Hoppa till innehåll

Tullavgifter och skatter

När varor importeras från ett land utanför EU uppbärs en s.k. tredjelandstull, dvs. allmän tull, för varorna. Utöver den allmänna tullen kan du också bli tvungen att betala andra tullavgifter, såsom antidumpningstullar, samt mervärdesskatt och andra skatter eller avgifter.

Tullen på en vara kan vara lägre än den allmänna tullen t.ex. på basis av varans ursprung. Utnyttja tullförmåner.

För vissa produkter, såsom alkohol- och tobaksprodukter, ska punktskatt betalas i Finland. Om du vill betala punktskatterna i samband med import, ska du inge en tulldeklaration i Tullklareringstjänsten som en kontantkund. I annat fall ska en punktskattedeklaration inges i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

Så här tar du reda på vilka tullavgifter och skatter som ska betalas för en vara

Varukoden bestämmer vilka tullavgifter och skatter som ska betalas för varan. Rätt varukod säkerställer att du betalar rätt belopp av skatter och att du inte behöver betala mer i efterhand.

Med tanke på importskatter är det inte relevant från vilket land du har beställt en vara utan från vilket land varan avsänds. Däremot påverkas varans ursprungsland inte av varifrån varan avsänds. Kontrollera varans ursprungsland och avsändningsland hos säljaren.

Exempel: Du beställer varor från Tyskland, dvs. från EU-området

Varorna levereras inte till dig från Tyskland utan från Kina, dvs. från ett land utanför EU. I detta fall ska en tulldeklaration inges och importskatterna betalas för varorna. 

Exempel: Du beställer varor från Förenta staterna, dvs. från ett land utanför EU

Varorna levereras inte till dig från Förenta staterna utan från ett annat land utanför EU, t.ex. från Kina. Då måste du utöver den allmänna tullen också betala antidumpningstull för vissa varor.

Exempel: Du beställer varor från Hong Kong, dvs. från ett land utanför EU

Varorna levereras till dig från Hong Kong, men varornas ursprungsland är Kina. Då uppbärs det för varorna samma tullavgifter, t.ex. antidumpningstullar, som för andra varor med ursprung i Kina.

Tullbeloppet räknas ut på basis av varans tullvärde. Tullvärdet är ett belopp som i regel består av varans transaktionsvärde och t.ex. transportkostnaderna fram till införselplatsen i EU. Tullvärdet används också som grund för mervärdesskatten vid import, men i grunden inkluderas då också andra kostnader.

Du kan få tullen nedsatt om varan är en ursprungsprodukt enligt EU:s handelsavtal. Tullen nedsätts inte automatiskt utan du förutsätts vidta åtgärder.

Du kan få nedsatt tull t.ex. genom att ansöka om tilldelning av en tullkvot. EU har också beviljat autonoma tullbefrielser för vissa produkter.

Utöver den allmänna tullen kan du också bli tvungen att betala andra tullar, såsom antidumpningstullar.

Beräkna en uppskattning av tullavgifter och skatter med Fintarics beräkningsfunktion

När du rett ut varans varukod, tullvärde, ursprungs- och avsändningsland, eventuella förmånsbehandlingar och antidumpningstullar, kan du med Fintarics beräkningsfunktion beräkna en uppskattning av kostnaderna för import av varan.

Läs mer

Kostnaderna för import beror också på