ställs in, kan du ogiltigförklara transiteringen.
 • Transiteringsdeklarationen kan endast korrigeras när Tullen inte ännu har hänfört varorna till transiteringsförfarandet.

Korrigering och ogiltigförklaring av transiteringsdeklaration