Hoppa till innehåll

Förenklingar vid import

Du kan göra tullklareringen smidigare med olika förenklingar. Du behöver vanligtvis ett tillstånd av Tullen för att kunna tillämpa förenklingar.

Förenklat deklarationsförfarande

Det finns tre olika förenklade deklarationsförfaranden vid import. För dem behöver du vanligtvis ett tillstånd till användning av förenklad deklaration (SDE) från Tullen. SDC-tillstånd söks i tjänsten Tillstånd och beslut. Det är viktigt att du i ansökan preciserar vilket förenklat förfarande du ansöker om. 

1. Du hänför varor till ett tullförfarande med en förenklad deklaration, i vilken vissa dokument saknas. Du visar upp dokumenten inom utsatt tid.

Du behöver vanligtvis ett SDE-tillstånd för att kunna tillämpa denna förenkling. Se anvisningarna: Uppvisande av dokument som saknas i den förenklade deklarationen

2. Du hänför varor till ett tullförfarande med en förenklad deklaration i vilken vissa uppgifter eller dokument saknas. Du gör senare en kompletterande deklaration för varje förenklad deklaration.

Du behöver ett SDE-tillstånd om du använder detta förfarande regelbundet. Se anvisningarna: Kompletterande tulldeklaration för varje förenklad deklaration.

3. Du hänför varor till ett tullförfarande med en förenklad deklaration i vilken vissa uppgifter eller dokument saknas. Du gör senare en sammanfattande kompletterande deklaration för en period för flera förenklade tulldeklarationer.

Du behöver ett SDE-tillstånd för att kunna tillämpa detta förfarande. Se anvisningarna: Sammanfattande kompletterande tulldeklaration som inges för en period.

Tullklarering genom registrering i deklarantens bokföring

Du kan hänföra varor till ett tullförfarande genom registrering i bokföringen. För varorna ska också en anmälan av varors ankomst inges, om du inte har befriats från ingivandet av den. 

Deklarering med en varukod

Tullen kan på deklarantens begäran tillåta att de varor som förtullas med en tulldeklaration deklareras med en enda varukod, om deklareringen av varorna enligt deras tariffenliga varukoder skulle medföra en arbetsbörda och omkostnad som inte står i proportion till de importtullar som kan tas ut. Deklarering med en varukod

Centraliserad klarering

Centraliserad klarering vid import kan börja tillämpas till fullo när de elektroniska system som den nya tullagstiftningen förutsätter tas i bruk i hela EU. I Finland sker detta år 2025. 

Förfarandet kräver ett CCL-tillstånd. Se anvisningarna: Centraliserad klarering.

Andra förenklingar

Vid import finns också andra förenklingar för vilka du kan ansöka om tillstånd hos Tullen. Läs mer om tillstånden vid import: Tillstånd och registreringar.