Jag kommer till Finland från ett EU-land

Du kan skattefritt föra in tobaksprodukter från ett EU-land till Finland i högst följande mängder:

 • 200 cigaretter och
 • 50 cigarrer och
 • 100 cigariller och
 • 250 gram rulltobak, piptobak eller tobak för vattenpipa och
 • 200 dosenheter eller 250 gram i lösvikt av andra tobaksprodukter, t.ex. puffstänger eller kapslar som innehåller tobak och
 • 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning, t.ex. örtcigaretter.

Du får medföra dessa produkter till dig själv, till din familj eller som gåva.

Begränsningarna gäller produkter med förpackningar som inte har varningsmärkningar på finska och svenska och inte heller figurativa varningar.

Du får inte medföra dessa produkter i större mängder även om du betalade skatterna på dem.

Undantag utgör Åland och Kanarieöarna

Om du för in tobaksprodukter från Åland eller Kanarieöarna är begräsningarna annorlunda. Ta del av preciserande anvisningar.

 

Jag anländer till Finland från ett land utanför EU

Skattefri införsel

Från länder utanför EU kan du skattefritt föra in till Finland

 • 200 cigaretter eller
 • 50 cigarrer eller
 • 100 cigariller (högst 3 g/st.) eller
 • 250 gram rulltobak, piptobak eller tobak för vattenpipa.

Du får medföra dessa produkter skattefritt till dig själv, till din familj eller som gåva.

Du kan också kombinera olika tobaksprodukter, förutsatt att den tillåtna totalmängden inte överskrids. Du får till exempel skattefritt föra in 100 cigaretter (hälften av den tillåtna mängden) och 50 cigariller (hälften av den tillåtna mängden).

Införsel av alla cigaretter, cigariller och cigarrer från Ryssland är förbjudet. Läs mer om sanktionerna mot Ryssland.

Du får föra in mera när du betalar skatterna

Om du vill föra in mer produkter, ska du betala importskatterna för dem. Anmäl varorna till Tullen och betala skatterna när du anländer till Finland. Läs mera om skattebeloppen.

När du betalar skatterna kan du från länder utanför EU föra in högst

 • 200 cigaretter och
 • 50 cigarrer och
 • 100 cigariller och
 • 250 gram rulltobak, piptobak eller tobak för vattenpipa och
 • 200 dosenheter eller 250 gram i lösvikt av andra tobaksprodukter, t.ex. puffstänger eller kapslar som innehåller tobak och
 • 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning, t.ex. örtcigaretter.

Du får inte medföra dessa produkter i större mängder även om du betalade skatterna på dem.

Begränsningarna gäller produkter som inte har varningsmärkningar på finska och svenska och inte heller figurativa varningar.

Du får medföra dessa produkter för eget bruk, dvs. till dig själv, till din familj eller som gåva.

När du anländer till Finland från ett land utanför EU, kan du skatte- och tullfritt medföra varor köpta utanför EU

 • till ett värde av 430 euro, när du anländer flyg- eller sjövägen
 • till ett värde av 300 euro, när du anländer på annat sätt.

Notera att tobaksprodukter inte räknas in i dessa värdegränser. Värdegränserna gäller dock t.ex. snusprodukter, elektroniska cigaretter och nikotinvätskor.

När du kommer från ett land utanför EES, kan resans längd påverka din rätt att föra in tobaksprodukter. Till EES hör EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein.

 • Om du bor i Finland och anländer till Finland från ett land utanför EES på något annat sätt än med flyg och din resa har varat högst 24 timmar, får du inte föra in tobaksprodukter, nikotinvätskor eller snusprodukter till Finland.
  • Undantag: Du får föra in dessa produkter till Finland om det är uppenbart att du har skaffat dem före din utresa från Finland.
 • Om du bor utanför EES-området och anländer till Finland på något annat sätt än med flyg och vistas i Finland högst tre dygn för något annat ändamål än för genomresa, får du inte föra in tobaksprodukter, nikotinvätskor eller snus till Finland.
  • Undantag: Du får föra in dessa produkter till Finland om det är uppenbart att produkterna är avsedda för ditt eget personliga bruk under vistelsen i Finland.