Hoppa till innehåll

Publikationer

På denna sida hittar du våra årspublikationer.

Tullens år

Vår årspublikation innehåller intressanta berättelser om vår mångsidiga verksamhet samt de viktigaste siffrorna för verksamhetsåret.

Hållbarhetsrapport

Vår hållbarhetsrapport visar hur ansvarsfullheten syns i vårt dagliga arbete och hur vi för egen del främjar uppnåendet av målen i FN:s handlingsplan Agenda 2030.

Personalberättelse

Personalberättelsen ger en omfattande helhetsbild av vår personal i ljuset av siffror.

Söker du något annat?

Övrigt material hittar du på sidan Material.