För avsändaren av gåvan

Ta reda på om varan är belagd med restriktioner eller förbud i det land dit du skickar gåvan. Om du skickar en gåva till Finland, är det mottagaren som bär ansvaret för att förtulla gåvan.

Skickar du en gåva till utlandet från Finland?

Gåvor kan vara belagda med restriktioner eller förbud i det land dit du skickar gåvan. Information om restriktioner och förbud får du till exempel av landets myndigheter eller ambassad. Finska tullen kan inte ge information om restriktioner och förbud i andra länder. 

Finska tullen har inte information om andra länders restriktioner och förbud.
Notera dock att du inte får skicka t.ex. följande varor som gåvor från Finland till utlandet:

  • läkemedel som klassificeras som narkotika
  • skjutvapen och skjutförnödenheter
  • kulturföremål.

Mera information får du av transportföretaget. Till exempel på Postens webbplats kan du läsa mer om förbjudna försändelser och landspecifika förbud och restriktioner.

Du behöver vanligtvis inte inge en exportdeklaration till Tullen när du skickar en gåva till utlandet. Posten eller transportfirman kan dock behöva en tulldeklaration för export eller transportfirmans egna deklarationer. Kontrollera detta med Posten eller transportfirman. Du kan lämna in exportdeklarationen via Tullens Deklarationstjänst för export

Skickar du en gåva från utlandet till Finland?

Mottagaren av gåvan sköter vanligtvis förtullningen. Beakta att varor som mottas som gåvor till Finland kan vara belagda med restriktioner och förbud, om gåvan innehåller till exempel alkohol, tobaksprodukter, animaliska livsmedel, växter eller djur. Läs om vad du får motta som gåva till Finland. Läs mer om restriktioner och förbud för varor i Finland.

För förtullningen kan mottagaren av gåvan behöva en skriftlig redogörelse för gåvoförsändelsens innehåll och värde. Spara därför exempelvis kvittot eller en annan fritt formulerad redogörelse för gåvans innehåll och värde. Skicka vid behov denna till mottagaren av gåvan.


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning