Hoppa till innehåll

Varukodstjänsten Fintaric

Gå till varukodstjänsten Fintaric

I Fintaric-tjänsten kan du

  • bläddra bland varukoder
  • bläddra bland kodlistor som innehåller kompletterande uppgifter för varukoder
  • beräkna en uppskattning av beloppet av importskatter.

Fintaric-tjänsten är öppen för alla och den kan användas utan inloggning.

Fintaric är skräddarsydd för finländska importörers och exportörers behov, och den är baserad på uppgifterna i Europeiska kommissionens Taric-tjänst. I Fintaric hittar du också de nationella import- och exportrestriktionerna.

Bläddra bland varukoder

I Fintaric ser du följande uppgifter:

  • varornas varukoder
  • tullavgifter och mervärdesskatt
  • EU:s import- och exportrestriktioner
  • Finlands nationella import- och exportrestriktioner.

Gå till bläddring av varukoder i varukodstjänsten Fintaric.

Beräkningsfunktionen

Med Fintarics beräkningsfunktion kan du räkna ut ungefär hur mycket tullar och skatter som ska tas ut för olika varor. Där finns information om allmänna tullar samt om förmåns-, antidumpnings-, utjämnings- och tilläggstullar. Uppgifter om nationella skatter visas också.

Gå till beräkningsfunktionen i varukodstjänsten Fintaric.

Distributionstjänst för företag

Företag kan också få varukodsuppgifterna i maskinläsbar form från Fintaric-distributionstjänsten. Då får företagen aktuell information om varukoderna direkt till sina egna system.

Distributionstjänsten finns att tillgå via portalen Suomi.fi. Programutvecklare kan ladda ned de tekniska beskrivningarna av distributionstjänsten som zip-filer. Läs mer om Fintaric-distributionstjänsten.

Kommissionens Taric-tjänst

Du kan också bläddra bland varukoder i kommissionens Taric-tjänst. I Taric-tjänsten visas dock inte nationella restriktioner.

Gå till Taric-databasen.

Anvisningar